Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายทวนทอง ชูละออง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มีนาคม 2562   เวลา 21:17:02 น.
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการปลูกจิตสำนึกในการรักษ์โลก(ธนาคารขยะ) โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

     201903242117020.docx

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการปลูกจิตสำนึกในการรักษ์โลก(ธนาคารขยะ)โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

User Image นายทวนทอง ชูละออง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 มีนาคม 2562   เวลา 21:10:11 น.
โรงเรียนช่องแมววิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

     201903242110110.docx

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา เพื่อเสริมสร้างทุนมนุษย์ในศตวรรษที่21 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
ผู้วิจัย นายทวนทอง ชูละออง
โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา .. (อ่านต่อ)

User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2562   เวลา 11:34:45 น.
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยาให้สอดคล้องกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการและปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระวิชาให้มีความทันสมัยและตามความต้องการขอ.. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฏฐากานต์ เนาว์นนท์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2562   เวลา 10:37:00 น.
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 ขยายผล SBMLD Innovation

คณะครูโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 จัดทำข้อมูลในโปรแกรม SBMLD Innovation นำทีมโดย ผอ.สมชาย หงิมเพ็ง

User Image นางอบเชย สถิตย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2562   เวลา 10:18:50 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน กรกฎาคม ได้นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วันหัวเขาแจงธรรม ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริธรรมที่สูงขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะครู และพระวิทยากร เจ้าอาวาสวัดหัวเขาแจงธรรม เป็นอย่า.. (อ่านต่อ)

User Image นางอบเชย สถิตย์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2562   เวลา 10:09:44 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การเรียนรู้ตามโครงการ SBMLD

นักเรียนเรียนรู้เรื่อง อาหารไทย ตามโครงการ SBMLD นักเรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะการฝกปฏิบัติจริง

User Image นางณัฐฐากุญช์ รัตนวาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 มีนาคม 2562   เวลา 09:59:30 น.
โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครวันที่ 23 -27 มีนาคม 2562

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 22:29:45 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

อบต.บางแตน มอบสื่อรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง”

ผอ.สาลี่ เชิดชู รับมอบสื่อ รณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง จาก กองสาธารณสุข อบต.บางแตน สำหรับใช้เป็นสื่อความรู้ ในแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 20:34:13 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลบางแตน

ผอ.สาลี่ เชิดชูและครูอรอุมา คงกลิ่น เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อบต.บางแตน ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 20:01:01 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

ครูอรอุมา คงกลิ่น นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิมพา ชินพร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 17:16:39 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

นำนักเรียนรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

นำนักเรียนรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ " The Eight Prachinburi English Speaking Contest for Students" held at Prachinburi Technical College,on Saturday,1st September 2018 จัดโดย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกKตรศาสตร์ปราจีนบุรี ,มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โดย นา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิมพา ชินพร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 16:42:10 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 18 มีนาคม เวลา 7.00 น. - 9.30 น. คณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นำโดย ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู ได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:37:57 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศและปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:30:11 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

งานปิดทองวัดบางแตน ๑๘ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงานปิดทองวัดบางแตน ๑๘ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:22:37 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ คณิศรรีสอร์ท

ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือร่วมกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ คณิศรรีสอร์ท

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:13:07 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลบางแตน ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๒

คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบลบางแตน ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๒

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 15:04:49 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การอบรม การใช้ระบบ sbmld Innovation

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผอ. วิวัฒน์ กางการผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลาและคุณครูวรณัฐ โชคบัณฑิตเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การใช้ระบบsbmld innovationให้กับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปรางค์ทองวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:40:11 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตและการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางประชารัฐ

ผอ.สาลี่ เชิดชู และครูอรอุมา คงกลิ่น เข้าร่วมโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การดำเนินชีวิตและการบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหว.. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:39:35 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันท้องถิ่นไทย18มีนาคม

ท่านผู้อำนวยการสถาณศึกษาคณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:31:31 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กีฬาสีภายใน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

สนุกสนานกันพวกเราชาวศ.ร.

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:31:14 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กีฬาสีภายใน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

สนุกสนานกันพวกเราชาวศ.ร.

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:21:21 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะสำคัญของนักเรียน ม.3,ม.6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:18:40 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง กำหนดจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนในวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยครูอรอุมา รับผิดชอบฐาน วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:15:19 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง กำหนดจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 14:14:54 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ หมีไทย(พี่กล้า) ผู้มีอุประการะคุณบริจากสีทารั้วรร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

พี่กล้า-ท่านผอ.สาลี่ ครูโอ๋ นักเรียนร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียนของเรา

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:44:39 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี

คณะครูรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัด อบจ.ปราจีนบุรี วันอังคาร ที่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

User Image น.ส.อันติกา ดำเนินงาม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:25:17 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๒

User Image น.ส.พรรัตนา ชนะแสบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:20:53 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - net วิทยาศาสตร์

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O - net วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๖ อำเภอบ้านสร้าง ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:11:40 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒

คณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:05:16 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

ครูอรอุมา คงกลิ่น ร่วมประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ณ อำเภอบ้านสร้าง เพื่อนำมา รณรงค์ "ร่วมกันเปลี่ยน ร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง".. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พยอม จันทะแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:02:37 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

นางสาวพยอม จันทะแสน คุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562- 6 มีนาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 13:01:43 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๑

User Image น.ส.อันติกา ดำเนินงาม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:56:11 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน ๔ มี.ค. ๖๒

ทีมงานแนะแนว ออกแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนในพื้นที่บริการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานและโรงเรียนวัดบางกระดาน ณ โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน และต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:53:32 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะครู และนักเรียนร่วมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:52:39 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ทำบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ประจำปี 2562

ผอ.สาลี่ เชิดชู และ ครูอรอุมา คงกลิ่น เข้าร่วมทำบุญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ประจำปี 2562

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:46:37 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมกีฬาสีภายใน พิกุลเกมส์ ปี ๒๕๖๑

ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน พิกุลเกมส์ ปี ๒๕๖๑

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:45:43 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กีฬาภายในตำบลบางแตน ประจำปี 2562

โรงเรียนศรีรักษืราษฎร์บำรุงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในตำบลบางแตน ในทีม สีแดง ร่วมหับ ม.6 , ม.11 , ม.12 ตำบลบางแตน ในวันที่ 3 , 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีใาโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:36:10 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พยอม จันทะแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:34:33 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

คุมสอบสมรรถนะโรงเรียนสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับคำสั่งเป็นกรรมการคุมสอบสมรรถนะโรงเรียนสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:29:27 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๑ วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ คณะครูและนักเรียนร่วมกันสร้างต้นไม้แห่งความดีโดยการตั้งปณิธานความดีร่วมกัน และร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกันกับครูที่ปรึกษา จำนวน ๒๐ ต้น เพื่อเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันชาติ .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พยอม จันทะแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:28:32 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

ในส่วนหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานปัจฉิมนิเทศ นางรำสวยอิอิ

User Image น.ส.พยอม จันทะแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:24:24 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางการของนักเรียน

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:21:27 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑

คณะครู และคณะสงฆ์ คุมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑

User Image น.ส.อันติกา ดำเนินงาม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:02:44 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 12:02:00 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันครู 2562

 • ถูกใจ 1

ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง โดยในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ครูกรรณจนา แช่มสา และครูอรอุมา คงกลิ่น ได้รับรางวัล ครูดีศรีปราจีน.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 11:53:01 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

 • ถูกใจ 1

ครูอรอุมา คงกลิ่น นำนักเรียนจำนวน 5 คนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ พุทธมณฑลจังหวัดปราจีนบุรี ผลปรากฎว่า นักเรียนมีผลการแข่งขันในลำดับที่ 5 .. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 11:51:58 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎรืบำรุงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยต่อตนเอง

User Image น.ส.บุหงา อุตสาหพรมมินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 11:48:34 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วันมหาธีรราชเจ้า 23 พ.ย.2561

ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ ร่วมกันทำพิธีถวายสดุดีวันมหาธีรราชเจ้าและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือม.1และบำเพ็ญประโยชน์ถวายบิดาลูกเสือไทย.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 11:47:36 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกีฬาภายในตำบลบางแตน

ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู ร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานโรงเรียนและผู้นำชุมชน หมู่บ้านที่ 6 หมู่บ้านที่ 11 หมู่บ้านที่ 12 ตำบลบางแตน ร่วมประชุมวางแผนการแข่งขันกีฬาภายในตำบลบางแตน พ.ศ.2562 ในสังกัดทีมสีแดง .. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มีนาคม 2562   เวลา 11:44:07 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปความรู้อย่างเข้ม O-Net คณิตศาสตร์ ม.6

ครูอรอุมา คงกลิ่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสรุปความรู้อย่างเข้ม O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ณ ห้องศาสตร์พระราชา.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:01:32 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

 • ถูกใจ 1

นายบันลือ อนุมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้กำกับติดตามการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ? โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในปี.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:35:09 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และออกปฏิบัติจริงตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวด.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:24:07 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายมนัส บังศรี ปลัดองค์การ.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:39:17 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

พิธีเปิดโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ นาคสุข สมาชิกสภา อบจ. อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแ.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:18:21 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

26-27ก.พ.62 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1,4

26-27ก.พ.62 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1,4 รร.ประถมและรร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่บริการ 11 +1 โรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:13:59 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม

27 ก.พ. 62 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดกิจกรรม"เวียงสะอาดวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ" (WIANGSA-ARD RUN 2019 มีนักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราว 400 คน .. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:02:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House)โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

โรงเรียนหนิงเหล็กศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House) ขึ้นในวันที่ 22 ก.พ.2562 นำโดยท่าน ผอ.สุริยา แสนจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.4-ม.3 ในเขตพื้นที่บริการจำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมชมและทำกิจกรรม.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:24:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายมนัส บังศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมี นายรุ่งรัก ล.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:43:01 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดประชุมติดตามการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

 • ถูกใจ 1

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการสภาพ และปัญหาการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันศ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:19:09 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

 • ถูกใจ 2

วันที่ 11 ก พ. 62 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิทยากร ท่าน ดร.ชัชพลวาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรียพร จิตร์แจ้ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:41:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 20:33:31 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

 • ถูกใจ 1

กองการศึกษาฯ ได้นำนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาคม จำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 11:04:45 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ

 • ถูกใจ 1

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 ที่คลองเขาแดง ริมวัดเขาแดง ม.2 ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคี.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนต์เยี่ยม แก้วสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:46:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชไมภรณ์ ชายชาญ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:25:53 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมระบบ SBMLD

 • ถูกใจ 2

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม อบรมระบบ SBMLD ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ชั้น 5 .. (อ่านต่อ)

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤศจิกายน 2561   เวลา 23:53:20 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ อบจ.ปัตตานี 13 พ.ย. 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาอบจ.ปัตตานี ในวันที่ 13 พ.ย. 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นางแววดาว ทดคุย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12:40:20 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ ประจำปี 2561

แข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:20:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .

ข้อมู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศรีสุดา มนตรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:05:27 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

การเข้าแถวเคารพธงชาติ

 • ถูกใจ 4

กองการศึกษาฯ เข้าแถวเคาพธงชาติ วันที่ 6 พย. 61

User Image น.ส.สุกัญญา ตั้งคงนุช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:04:42 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

เรื่อง กฐินพระราชทาน

 • ถูกใจ 2

เรียน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีกองการศึกษาทุกคนนะคะ
พรุ่งนี้ เวลา 06.30 น เจอกันที่วัดศรีสุทาวาส (เลยหลง) เพื่อร่วมทำโรงทาน ในงานกฐินพระราชทานนะคะ สวมเสื้อสีขาวนะคะ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 20:02:19 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบหมายให้นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนผู้บริหารขออนุญาตเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของปร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 16:04:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
คณะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ.
ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิม.. (อ่านต่อ)

User Image นายสมชาย เนินทราย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2561   เวลา 14:19:26 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอีเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 1

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียบเข้าใช้ระบบ และฝึกการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ( SBMLD Innovation ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขอ.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 12:27:32 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว วารสาร อบจ.ปข

กิจกรรมของโรงเรียนรัชตวิทยาคมช่วงเดือน กันยายน 2561

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กันยายน 2561   เวลา 18:17:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

งานมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กันยายน 2561   เวลา 17:28:30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • ถูกใจ 1

26 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการนำคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา สกุลเพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2561   เวลา 15:42:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

อบรมโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 1

21.9.61
กองการศึกษาฯ แบะ รร.อบจ.กระบี่ อบรมการใช้โปรแกรมระบบการบริหาจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:48:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ระดับประเทศ

ในวันที่ 7-12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดบูธแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ณ ราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:36:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั้นล่าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:29:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมการศึกษา

ด้วยโรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังจวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการการศึกษา. ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ อบจ.ปข และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ.2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฐฤกตา มุ่งดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:26:10 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมสู่ประเทศไทย 4.0

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมการลงระบบโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และ ดร. สิยาพัฐ รักป่า เป็นว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กนกอร งามขำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:23:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมเพิ่มความรู้ สู่บุคคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ อบจ.ประจวบฯ

อบรมระบบ SBMLD Innovation ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:49:35 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

โครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม

 • ถูกใจ 2

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม ในวันที่ 13 กันยายน 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ซัลวาณี แวแล๊ะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:44:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

SBMLD innovation training

อบรม SBMLD innovation
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปัตตานี
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th