Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 สิงหาคม 2561   เวลา 09:56:05 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม ได้รับรางวัลเข้าร.. (อ่านต่อ)

User Image นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 สิงหาคม 2561   เวลา 21:05:29 น.
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

วันวิทยาศาสตร์ 2561

คณะครูโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ชมท้องฟ้าจำลอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด และชมกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด .. (อ่านต่อ)

User Image นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 สิงหาคม 2561   เวลา 20:51:22 น.
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

วันแม่แห่งชาติ 2561

นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยในภาคเช้านั้นก็จะมีกิจกรรมตักบาตรและฟังเทศน์เกี่ยวกับเรื่องของ"แม่" และในภาคบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการปลูกต้นไม้ ซึ่งได้ร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 18 สิงหาคม 2561   เวลา 15:04:12 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

สัมมนาทางวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ได้รับเชิญในฐานะศิษย์เก่า ให้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น และทำไมต้องคิดถึงความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง โดยศาสตาจารย์ ไชยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 ส.. (อ่านต่อ)

User Image นางจันทรัสม์ บุบผา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 สิงหาคม 2561   เวลา 14:35:37 น.
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

สัมมนา การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกลนำไทยสู่ Thailand 4.0

โรงเรียนงัวบาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสาคาม นำโดยท่าน ผอ.เพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ และท่านรอง ผอ.นิลุบล ภูมิพัชรไชวงศ์ ร่วมประชุมสัมมนา การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกลนำไทยสู่ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย.. (อ่านต่อ)

User Image นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ ข่าวทั่วไป 16 สิงหาคม 2561   เวลา 21:00:28 น.
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีท่าน ผอ.ธนิตา กุลสุวรรณ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร..อาราม สุวรรณช.. (อ่านต่อ)

User Image นางขนิษฐา โอษฐงาม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 สิงหาคม 2561   เวลา 18:48:27 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของมูลนิธืเปรม

ระหว่างวันที่ 17- 19 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานประวัติศาสตร์ของมูลนิธิเปรม ที่จังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 สิงหาคม 2561   เวลา 15:52:55 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2561

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ตามโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดขึ้น ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 สิงหาคม 2561   เวลา 15:48:47 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอแก้งครัอ จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ โสภวัฒนกุล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 สิงหาคม 2561   เวลา 11:33:33 น.
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายสิริ หิรัญบริรักษ์ ข่าวทั่วไป 15 สิงหาคม 2561   เวลา 18:00:57 น.
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ พัฒนาวัดบ้านหนองแคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ พัฒนาวัดบ้านหนองแคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำโดย นายศุภชัย ศรีโพธิ์วัง ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.รสสุคนธ์ บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 สิงหาคม 2561   เวลา 20:58:57 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรนำลีลาศสู่สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการนำลีลาศสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 สิงหาคม 2561   เวลา 20:15:12 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่ จัดขึ้นใน วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ไสว อุ่นแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 สิงหาคม 2561   เวลา 17:51:00 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และแปลงทดลอง

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาร่วมกับสวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ หัวหน้ารุจน์. เมฆทอง และคณะ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน. และแปลงทดลองเพาะพันธุ์ปัญญา. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา. 50,000 บาท เพื่อ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 สิงหาคม 2561   เวลา 10:05:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

คณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลาเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 12สิงหาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 12 สิงหาคม 2561   เวลา 18:24:21 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 • ถูกใจ 1

ด้วยโรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสายสัมพันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 สิงหาคม 2561   เวลา 23:40:40 น.
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยคณะครูได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล มอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน สำหรับนักเรียนที่กระทำความดีด้านต่างๆ นั.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 สิงหาคม 2561   เวลา 11:28:26 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561

User Image นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ ข่าวทั่วไป 11 สิงหาคม 2561   เวลา 10:49:55 น.
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำ 2561 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วัชราภรณ์ วันหากิจ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 สิงหาคม 2561   เวลา 23:05:42 น.
โรงเรียนบ้านขอนแดง

กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนบ้านขอนแดงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่นและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่.. (อ่านต่อ)

User Image นายวสันต์ สาระโท ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 สิงหาคม 2561   เวลา 11:07:39 น.
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

ขา่วประชาสัมพันธ์

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมพลศึกษาจัดโครงการอบรมผู้ตัดสินเรือยาวมังกรระดับขั้นพื้นฐานในระหว่างวันที่21-30 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมครั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่ตามลิงค์ที่แนบมาด้า.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชิณวัง ข่าวทั่วไป 10 สิงหาคม 2561   เวลา 10:56:46 น.
โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

คนดีศรีดอนเงิน

วันนี้ ผกท และ นศท. โรงเรียนดอนเงินพิทยาคารไปเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่และทำความเข้าใจ ให้องค์ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของควันบุหรี่มือสอง ที่บ้านผำหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๔ ได้รับความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม.. (อ่านต่อ)

User Image นายศุภโชค เสยยงคะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 สิงหาคม 2561   เวลา 10:11:00 น.
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

วันที่ 9 ส.ค. 61 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดโครงการ Aerobics Days โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.เวียงสะอาด

วันที่ 9 ส.ค. 61 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดโครงการ Aerobics Days โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.เวียงสะอาด

User Image น.ส.พิมพ์มาศ ชูเนตร ข่าวทั่วไป 10 สิงหาคม 2561   เวลา 09:24:32 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ข่าวทั่วไป

นายนพล วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและคณะ เข้าดูการใช้ระบบ innovation ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา.. (อ่านต่อ)

User Image นายสิริ หิรัญบริรักษ์ ข่าวทั่วไป 08 สิงหาคม 2561   เวลา 15:25:23 น.
โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ

 • ถูกใจ 1

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวเกียรติยศ โรงเรียน 07 สิงหาคม 2561   เวลา 22:24:29 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ศาลหจังหวัดกันทรลักษ์

ด้วยศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 โรงเรียนสายธารวิทยาได้ส่งนักเรียน จำนวน 2 คน คือ นายนันทวัฒน์ บรรเทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และนางสาวกรรณิการ์ หลวงโย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 สิงหาคม 2561   เวลา 21:19:09 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รายงานตามคำสั่งที่ 222/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน รองรับการตรวจ มาตรฐานที่ 3

User Image นายโกสินทร์ โกมลไสย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 สิงหาคม 2561   เวลา 16:18:35 น.
โรงเรียนบ้านฟากนา

โครงการประชุมเชิงปฎิการเพิ่มประสิทธภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ เลย

โรงเรียนบ้านฟากนา อบจ เลย ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย(กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี)จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ เลยวันที่ 7 สิงหาคม 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นายโกสินทร์ โกมลไสย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 สิงหาคม 2561   เวลา 16:03:29 น.
โรงเรียนบ้านขอนแดง

การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ เลย

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนบ้านขอนแดง ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย(กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี) วันที่ 7 สิงหาคม 2561 จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 สิงหาคม 2561   เวลา 13:57:08 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประเมินประกันคุณภายภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด

 • ถูกใจ 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนมัธยมหนองศาลารับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยมี ดร.ธีรพล คงนาวัง ดร.ธนัญพัฒน์ ฤๅชา ผู้ทรางคุณวุฒิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศน.วิไลลักษณ์ พูนประสิทธิ์ ศึกษานิเทศน์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นคณ.. (อ่านต่อ)

User Image นางชิดศุภางค์ ลำพาย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 สิงหาคม 2561   เวลา 16:40:31 น.
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นำโดยท่าน ผอ.แววดาว พานดวงแก้ว คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชรพงษ์ แถมนา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 สิงหาคม 2561   เวลา 14:05:41 น.
โรงเรียนบ้านฟากนา

Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านฟากนา

กิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนบ้านฟากนา องค์การบริหารจังหวัดเลย

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 สิงหาคม 2561   เวลา 22:06:55 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 • ถูกใจ 1

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ร่วมกับคณะกรรมการฯ สายที่๔ ภาคอีสาน ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ รร.เหมื่องแบ่งวิทยาคม อบจ.เลย และ รร.เทศบาล1หนองบัวลำภู ทม.หนองบัวลำภู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวเกียรติยศ โรงเรียน 04 สิงหาคม 2561   เวลา 21:12:32 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสายธารวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลาชธานี โดยได้นำนักเรียนจำนวน ๔ คน คือ นายนันทวัฒน์ บรรเทา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ นายสถาวร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 04 สิงหาคม 2561   เวลา 21:02:51 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

กิจกรรมวันภาษาไทย

ด้วยโรงเรียนสายธารวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มากมายของนักเรียน ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิง ตลอดทั้งมีเกมการตอบคำถามชิงรางวัล.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 04 สิงหาคม 2561   เวลา 20:53:20 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มสมาชิกใหม่ ของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ โรงเรียนสายธารวิทยา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้จัดพิธีมอบเข็มและปฏิญาณตนของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่ ของโรงเรียนสายธารวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เทวารัณย์ น้อยหลุบเลา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 03 สิงหาคม 2561   เวลา 11:08:56 น.
โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก

รางวัล ชนะเลิศฟุตซอลหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี ปี 2560

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี เวสสุวัณเกมส์
นำโดย นางพัชรพรรณ จันทร์สุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ,นายวีรวิชญ์ เขมะรัง ผู้ฝึกสอน,นางสาวเทวารัณย์ น้อยหลุบเลา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ,นายศรศักศิ์ ชายศรี ,นายศ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นภาพร วรรณทอง ข่าวทั่วไป 02 สิงหาคม 2561   เวลา 16:43:30 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 • ถูกใจ 1

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย นายนิรันดร์ ชูสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการ. นายศิริดนย์ น้าวิไลเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอมรเทพ. สมหมาย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายวัฒพงศ์ สุทัศนาวิจิตร นายกสมาคมศิษย์เ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 สิงหาคม 2561   เวลา 10:57:48 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

ต่างๆ

งานกิจกรรม

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 สิงหาคม 2561   เวลา 09:47:20 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 • ถูกใจ 1

วันที่. 26. กรกฎาคม 2561
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ร่วมกิจกรรม ถวายเทียน ถวายสังฆทาน พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองศาลา ณ วัดบ้านโนนดินหอม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 สิงหาคม 2561   เวลา 09:27:20 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 • ถูกใจ 1

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมพิธีการพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมหนองศาลา
ณ อ.แก้งคร้อ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อาริสา พิมพ์ที ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 สิงหาคม 2561   เวลา 21:08:43 น.
โรงเรียนบ้านฟากนา

ร่วมต้อนรับท่านปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยคนใหม่

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านฟากนาร่วมต้อนรับท่านดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย คนใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 สิงหาคม 2561   เวลา 18:04:26 น.
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

การสร้างสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์(Multimedia Interactive)

นายอภิรักษ์ นาเมืองน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีะและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาค.. (อ่านต่อ)

User Image นายโกสินทร์ โกมลไสย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 สิงหาคม 2561   เวลา 12:32:54 น.
โรงเรียนบ้านขอนแดง

กิจกรรมวันภาษาไทย

มอบรางวัลนักเรียนที่เขียนเรียงความชนะเลิศระดับชั้นเรียนและกิจกรรมการแสดงวรรณคดีไทย

User Image นายวัชรพงษ์ แถมนา ข่าวเกียรติยศ นักเรียน 31 กรกฎาคม 2561   เวลา 14:51:21 น.
โรงเรียนบ้านฟากนา

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 31

 • ถูกใจ 1

ปฐมนิเทศพนักงานข้าราชการ บรรจุใหม่ ของ อปท. (ตามมติ ก-กลาง) รุ่นที่ 31
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถาบันพัฒนาบุคลากร) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขารัฐศาสตร์)
ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล.. (อ่านต่อ)

User Image นายศิวดล ทองวัน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 กรกฎาคม 2561   เวลา 14:50:34 น.
โรงเรียนบ้านฟากนา

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 • ถูกใจ 2

ดอกไม้บานในน้ำ กิจกรรมวิทยาศาสตร์

User Image นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ ข่าวทั่วไป 27 กรกฎาคม 2561   เวลา 18:46:59 น.
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ศึกษาดูงานสิบสองปันนา ประเทศจีน

นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม เดินทางไปศึกษาดูงานสิบสองปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นางธัญณิชา ถุงอินลา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กรกฎาคม 2561   เวลา 11:41:32 น.
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคมร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 • ถูกใจ 3

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 น.คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนและเวียนเทียน ณ วัดบ้านกุดแคน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม .. (อ่านต่อ)

User Image นางพจนีย์ ศรีจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กรกฎาคม 2561   เวลา 11:35:52 น.
โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

อบรมSBMLD INNOVATION

 • ถูกใจ 1

วันนี้โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้จัดอบรมระบบsbmld innovation ให้แก่คณะครู โดยมีโรงเรียนหนองโกประสิทธิ์พิทยาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุลักษณ์ เนตรวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กรกฎาคม 2561   เวลา 12:44:43 น.
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

นายสุรี สว่างวงษ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำพรรษาถวายพระสงฆ์ ณ วัดคำผักหนาม ตำบลหนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายธงชัย เหมเกียรติกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายสุรชัย ศรีจาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง    นางศุภิดา พิศมัย   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินนรามินทรภักดี)    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย   เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส(นิพัทธ์หริณสูตร์)    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   เทศบาลนครสมุสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นายอำนาจ นาคแก้ว    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง    อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์ รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นางสุชีรารัตน์ กั้วสิทธิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์    อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล    อ่านข่าว
   โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก    นางพัชรพรรณ จันทร์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์    อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสระพังวิทยาคม    นายจิรเมท สุกรี    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้่าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   เทศบาลเมืองตาก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี   เทศบาลเมืองพะเยา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)    นายนิกร คงแท้   เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน    นางเยาวลักษณ์ มาส้มซ่า   เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์    อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายสงัด เสือกระจ่าง   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายสมหมาย พรมจุ้ย   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข    นางนราภรณ์ คงเหมือน    เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์    อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ    อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    นายปรีชา แก้ววิเชียร    อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    นายทรงศักดิ์ มิทราวงศ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม    นายพิสิทธิ์ สุพรรณศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง      องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านขอนแดง    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านฟากนา    นายโกสินทร์ โกมลไสย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมดงยาง    นายภักดี นามวิจิตร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาข่าวิทยาคม    นายคมณ์ แคนสุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม    นายทรงศักดิ์ กะตารัตน์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม    นายสันติ เลิศพงษ์ตระกูล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร    นายทวีศักดิ์ ศรีใสคำ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม    นายสวานิตย์ ศิริบูรณ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร    ว่าที่ ร.ต.ภัสพล เหง้าโคกงาม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์    ดร.วิทยา แสงคำไพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนมะค่าพิทยาคม    นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม    นายศุภชัย ศรีโพธิ์วัง   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์    นายภูดิท ผือโย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม    ดร.ชูชาติ สิทธิสาร   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี    นายคมสรร รสดี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนประชารัฐพัฒนา    นายวิวรรธน์ โพธินา   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร    น.ส.วิไล พังสอาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนนนทรีวิทยาคม    นายเชาวฤทธิ์ โคละทัต   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ    นายวิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง    นางสาลี่ เชิดชู   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

User Image นายเศรษฐศาสตร์ ศิริชิน ข่าวทั่วไป โรงเรียน 17 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11:23:56 น.

สทศ. ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 พร้อมเน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ และคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด

ดร.วารุณี เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวถึง การบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว (โปร่งใส – คุณภาพ – คุณธรรม) และการเตรียมความพร้อมในจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการท.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปนัดดา ใส่ใจ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2560   เวลา 15:40:35 น.

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดที่รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง

 • ถูกใจ 1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดที่รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุ.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป นักเรียน 18 กันยายน 2560   เวลา 11:31:30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กันยายน 2560   เวลา 11:23:39 น.

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก

 • ถูกใจ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก และ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และสุรินทร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กันยายน 2560   เวลา 11:16:27 น.

เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดที่รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดที่รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุ.. (อ่านต่อ)