• ข่าว ล่าสุด

ทัพนักกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าพบผู้ว่าฯ ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘

ทัพนักกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าพบผู้ว่าฯ ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทัพนักกีฬา ประเภทกรีฑา และเปตอง พร้อมคณะผู้ฝึกสอน ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับฟังโอวาทจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนางพนิดา จันทวงศ์ ผู้กำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นักกีฬากรีฑา ๑.นายธนกร สิทธาชีวานนท์ ประเภท กระโดดสูง ๒.นายอาทิตย์ พงษาวดาล ประเภท พุ่งแหลน ๓.นางสาวฐานิสา แจ้งใจ ประเภท ขว้างค้อน ๔.นายจตุรงค์ คำภิรมย์ ประเภท พุ่งแหลน ผู้ฝึกสอน นายอาทิตย์ สุ่ยอุบล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี นักกีฬากรีฑา ๑.นางสาวอาภัสรา ทองรักษ์ ประเภท ขว้างค้อน นักกีฬาเปตอง ๑.นายธนพนธ์ ใบทอง ๒.นายกันตภณ เดิมพันธ์ ๓.นายจักกฤษณ์ จันยุพา ๔.นายบุญชนะ เหล็กงาม ผู้ฝึกสอน นายสถิตย์ สิงห์แก้ว

ทัพนักกีฬานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าพบผู้ว่าฯ ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS