• ข่าว ล่าสุด

เรียนล่วงหน้าออนไลน์

เรียนล่วงหน้าออนไลน์

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:00 น ถึง 22:00 น ข้าพเจ้านายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของกลุ่มนักเรียนชั้นม. 6/1 ที่จะเรียนล่วงหน้า ผลของการดำเนินกิจกรรม พบว่า มีในส่วนของภาพที่ไม่ค่อยชัด ซึ่งน่าจะขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตทั้งในส่วนของผู้เรียนและผู้สอน และที่ประทับใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้ พบว่า มีผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ร่วมกับบุตรหลาน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นในครอบครัว

เรียนล่วงหน้าออนไลน์ —  นายสุริยนต์ ลบบำรุง
0 COMMENTS