• ข่าว ล่าสุด

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน “พิธีเวียนเทียนและการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โอวาทปาติโมกข์”

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน “พิธีเวียนเทียนและการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โอวาทปาติโมกข์”

วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณรอยพระพุทธบาทคู่ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างจิตสำนึก สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา วิถีถิ่นวิถีไทยและขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และของจังหวัดปราจีนบุรี

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน “พิธีเวียนเทียนและการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง โอวาทปาติโมกข์” —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS