• ข่าว ล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom)

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom)

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 5 นายอาคม หาญสงคราม ประธานคณะกรรมการการศึกษา อบจ.นม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom ) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และประธานคณะกรรมการการศึกษา รร.สังกัด อบจ.นม. ทั้ง 58 แห่ง เรื่อง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 และแก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2564 พ.ศ. 2564 ข่าวจากเพจ : สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม https://www.facebook.com/edukoratpao/posts/1971772636331562

การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom) —  นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย
0 COMMENTS