• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

  2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 16:13:50 น.

  User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

  2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:36:53 น.

  User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

  2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:29:50 น.

  User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • โครงการโรงเรียนปล่อยแสง

  2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:13:28 น.

  User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • "สลับบ้าน สร้างการศึกษา"

  2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:10:22 น.

  User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • "บุคคลผู้ทรงคุณค่า"

  2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:06:17 น.

  User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

 • img
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ..
  • น.ส.กรรณจนา แช่มสา
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
   2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 16:13:50 น.
 • img
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ..
  • น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
   2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:36:53 น.
 • img
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ..
  • น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
   2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:29:50 น.
 • img
  โครงการโรงเรียนปล่อย..
  • น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
   2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:13:28 น.
 • img
  "สลับบ้าน สร้างการศึ..
  • น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
   2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:10:22 น.
 • img
  "บุคคลผู้ทรงคุณค่า"..
  • น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
   2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 10:06:17 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

5 อันดับนักข่าวปี 2566