• ข่าว ล่าสุด

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเข้าใช้บริการห้องฟิตเนส เสริมสร้างกล้ามเนื้อตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอล —  นายสุริยนต์ ลบบำรุง
0 COMMENTS