• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

  5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:37:57 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมการเรียนรู้ "วิถีชีวิตชาวนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกี่ยวข้าว)

  5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:31:36 น.

  User Image นางนงลักษณ์ ต้วมสูงเนิน : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

  5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30:11 น.

  User Image นางนงลักษณ์ ต้วมสูงเนิน : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img

  5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 06:32:04 น.

  User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

  4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 23:22:29 น.

  User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img

  4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:53:24 น.

  User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย..
  • สาธารณะ
  • น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ
   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
   5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:37:57 น.
 • img
  กิจกรรมการเรียนรู้ "..
  • สาธารณะ
  • นางนงลักษณ์ ต้วมสูงเนิน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:31:36 น.
 • img
  กิจกรรมเนื่องในวันคล..
  • สาธารณะ
  • นางนงลักษณ์ ต้วมสูงเนิน
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:30:11 น.
 • img
  Thankyou praty cat
  • สาธารณะ
  • น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
   โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   5 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 06:32:04 น.
 • img
  กิจกรรมเนื่องในวันคล..
  • สาธารณะ
  • น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม
   โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 23:22:29 น.
 • img
  งานอาคารสถานที่..
  • สาธารณะ
  • นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
   โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
   4 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:53:24 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563