• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • การประชุมกองทุนสวัสดิการพอเพียง(สปว.) ด้วยระบบSBMLD INNOVATION

  8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 20:37:33 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)

  8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:34:47 น.

  User Image นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน)

  8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 14:09:55 น.

  User Image นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ผู้อำนวยการเดินทางไปเยี่ยมคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาที่ติดโควิด-19

  8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:45:01 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน) ชั้น ม.1,ม.2,ม.5 ปีการศึกษา 2565

  8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 13:40:54 น.

  User Image นางกนกพร นันทเมธินทร์ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.1 ม.3 และ ม.5 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

  8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 06:42:36 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2565

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
 • img
  โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

5 อันดับนักข่าวปี 2565