• ข่าว ล่าสุด

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ แหล่งสมาคม มณฑลทหารบกที่34

ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา —  นายธนัชกฤศ แก้วนา
0 COMMENTS
User Image
นายธนัชกฤศ แก้วนา
ผู้เขียนข่าว
PROFILE