• ข่าว ล่าสุด

แจ้งปิดทำการ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park ) ในวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา

แจ้งปิดทำการ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park ) ในวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา

แจ้งปิดทำการ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park ) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา และวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา

แจ้งปิดทำการ อุทยานการเรียนรู้ อบจ.ปราจีนบุรี ( PRK Park ) ในวันที่ 3 และ 5 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา —  น.ส.ศิริอนงค์ พุทธเสน
0 COMMENTS