• ข่าว ล่าสุด

การทัศนศึกษาโรงเรียนวัดประชาวาส ณ อุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

การทัศนศึกษาโรงเรียนวัดประชาวาส ณ อุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00 น นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณร่วมให้การต้อนรับการทัศนศึกษาของของคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประชาวาส ตำบลโนนห้อม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ณ อุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆและมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆรวมถึงการเยี่ยมชมห้องต่างๆของอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับความรู้ ทั้งยังสนุกสนาน ถูกใจเหล่าวัยรุ่นฟันน้ำนมเป็นอย่างมาก

การทัศนศึกษาโรงเรียนวัดประชาวาส ณ อุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (PRK Park) —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS