• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

  23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:19:51 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)

  23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:17:26 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • รอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

  17 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10:05:15 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • โครงการค่ายสานฝัน ฉันอยากเป็นพยาบาล (Born to be nurse camp)

  17 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10:03:28 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • โครงการโรงเรียนปลอดขยะปราศจากโรค

  14 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:55:57 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • โครงการอบรมวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

  14 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:53:10 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566