• ข่าว ล่าสุด

รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2563 โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม รับรายงานตัวนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางโรงเรียนดำเนินการตามมารตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)ในการนี้ ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างทั่วถึง

รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 —  ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
0 COMMENTS