• ข่าว ล่าสุด

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนดังกล่าว ให้กับคณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนดังกล่าว ให้กับคณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ช่อทิพย์ เมืองแก้ว

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนดังกล่าว ให้กับคณะครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ —  น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว
0 COMMENTS