• ข่าว ล่าสุด

ออนไลน์@รพ.ชัยภูมิ

ออนไลน์@รพ.ชัยภูมิ

ด้วยระบบการบริหารจัดการ ในการจัดการศึกษา ศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 และยุคโควิดนี้ ในทุกพื้นที่ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ และในวันนี้กระผมนายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้ขอลากิจ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นลูกที่ดี พาคุณแม่มาพบคุณหมอตามนัดที่โรงพยาบาลชัยภูมิ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ลืมหน้าที่ลูกของแผ่นดินเช่นเดียวกันกับการทำหน้าที่ของคุณครูในการจัดการเรียนการสอน วันนี้เลยต้องเจอกับเด็กๆในห้องเรียนออนไลน์ ต้องขอขอบคุณระบบดีๆ SBMLD Innovation ขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ผู้นำแห่งการพัฒนาการศึกษา ขอบใจลูกๆนักเรียนทุกๆคนไว้เจอกันใหม่นะครับ

ออนไลน์@รพ.ชัยภูมิ —  นายสุริยนต์ ลบบำรุง
0 COMMENTS