• ข่าว ล่าสุด

การดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

การดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ได้รับเกียรติจาก ท่านพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรมของน้องๆ นักเรียน และการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) โดยมี นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางสุกัญญา ซื่อตรง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทีมงาน PRK Park ร่วมให้การต้องรับและรายงานการจัดพื้นที่ให้บริการของ PRK Park ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

การดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS