• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมตอนเช้า

กิจกรรมตอนเช้า

สวัสดีทักทายกันยามเช้า นักเรียนร่วมกิจกรรมหัตถคณิต กิจกรรมภาษาอังกฤษ ก่อนขึ้นห้องเรียน 07.00-07.30น.

กิจกรรมตอนเช้า —  ดร.ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
0 COMMENTS