ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายทวีศักดิ์ ขอมีกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 17:11:36 น.
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทดสอบวิชาสูทกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ชั่วโมงวิชาลูกเสือ ได้มีการทดสอบวิชาสูทกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ม. 1 - 3 เพื่อให้ถ้วนตามหลักสูตรการเรียนการสอน สนุกสนานตามประสาลูกเสือบ้านนอก.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรานอม ไกรสุทธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 17:09:04 น.
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมกรรมการ O-NET

1 likes - 0 comments

วันพุธที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ผอ.วาสนา พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประจำสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 15:54:28 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย กันนะจ๊ะ !!!

รร.กฤษณาวิทยา รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เน้นย้ำถึงการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และเพื่อนร่วมทาง ปลูกฝังวินัยการจราจร และเคารพกฎจราจร อย่างแท้จริง (29 มกราคม2563).. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ดอกไม้ เปราะกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 15:41:37 น.
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติว O-NET ม. 3

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (ติว O-NET) ฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 27-29,31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราฃสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายประจักษ์ เชษฐขุนทด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 14:49:09 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Sbmld. Innovation

1 likes - 0 comments

คณะครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคม จัดทำระบบข้อมูลในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา sbmld. innovation และจะมาประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกัน ในทุกบ่ายวันพุธ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 09:21:37 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ? o-net ระดับชั้น? ม.3

1 likes - 0 comments

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ? o-net ระดับชั้น? ม.3

User Image นางปรานอม ไกรสุทธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มกราคม 2563   เวลา 07:38:14 น.
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากร

วันที่ 28 มกราคม 2563 ก่อนระเบียบวาระการประชุม ผอ.วาสนา พรศิวกุลวงศ์ ครู และบุคลากร โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมมอบของขวัญและอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดิอน มกราคม ได้แก่ ครูจีรพรรณ สีเมฆ ครูสุรชัย วุฒิมาก นั.. (อ่านต่อ)

User Image นายปัญญา พรยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2563   เวลา 22:00:16 น.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดย ท่าน กลวัชร อึ้งสวัสดิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิช เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2563   เวลา 15:50:43 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายใน

เตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2563   เวลา 15:39:46 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จัดทำบุญวันเกิดโรงเรียนอรพมพ์วิทยา

1 likes - 0 comments

ท่านผู้อำนวยการเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล ร่วมกับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอรพิมพ์วิทยาทุกคน ได้จัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื้องในวันเกิดโรงเรียน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ลานโพธิ์โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2563   เวลา 15:34:14 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2562

1 likes - 0 comments

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยาได้จัดเข้าค่ายสูกเสือประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 โดยการนำของท่านผู้อำนวยการเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 มกราคม 2563   เวลา 15:30:10 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เข้าค่ายกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1 likes - 0 comments

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์โดยการนำของท่ายผู้อำนวยการเกษมพงษ์ กัลปภิญโญกุล ระหว่า
วันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปัญญพัชร ใสกระจ่าง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 23:05:22 น.
โรงเรียนประทาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ถวายรายงานกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

27 มกราคม 2563
นายสุรชาติ ค้ำชู ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประทายนำข้าราชการครูผู้รับผิดชอบชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนประทาย เข้าถวายรายงานกิจกรรมดาราราศาสตร์ในโรงเรียนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดอุทธยานดาราศาสตร์สิรินธร Princess Sirindhon Ast.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 20:52:27 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติวโอเนต

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดค่ายตรียมความพร้อมพัฒนาผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรติเป็นประธา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 19:57:38 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สวัสดี ฉันชื่อ ไวรัสโคโรน่า

มารู้จักกัน ฉันชื่อ ไวรัสโคโรน่า ... ด้วยความห่วงใย รร.กฤษณาวิทยา อบจ.นครราชสีมา

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 19:13:47 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประสารวิทยา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดย บุคลากรผู้ปฎิบัติหน้าที่ คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ คณะกรรม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 18:28:27 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพ !! ประกอบอาหารและงานประดิษฐ์

กิจกรรมการเรียนรู้สู่อาชีพ !! ประกอบอาหารและงานประดิษฐ์ การเรียนรู้ที่นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจากการลงมือทำด้วยตนเอง
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง .. ครัวกฤษณา เชิญชิมกล้วยฉาบ อร่อย ๆ จากเตา ส่วนนักประดิษฐ์ คิดค้นโมบายสวย ๆ ใช้งานได้จริง จ้า (27 มกราคม 2563) ... กฤษณาวิทยา อบจ.นครราชสีมา โ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อรพรรณ พลศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 14:58:44 น.
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วิชาเสรีเบเกอรี่ โรงเรียนวังหมีพิทยาคม

โรงเรียนวังหมีพิทยาคม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดสอนรายวีชาเสรีเบเกอรี่ ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-14.40 น. เพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างการมีรายได้พิเศษ และมีงานทำ
เมนูวันนี้คือ คัพเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่ม
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้สอน ครูอรพ.. (อ่านต่อ)

User Image นายธีรศักดิ์ รักษาสร้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:33:33 น.
โรงเรียนหนองยางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ค่ายลูกเสือปี62

รร.หนองยางพิทยาคม นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่22-24 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือ วนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:18:21 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นักเรียนชั้น ม.3เข้าร่วมติวO-NET

นักเรียนชั้ม ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวO-NET) ระหว่างวันที่ 27-29,31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนครบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:15:38 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กำกับติดตามThailand 4.0

วันที่3-27ม.ค. 63 นางรุ่งทิวา ประสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
27 นิเทศกำกับติดตามคณะครูร.บ้านใหม่พิทยาคมในการดำเนินงาน.พัฒนาระบบบริหารการศึกษาอิเล็กทอนิคส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย4.0.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:12:19 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ส่งนักเรียนเดินทางกลับบ้าน

นางรุ่งทิวา ประสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม และคุณครูเวรประจำวันยืนรับส่งลูกๆนักเรียนเพื่อฝึกระเบียบวินัยและดูแลความเรียบร้อย ให้นักเรียนทุกคนกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:10:52 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมหน้าเสาธง

นางรุ่งทิวา ประสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม พร้อมคณะครูร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้ากับลูกๆนักเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีระเบียบวินัย ทักษะชีวิต ความสามัคคี มีจิตอาสา อบรมคุณธรรมนำความรู้และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:07:34 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้อำนวยสถานศึกษาดีเด่น

วันครูที่ 16มกราคม2563 นางรุ่งทิวา ประสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น มอบโดยท่านร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 10:06:18 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

จัดการศึกษาทวิศึกษา

วันศุกร์ที่24มกราคม2563 นางรุ่งทิวา ประสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านใหม่พิทยาคม ได้ร่วมลงนามตกลงจัดการศึกษา ทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยอ.ปักธงชัยจ.นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 09:32:16 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

มาอ่านกันหน่อยนะครับ...

1 likes - 0 comments

โคโรนาไวรัส มาจากไหน ?

ไวรัสใหม่ ๆ พวกนี้คล้าย ๆ กัน คือจะแพร่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านสัตว์

งานวิจัยล่าสุดจากจีนเชื่อว่าคนติดเชื้อนี้มาจากงูสามเหลี่ยมที่กินค้างคาวเป็นอาหาร คาดว่าเชื้อแพร่กระจายมาจากตลาดสินค้าประมงในเมืองอู่ฮั่น ที่ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วย ผู้ติดเชื้อ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มกราคม 2563   เวลา 08:28:32 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วิ่งสร้างบุญ สมานมิตรมินิมาราธอน

ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ในรายการวิ่งสร้างบุญ วัดสมานมิตร มินิมาราธอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
ระยะ 5 กิโลเมตร
ระยะ 10 กิโลเมตร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปัญญพัชร ใสกระจ่าง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2563   เวลา 18:12:34 น.
โรงเรียนประทาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

มอบเกียรติบัตรโครงการประทายไหว้สวย

24 มกราคม 2563 โรงเรียนประทายทำพิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนที่ได้รับรางวัลตามโครงการประทายไหว้สวย ประจำเดือนธันวาคม 2562
และทำการแข่งขันประเมินเดือนมกราคม 2563.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงเดือน ชัยยะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2563   เวลา 14:04:43 น.
โรงเรียนประทาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรม CPR จิตอาสากู้ชีพ

ผ่านการอบรม ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน.วันที่ 24 มกราคม 2563 ณโรงเรียนประทาย

User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2563   เวลา 13:02:34 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มฯครั้งที่๑๕(รร.มัธยมวัดใหม่กรงทอง)?

1 likes - 0 comments

(รร.มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์) วันที่ ๑๗,๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีมหาโพธิโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดการทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้และศิลปะ, คอมพิวเตอร์)
๑.เหรียญเงิน วิชาภา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุซิตา เปรื่องเวช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2563   เวลา 12:51:29 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

คณะครูเข้าร่วมประชุมกรรมการคุมสอบO-Net 62

1 likes - 0 comments

24 มกราคม 2563 ห้องประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
คณะครูเข้าร่วมประชุมกรรมการคุมสอบO-Net 62
-คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ
-หัวหน้าสนามสอบ
-คณะกรรมการคุมสอบ
-คณะกรรมการกลาง
-ผู้ประสานงานสนามสอบ
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในวันสอบโอเน็ต ม.3
คุณครูกรรณ.. (อ่านต่อ)

User Image นางธัญญาภรณ์ วงษ์ไกร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มกราคม 2563   เวลา 11:32:29 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านหนองม่วง
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

อบรม "โครงการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา"

อบรม "โครงการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา" รุ่นที่ 5 วันที่ 24-29 ม.ค.63 รร.ริเวอร์ไซด์ กทม.

User Image น.ส.วรัชยา ถามูลเลศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 22:34:39 น.
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

??เปิดโลกการเรียนรู้_สู่สายอาชีพ??

#งานแนะแนว_OpenHouse2020
#สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่อาชีพ@วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24_ม.ค.63
#นักเรียนชั้น_ม..3.. (อ่านต่อ)

User Image นายวุฒิพงษ์ หนองยาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 20:10:52 น.
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมมือ ร่วมเเรง ร่วมใจ

24 ม.ค. 2563 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมได้ขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสาธงชาติที่มีการติดขัดขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา และการให้บริการเกี่ยวกับการเตรียมการในการแก้ปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง โดยการมอบถังกักเก็บน้ำจำนวน 3 ถัง เพื่อใช้เป็นแหล่งสำร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 16:34:49 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวประนอม หมอกกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบั.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ละไม บุญกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 15:33:51 น.
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ร่วมงาน Open House วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

User Image นางปรานอม ไกรสุทธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 12:54:45 น.
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน ผลงานของโรงเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ในวันศุกร์ที่ 24.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ดอกไม้ เปราะกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 12:01:56 น.
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมติดตาม การใช้โปรแกรม SBMLD Innovation 4.0

2 likes - 0 comments

ประชุมติดตาม การใช้โปรแกรม SBMLD Innovation 4.0
ของคณะครูบุคลากร วันที่ิ 23 ม.ค.2563

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มกราคม 2563   เวลา 11:22:41 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์"

1 likes - 0 comments

โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" ทำความสะอาดถนนสองข้างทาง บ้านปราสาท-บ้านกุดนางทอหูก

User Image น.ส.ดวงดาว โกกะพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 17:06:57 น.
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ครูและบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมและบริการโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม เข้าร่วมการทบทวน ติดตาม การใช้โปรแกรม SBMLD innovation 4.0

ครูและบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมและบริการโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม เข้าร่วมการทบทวน ติดตาม การใช้โปรแกรม SBMLD innovation 4.0 ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปัญญพัชร ใสกระจ่าง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 16:57:18 น.
โรงเรียนประทาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมเยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ

23 มกราคม 2563
เครือเจริญโภคภัณฑ์และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โครงการเยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนประทาย จำนวน 2 รุ่นๆละ 150 คน
รุ่นที่ 1 นักเรียนชั้นม.4/1-4/5 เวลา 09.00-12.00น.
รุ่นที่ 2 นักเรียนชั้นม.5/1-5/5 ,ม.6/.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรานอม ไกรสุทธา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 15:39:16 น.
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กอรมน. จัดอบรม 23 ม.ค. 2563

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไปด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และนำนักเรียนทัศนศึกษาโครงการพลังงานจากกังหันลม ตั้งอยู่ ณ ตำบลห้วยบง อำ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 14:58:41 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วิชาสูทกรรม/ชาวค่ายประกอบอาหาร/ยังชีพในป่า

พี่น้องลูกเสือเนตรนารีและสาธารณะประโยชน์ รร.กฤษณาวิทยา ทดสอบวิชาชาวค่าย/ประกอบอาหารเพื่อยังชีพในป่า เป็นที่สนุกสนาน เด็ก ๆ ชื่นชอบมาก ๆ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่ป่าหลังอาคารเรียน !!!.. (อ่านต่อ)

User Image นายประพันธ์ศักดิ์ เลนคำมี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 14:26:33 น.
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ณ.ค่ายจิระนนท์ จังหวัดสุรินทร์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 14:25:50 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การซื้อรถยนต์โดยสาร

ครูภาณุพงศ์ แก้วบุญเรือง และครูวริสรา กัณหา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 14:09:19 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ครูวริสรา กัณหา

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ชื่อทีม: KPV-PLC-CO-004
Professional Learning Community : PLC ครูครูวริสรา กัณหา (Model teacher) ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ รายวิชาการฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.-17.00น... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ดลนภัส พันธินา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 14:06:44 น.
โรงเรียนเมืองสมเด็จ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมค่ายวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมค่ายวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองสมเด็จ

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 14:03:47 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ครูธิภากาญ พรานเนื้อ

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ชื่อทีม: KPV-PLC-CO-001
Professional Learning Community : PLC ครูธิภากาญ พรานเนื้อ (Model teacher) ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 13:56:09 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ครูประคอง วิชัยศร

     202001231356090.กลางดงปุณณวิทยา_๒๐๐๑๒๓_0003

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ชื่อทีม: KPV-PLC-CO-001
Professional Learning Community : PLC ครูประคอง วิชัยศร (Model teacher) ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ รายวิชาภาษาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.-16.30น... (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 มกราคม 2563   เวลา 13:44:16 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ครูประภาพรรร ศรีนนท์

ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ ชื่อทีม: KPV-PLC-CO-002
Professional Learning Community : PLC ครูประภาพรรณ ศรีนนท์ (Model teacher) ประชุมวิพากษ์การออกแบบการสอนของครูต้นแบบ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น.-13.00น.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มกราคม 2563   เวลา 10:40:32 น.
สำนักการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงานวันครู 2563 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

บรรยากาศงานวันครู 2563

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” นายก อบจ.โคราช จัดงาน “วันครู’63” นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ กว่า 2,000 คน รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมมอบและร่วมยินดี.. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:58:03 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย long term care บ้านสันลมจอย บ้านร่ำเปิงและบ้านใหม่หลังมอ โดยมอบผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 10 ราย.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรีดา เลิศจิตนากิจ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:47:38 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

ขยะล้นบ้าน

ม.14ำด้รับแจ้งจากแม่หลวง ขยะเพิ่มขึ้นอีกแล้ว..บ้านลุงเก็บขยะ..ส่งกลิ่เหม็นมากๆ

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:46:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบ

User Image นางณัฐมน โปกปัน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:46:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บภาษีตัวใหม่ ทดสอบ

User Image นายสุรกานต์ เข็มเพชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:45:00 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

Safety Zone เทศบาลตำบลสุเทพ

เทศบาลตำบลสุเทพ จัด Safety Zone ให้บริการประชาชนจำนวน3จุดได้แก่ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลตำบ150คน.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 10:32:53 น.
สำนักการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เก็บตกภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 “อบจ. ปู๊นๆ รถไฟมหาสนุก”

เก็บตกภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 “อบจ. ปู๊นๆ รถไฟมหาสนุก” ณ ศูนย์ดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา --นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา (ท้องฟ้าจำลองโคราช) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 มกราคม 2563   เวลา 09:09:05 น.
สำนักการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวันครราชสีมา
ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563 อบจ.ปู้นๆ
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ณ ท้องฟ้าจำลอง ต.โคกกรวด

พบกับกิจกรรมต่างๆ เสริมทักษะ เช่น
- กิจกรรมการแสดงเวทีกลาง
- การประกวดส้มตำลีลา
- กิจกรรมผู.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 ธันวาคม 2562   เวลา 10:32:11 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ อายุยืนเกิน 100 ปี

นอกจากชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องสังคมสูงวัย มีผู้สูงอายุที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่มากมายแล้ว ในเมืองไทยเองก็ยังพบเจอผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่มากมาย

จากข้อมูลของ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.สหัสขันธ์) เผยว่า ที่ ต... (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 ธันวาคม 2562   เวลา 15:04:04 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ อายุยืนเกิน 100 ปี

นอกจากชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องสังคมสูงวัย มีผู้สูงอายุที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่มากมายแล้ว ในเมืองไทยเองก็ยังพบเจอผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่มากมาย

จากข้อมูลของ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.สหัสขันธ์) เผยว่า ที่ ต... (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 ธันวาคม 2562   เวลา 14:48:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

7 เคล็ดลับดูแลสุขภาพง่าย ๆ อายุยืนเกิน 100 ปี

นอกจากชาวญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องสังคมสูงวัย มีผู้สูงอายุที่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่มากมายแล้ว ในเมืองไทยเองก็ยังพบเจอผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่มากมาย

จากข้อมูลของ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.สหัสขันธ์) เผยว่า ที่ ต... (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 พฤศจิกายน 2562   เวลา 11:37:46 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

สำนักการศึกษาจัดอบรมการใช้โปรแกรม SBMLD INNOVATION

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานและโครงการดำเนินจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมอเลกทรอนิกส์ตามโครงการไทยแลนด์ 4.0 เพื่อทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติใช้งานจริง สำหรับงานสารบรรณแก่เจ้าหน้างานธุรการสถานศึกษาในสังกัด และตัว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 พฤศจิกายน 2562   เวลา 19:52:35 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

การนิเทศติดตาม

25 พ.ย.62 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09:43:39 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชธานี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 14:31:05 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันนี้ (21-11-62) เวลา 14.00 น. ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้รับผิดชอบงานด้านกีฬา ร่วมประชุมปรึกษาหารือในแนวทางการจัดการแข่งขัน รูปแบบการจัดก.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 11:38:22 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

ประชุมหารือการจัดสรรอาหารเสริม (นม)

วันนี้ (21-11-62) เวลา 10.00 น. ดร.มนต์ตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานการประชุมหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรอาหารเสริม (นม) และบุคลากรสำนักการศึกษาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) เ.. (อ่านต่อ)

User Image นางจุรีรัตน์ เอี่ยมสุภา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 14:21:53 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

Sbmld

1 likes - 0 comments

วันที่17 พ.ย.อบรมเข้มข้นมากๆๆๆ

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13:55:51 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมวันที่2

จัดหนักจัดเต็ม SBMLD วันที่ 17 พ.ย. 62

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10:56:40 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรม sbmld lnnovation วันที้ 2

ทุกคนสนใจ..ตั้งใจ...สุดยอดจริงๆ

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 15:08:22 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการกศ.อิเล็กทรอนิกส์

5 likes - 0 comments

คุณครูทุกคนสนใจในการอบรม..เรียนรู้อย่างมีความสุข

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

IPOWER Contact Center

โทร 02-114-7065

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000