ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.วีรยา อรุณ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 ตุลาคม 2562   เวลา 14:07:26 น.
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน

นักเรียนร่วมกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนในอำเภอลำทะเมนชัย

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 22:37:29 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เตรียมสนามแข่งกรีฑา สาธรเกมส์

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา ลงพื้นที่เตรียมสนามแข่งขัน ณ สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กีฬานักเรียนองค์ปกครองท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 “สาธรเกมส์” วันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 21:27:39 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาในสังกัด อบจ.นม. กลุ่มที่ 1

คณะครูโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 การสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา วิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้โดย นาย.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 21:02:07 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดและให้นโยบายการจัดการศึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ ๑ ในโครงการพัฒนาการบริหารและก.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 20:54:41 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางนัทภา วรรณประพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม พร้อมด้วย นายสิรศุภพสิษฐ์ คำภิรานนท์ ตำแหน่งครู นายเจษฏา แซ่เตี๋ยว และนักเรียนนักแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด โขน เข้าร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดมาบตะโกเอน ต.มาบตะโกเอน อ.คร.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 20:48:00 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายก อบจ.นม.เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการผลงานนักเรียนของโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ที่จัดแสดงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผลงานที่นำมาจัดแสดงมีดังนี้ จรวดขวดน้ำและสิ่งประดิษฐวิทยาศาสตร์ เก้าอี้พับและการประดิษฐดอกไม้ กีฬาประเภทกรีฑา ผลงาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 20:41:11 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (Sahapat Admission) ครั้งที่ ๒๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวณัฐติยา ผลวิเศษ และนางสาววิลาวัณย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (Sahapat Admission) ครั้งที่ ๒๒ จัดโดยเ.. (อ่านต่อ)

User Image นางนัทภา วรรณประพันธ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 20:38:47 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (Sahapat Admission) ครั้งที่ ๒๒

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวจิรัฐติกานต์ หวังหุ้นกลาง ครู โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๑๑ คน เข้าร่วมโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (Sahapat Admission) ครั้งที่ ๒๒ จัดโดยเครือสหพัฒน์ร่วมกับเนชั่น และศูนย์การค้าเ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 20:26:33 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นม. กลุ่มที่ 1

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานโครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก.. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 09:30:14 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาเพื่อถวายความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรโรงเรียนสูงเนิน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมวางพวงมาลาในโอกาสนี้ด้วย ณ บริเวณที่ทำการอำเภอสูงเนิน ทุกคนร่วมใจกันถวายแด่กษ.. (อ่านต่อ)

User Image นายมาพบศักดิ์ บุญพบ ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 10 ตุลาคม 2562   เวลา 16:09:32 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

เด็กอุบลฯ คว้าเหรีญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชป์โลก

ด.ญ. สายฝน บุญมาปัด นักรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี คว้าเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ IFMA YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 ณ ประเทศตุรกี

โดยในวันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยนายกเทศม.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ศุภักษรจิรพัฒน์ สมรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 กันยายน 2562   เวลา 15:07:26 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลฯเตรียมความพร้อมนำนักกีฬาร่วมแข่นขัน

วันนี้ (24-09-62) เมื่อเวลา 14.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจริดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.มนต์ตตรี ธนะคุณ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ฝึกสอนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนักกีฬาสังกัดเทศบาลนคร.. (อ่านต่อ)

User Image นายบุญลือ ราชสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 กันยายน 2562   เวลา 11:01:45 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬานักเรียน ท้องถิ่น แห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กรรณิการ์ เพ็ญเกาะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 กันยายน 2562   เวลา 11:00:39 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา

โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

ที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย

User Image นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 กันยายน 2562   เวลา 10:57:31 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา

การอบรมsbmld ณ ทน.นครราชสีมา

นายวันชัย สุมโนจิตราภรณ์ เข้ารับการอบรม sbmld ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ ร.ร.เทศบาล 2

User Image นายพงษ์พันธ์ วรพงศ์ปัญญา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กันยายน 2562   เวลา 11:57:25 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานชุดโปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน สำหรับผู้บริหาร บุคลากรกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุภัทณี ทองสมุทร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:08:55 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรมรโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 12 กันยายน 2562 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู้ประเทศไทย 4.0 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว.. (อ่านต่อ)

User Image นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:05:23 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรม SBMLD innovation

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 มีการจัดอบรม sbmld innovation 4.0 ที่ รร บ้านหนองบัว สังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และคณะ เป็นวิทยากร ในการจัดอบรม .. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาภรณ์ ธาดาจรัสศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:05:16 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรม sbmld

วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สถานที่ โรงเรียน เทศบาลบ้าน หนองบัว โดยมีวิทยากรจากบริษัท ให้การศึกษาอบรมการจัดทำโปรแกรม.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาภรณ์ ธาดาจรัสศิริ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กันยายน 2562   เวลา 12:05:16 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

อบรม sbmld

วันที่ 12 กันยายน 2562 กรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สถานที่ โรงเรียน เทศบาลบ้าน หนองบัว โดยมีวิทยากรจากบริษัท ให้การศึกษาอบรมการจัดทำโปรแกรม.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th