• ข่าว ล่าสุด

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำกว๊าน ในพื้นที่ตำบลเวียง

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำกว๊าน ในพื้นที่ตำบลเวียง

วันที่ 28 กันยายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมือง พะเยามอบนายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกิจภพ กัณฑมิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีและนายชเนรินทร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับ นายสลักฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำกว๊าน ในพื้นที่ตำบลเวียง เพื่อให้การช่วยเหลือ ระบบระบายน้ำแนวริมขอบกว๊านการรับ และการนำเข้าปริมาณน้ำ ประเมินสถานการณ์ เพื่อบรรเทาและให้การช่วยเหลือ น้ำท่วมขัง ประชาชาชน ในการนี้ พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สป.ทม.พะเยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจ จุดเสี่ยง และมอบกระสอบทรายในการป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน น้ำท่วมขัง 1. บริเวณตลอดแนวริมกว๊าน 2. สามแยกสยามอิเล็คโทรนิกส์ 3. สามแยกร้านกาแฟทรัพย์สุขุม ซอย ราชวงค์ 4.เขื่อนหลังโบสถ์กลางน้ำ วัดศรีโคมคำ 5. ชุมชนท่าวังควาย (สะพานโชคดี) และจุดเสี่ยง ทุกๆจุดในเขตเทศบาลเมือง ทั้ง 2 ตำบล 6.ประสานความร่วมมือ ประเมินปริมาณน้ำ โครงการ ชลประทาน พะเยา ผอ. ปราโมทย์ ปิงเมือง พร้อม นายณรงค์ นามวงศ์ นายก อบต.ดอกคำใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ น้ำ (ฝายพับได้) ศูนย์วิจัยประมงน้ำจื้อ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการทำงานภายในและภายนอกองค์กร และติดตามการทำงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ กระสอบทราย ออกตรวจจุดเสี่ยง และเร่งระบายน้ำจุดเสี่ยง ตลอด 24 ชม.

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำกว๊าน ในพื้นที่ตำบลเวียง —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE