• ข่าว ล่าสุด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และพิธีมอบทุนจากกองทุนไฟฟ้า ปราจีนบุรี ๓

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และพิธีมอบทุนจากกองทุนไฟฟ้า ปราจีนบุรี ๓

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นางพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง และมอบรางวัลให้กับนายธนกร สิทธาชีวานนท์ ที่สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา และร่วมเป็นตัวแทนมอบทุนจากกองทุนไฟฟ้า ปราจีนบุรี ๓ ให้กับ นักเรียน โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และพิธีมอบทุนจากกองทุนไฟฟ้า ปราจีนบุรี ๓ —  น.ส.อัยลดา สุคนธชาติ
0 COMMENTS