• ข่าว ล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การเรียกเก็บการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( PRK Park ) พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การเรียกเก็บการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( PRK Park ) พ.ศ.2566

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ คุ้มครองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องการเรียกเก็บการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( PRK Park ) พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การเรียกเก็บการใช้บริการอุทยานการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( PRK Park ) พ.ศ.2566 —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS