• ข่าว ล่าสุด

เทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา

เทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนากว๊านพะเยา เนื่องจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งริมกกว๊านพะเยาและพัดพาผักตบชวาและวัชพืชน้ำเข้าฝั่ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE