• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

  24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:19:23 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ประชุม ปรึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมค่ายเคมี CHEM CAMP 22

  24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:16:52 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

  24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:14:15 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • สมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

  20 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:50:50 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

  20 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:48:49 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ออกข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

  20 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:42:55 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

5 อันดับนักข่าวปี 2566