ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 11:06:18 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีการสอบการประเมินผลด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๒ ใน ๔ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ... ตั้งใจทำข้อสอบกันนะคะเด็ก ๆ.. (อ่านต่อ)

User Image นายฤชากร ศรีปัทมปิยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10:38:23 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

มอบแว่นตาให้กับนักเรียน

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นำโดยนายวินัย มาตรโคกสูง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 เป็นตัวแทนมอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสาย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท แว่นตา มินิคอล จำกัด ได้เข้ามาตรวจวัดสายตาและตัดแว่นให้กับนัก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10:14:45 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีประดับยศว่าที่สิบเอก โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

1 likes - 0 comments

(20/2/2563) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จัดพิธีประดับยศเครื่องหมายว่าที่สิบเอก แก่นักเรียนผู้สำเร็จการฝึก วิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ โดมประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 06:05:57 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมการสอบข้อสอบกลาง ประจำปี 2562

ครูวริสรา กัณหา พร้อมด้วยครูสุดารัตน์ บุญพัน ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประชุมการสอบข้อสอบกลาง ประจำปี 2562 ณ ในวันที่ 18 กมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. โรงเรียนเทศบาลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 05:56:44 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมโครงการ Professional Learning Community เปิดชั้นเรียน ประจำปี 2563

ดร.ณัฐกฤษฎ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
ประชุมครูคณะครูโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ในโครงการ Professional Learning Community เปิดชั้นเรียน ประจำปี 2563 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.ครูทุกคนเปิดชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปีกา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วริสรา กัณหา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 05:42:45 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เข้าร่วมประชุมศูนย์พัฒนาวิชาการ

ครูประคอง วิชัยศร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมประชุมที่ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 85 ปี โรงเรียนสีคิ้ว " สวัสด์ผดุงวิทยา" เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรม จัดการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ป.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 00:24:17 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมปัจฉิมฯ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมฯ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

(อ่านต่อ)

User Image น.ส.โชติวรรณ แพนไธสง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 19:59:49 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนวสัญจร ประจำปี 2563

นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อำนวยกานสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ และคณะครู ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับนักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ ตามโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2563.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:54:19 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนว โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์

งานแนะแนว โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ได้รับการตอบรับจากนักเรียน เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สุนันท์ คำกอง ที่ได้ให้ความอน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:48:27 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนว โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

งานแนะแนว โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ได้รับการตอบรับจากนักเรียน เป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ สุวิทย์ แก้วโกมุท ที่ได้ให้คว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:16:27 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติว O-NET ณ โรงเรียนสูงเนิน วิชาภาษาไทย

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่วมติว o-net เพิ่มเติมศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
ณ โรงเรียนสูงเนิน
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วิชาภาษาไทย.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 17:46:09 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วิดีทัศน์ความรู้สึกความในใจ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

1 likes - 0 comments

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมฯ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

สามารถดูวิดีทันศ์ได้ที่ กดเพ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16:42:05 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ตำบลหินดาด ตำบลวังโรงใหญ่ฯ
.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมชาย หงิมเพ็ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:22:06 น.
โรงเรียนมะค่าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทัศนศึกษา ม.ต้น

1 likes - 0 comments

โรงเรียนมะค่าวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี เมื่อวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมชาย หงิมเพ็ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:18:19 น.
โรงเรียนมะค่าวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมนักเรียนชั้น ม.๑ / ม.๒

1 likes - 0 comments

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาม.๑ ..ม.๒ โรงเรียนมะค่าวิทยา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อบรมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดโดย เทศบาลตำบลมะค่า.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 13:43:39 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนทุกสังกัด ในเขต อ.สีคิ้ว อ.ปากช่อง และ อ.สูงเนิน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้น ป.๒ / ป.๔ /ป.๕ / ม.๑ และ ม.๒ ใน ๔ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 11:56:29 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรม โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานอนามัยโรงเรียน โดยครูสุชาวดี สร้อยอุดม และคณะ ได้จัดกิจกรรม โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้ดูแล สุขอนามัย ในช่องปากของตนเอง ในงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ และจากงานสาธารณสุข โรงพยาบาล.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ทวีวรรณ์ ฉลาดเอื้อ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 09:42:54 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยค่ะ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนของเราได้ร่วมกิจกรรมในงาน Open House โรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ร่วมแข่งขัน กิจกรรมคัดลายมือ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รางวัลที่ 1 และ 3 การแข่งขันประกวดว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 22:37:48 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติว O-NET ณ โรงเรียนสูงเนิน วิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่วมติว o-net เพิ่มเติมศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ
ณ โรงเรียนสูงเนิน
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
วิชาวิทยาศาสตร์.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16:34:56 น.
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุม PLC

1 likes - 0 comments

ประชุม PLC โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

User Image นางชิดศุภางค์ ลำพาย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:09:30 น.
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อบจ.มหาสารคาม โดยการนำของท่านผอ.แววดาว พานดวงแก้ว ผอ.โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกิจกร.. (อ่านต่อ)

User Image ส.อ.ณัฐวุฒิ อ่อนช้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 13:33:12 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองหัวหิน

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งคนงาน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ.2563
ในวันและเวลาราชการ.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12:59:33 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ตำบลหินดาด ตำบลห้วยบง ฯ
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ดวงเดือน วิริยะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12:36:15 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

1 likes - 1 comments

"ความรู้คู่คุณธรรม" โรงเรียนกฤษณาวิทยา นำนักเรียน อบรมคุณธรรมจิยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10:39:24 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครสวรรค์

การอบรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 14-19 ก.พ. 63

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-19ก.พ.63 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. .. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08:02:07 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเก็บภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน

กิจกรรมเก็บภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 19:23:18 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ติว o-net ณ โรงเรียนสูงเนิน วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมติว o-net เพิ่มเติมศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ณ โรงเรียนสูงเนิน วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาคณิตศาสตร์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 19:17:49 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.6

ฝ่ายบริหารวิชาการ ประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีปัญหาผลการเรียน เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขร่วมกัน ณ ห้องประชุมโคราช โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:39:16 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมลดเวลาเรียน/ทักษะอาชีพเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ดอกไม้ สวยงาม !!

1 likes - 0 comments

นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ตั้งใจประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็สามารถนำไปมอบให้กับบุคคลอื่นได้จริง ประหยัดและสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง... ควันหลงวาเลนไทน์ จากกิจกรรมลดเวลาเรียน/ทักษะอาชีพเพิ่มเติม งานประดิษฐ์ดอกไม้ สวยงาม !! กฤษณา อบจ.นม. (17 ก.พ. 63).. (อ่านต่อ)

User Image นายปัญญา พรยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 17:48:22 น.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1 likes - 0 comments

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6 จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-Net ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563.. (อ่านต่อ)

User Image นายทวีศักดิ์ ขอมีกลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 15:00:46 น.
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2562

ในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายพิษณุ ภานุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 14:26:57 น.
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กีฬาภายในโรงเรียนหนองขามพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนหนองขามพิทยาคมประจำปีการศึกษา 2562
โดยมี นายสา ตุ้มเมืองโดน ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองขามพิทยาคม และคณะกรรมสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อภิญญา สมน้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12:46:56 น.
โรงเรียนวังรางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วังรางสัญจร ครั้งที่ 8 โรงเรียนวังรางพิทยาคม อบจ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวังรางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวังรางสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดบ้านทุ่งสะแบง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานครู นักเรียน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน เกมส์ กิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมาย มีโรงทานอาหาร เครื่องดื่มจากศิษย์เก่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อภิญญา สมน้อย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12:46:36 น.
โรงเรียนวังรางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

วังรางสัญจร ครั้งที่ 8 โรงเรียนวังรางพิทยาคม อบจ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวังรางพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวังรางสัญจร ครั้งที่ 8 ณ วัดบ้านทุ่งสะแบง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานครู นักเรียน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน เกมส์ กิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมาย มีโรงทานอาหาร เครื่องดื่มจากศิษย์เก่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิริพร มาลัยรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 11:44:56 น.
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค

ประชุมชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค วันพุธที่ 12 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมสำนักการช่าง.. (อ่านต่อ)

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10:36:55 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อพระยาสีเขี้ยว

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยท่าน ผอ.กรวรรณ ถมฉิมพลี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ร่วมงาน แห่เจ้าพ่อพระยาสีเขี้ยว ที่เคารพนับถือของประชาชนชาวอำเภอสีคิ้ว และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีประจำท้องถิ่น โรงเรียนและชุมชน.. (อ่านต่อ)

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10:19:38 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

1 likes - 0 comments

การแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 62 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.พ. 63 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 11:26:27 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เดิน วิ่ง การกุศล โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ทีมนักกรีฑาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขัน เดิน วิ่ง การกุศลโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ครั้งที่1
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชำกรม ชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งระยะทาง 4 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน20 ปีหญิง.
ด.ญ. ปิยะวรรณ ประทาระนัง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 วิ่งระยะทาง 4 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เก.. (อ่านต่อ)

User Image นายวุฒิพงษ์ หนองยาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 10:31:07 น.
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บุญผะเหวดประเพณี รักสามัคคีแห่งวังโป่ง

15 ก.พ. 63 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมร่วมกับชาวบ้านวังโป่งทั้งสามหมู่ ผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพ.สต.วังโป่ง สืบสานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดวังโป่ง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
.. (อ่านต่อ)

User Image นายทวนทอง ชูละออง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 19:36:05 น.
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารับรางวัลEGAT Green Learning Awards

2 likes - 0 comments

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน ประจำปี 2562
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ให้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 .. (อ่านต่อ)

User Image พ.จ.ต.ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:54:46 น.
โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับรางวัล EGAT Green Learning Award 2019 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 likes - 1 comments

เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้เข้ารับรางวัล อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 และรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียนน้องกว่.. (อ่านต่อ)

User Image นายกฤษดา ชาญวิจิตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16:44:04 น.
โรงเรียนพระทองคำวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 1 ได้มอบรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร ให้กับทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ .. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16:17:48 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

S.N. OPEN HOUSE มหกรรมวิชาการ

1 likes - 0 comments

โรงเรียนสูงเนิน จัดโครงการมหกรรมวิชาการ กิจกรรม S.N. OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนสูงเนิน เป็นการเผยแพร่ผลงานครู นักเรียน ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรักสามัคคี ภายใต้คำขวัญ "ศักยภาพหลากหลาย สายธารแห่งวัฒนธรรม น้อมนำความพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยีสู่ยุค 5 G".. (อ่านต่อ)

User Image นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 16:01:13 น.
โรงเรียนสูงเนิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยกรณีเหตุการณ์ที่เทอมินอล21

1 likes - 0 comments

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน นำตัวแทนคณะครู บุคลากรนักเรียน นำเงินไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ที่เทอมินอล 21 นครราชสีมา จำนวน 12,300 บาท โดยมีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้พูดคุยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อภิณฬาวรรณ คิดเห็น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08:15:40 น.
โรงเรียนครบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา14.30 -16.30น. คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น6 เบอร์ นักเรียนมาใช้สิทธิ์จำนวนร้อยละ97.26.. (อ่านต่อ)

User Image นายทวนทอง ชูละออง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08:11:57 น.
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมบริจาคเหตุกราดยิงโคราช

การร่วมบริจาคเงินผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงโคราช

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 20:46:59 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

S.N.OPEN HOUSE

1 likes - 0 comments

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม S.N.OPEN HOUSE โรงเรียนสูงเนิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ ได้รับเชิญให้แสดงวงดนตรีสตริงของโรงเรียนที่เวทีกลาง สร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง ให้กับ นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ในโอกาส.. (อ่านต่อ)

User Image นายทนงค์ เขียวแก้ว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 20:04:02 น.
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์ รักได้ รักเป็น วันวาเลนไทน์

1 likes - 0 comments

รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดกิจกรรมรณรงค์ รักได้ รักเป็น วันวาเลนไทน์ วันศุกร์ที่ 14 ก.พ.2563 ที่ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นายปัญญา พรยา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:40:06 น.
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมเตรียมความพร้อมติว O-Net

1 likes - 0 comments

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยนายลำภึง ภุมรา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ประชุมบุคลากรครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการติว O-Net ม 6 วันที่17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image นายชัยวัฒน์ นวลคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 18:08:01 น.
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์

โรงเรียนวัดวังสวรรค์ฯ สนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด นำนักเรียนทั้งโรงเรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. น้อมนำให้นักเรียนรำลึกคุณพระรัตนตรัย ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการสวดมนต์ไหว้พระ เสริมสร้างสมาธิในการจำบทสวดมนต์ ฝึกความอดทน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนัก.. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 17:56:18 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

1 likes - 0 comments

กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทักษะและความสามารถของนักเรียนแต่ละชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 17:53:15 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

1 likes - 0 comments

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในเรื่องต่างๆของนักเรียน พร้อมทั้งหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 17:16:32 น.
โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมวันวาเลนไทน์ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จัดกิจกรรมวันแห่งความรัก โดยพี่สภานักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับพี่ๆ น้องๆ ชาว ส.ข. Happy Valentine's Day .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ดอกไม้ เปราะกระโทก ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 13:52:15 น.
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมติดตาม การใช้โปรแกรม SBMLD Innovation 4.0 และ ประชุม PLC

ประชุมติดตาม การใช้โปรแกรม SBMLD Innovation 4.0 และ ประชุม PLC
ของคณะครูบุคลากร วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

User Image น.ส.เกษร แคนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12:06:13 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ห้องชายล้วนกับการทำสไลด์สดครั้งแรก..ดูปากใบของว่านกาบหอย นักเรียนตั้งใจมากๆ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.เกษร แคนสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 12:06:11 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ห้องชายล้วนกับการทำสไลด์สดครั้งแรก..ดูปากใบของว่านกาบหอย นักเรียนตั้งใจมากๆ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกฤษณาวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุปราณี ทนเถื่อน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08:29:28 น.
โรงเรียนกฤษณาวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สวัสดีเช้านี้ !! วันแห่งความสุข ส่งมอบความรักและปรารถนาดีให้ทุกท่าน

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนกฤษณาวิทยา ร่วมถ่ายภาพรวม เพื่อเป็นที่ระลึก จัดทำ ทำเนียบรุ่น ก่อนจบปีการศึกษา 2562 (ม.3 และ6).. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08:20:48 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หนีห่าง [เขียนไขและวานิช] - PSV SHORTFILM[Cover]

จากสองมือน้อยๆตากล้องหน้าใหม่และมือตัดต่อได้ฉายแสงออกมาแล้ว
หนีห่าง [เขียนไขและวานิช] - PSV SHORTFILM[Cover]
#ค่ายคอมพิวเตอร์2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 20:49:14 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

แนะแนวสัญจร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตบริการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 20:25:43 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ถวายน้ำปานะ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำโดยท่าน ดร.วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายน้ำปาปะ งานปริวาสกรรม
แด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชีแม่ขาว ณ วัดปอแดง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.โชติวรรณ แพนไธสง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 20:16:01 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562

User Image น.ส.โชติวรรณ แพนไธสง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 20:05:20 น.
โรงเรียนบัวใหญ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

สะสมบุญ

นายสมยศ ระย้าอินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา , รองผู้อำนวยการ, ครู - นักเรียนทุกคน เข้าร่วม “ กิจกรรมฟังธรรมวันละนิดจิตแจ่มใส” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 # วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ ร.ร. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นางพัชรินทร์ กู่กลาง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 09:55:01 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครตรัง

วันมาฆบูชา

กิจกรรมโครงการวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ณ วัดประสิทธิชัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานเทศบาลนครตรังร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัดเพื่อพุทธกุศลและเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน นำโดย นายวัลลภ ช่วยบำรุง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตร.. (อ่านต่อ)

User Image นายสุริยา บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 02:42:40 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลบัวใหญ่ ครั้งที่6 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลบัวใหญ่ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

User Image นายสุริยา บริบูรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 02:32:22 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

เชิญสมัครประกวดธิดาหญิงกล้า 2563

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ จัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ กิจกรรมประกวดธิดาหญิงกล้า ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มกราคม 2563   เวลา 10:40:32 น.
สำนักการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงานวันครู 2563 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

บรรยากาศงานวันครู 2563

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1-2 ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

“ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ” นายก อบจ.โคราช จัดงาน “วันครู’63” นำบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ กว่า 2,000 คน รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมมอบและร่วมยินดี.. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฏฐกิตติ์ สมบูรณ์ชัย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:58:03 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย long term care บ้านสันลมจอย บ้านร่ำเปิงและบ้านใหม่หลังมอ โดยมอบผ้าห่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 10 ราย.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรีดา เลิศจิตนากิจ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:47:38 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

ขยะล้นบ้าน

ม.14ำด้รับแจ้งจากแม่หลวง ขยะเพิ่มขึ้นอีกแล้ว..บ้านลุงเก็บขยะ..ส่งกลิ่เหม็นมากๆ

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:46:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบ

User Image นางณัฐมน โปกปัน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 มกราคม 2563   เวลา 11:46:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตำบลสุเทพ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดเก็บภาษีตัวใหม่ ทดสอบ

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

IPOWER Contact Center

โทร 02-114-7065

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000