• ข่าว ล่าสุด

ลงพื้นที่ติดตามและให้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและกระสอบทรายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณชุมชนท่าวังควาย

ลงพื้นที่ติดตามและให้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและกระสอบทรายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณชุมชนท่าวังควาย

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามและให้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและกระสอบทรายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณชุมชนท่าวังควาย

ลงพื้นที่ติดตามและให้ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพและกระสอบทรายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณชุมชนท่าวังควาย —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE