• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเรียนธนาคาร ปีบัญชี 2565

  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15:01:10 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นบุคคลที่ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14:27:53 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img

  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:42:06 น.

  User Image น.ส.รัชนี แย้มสระโส : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ img เทศบาลเมืองนครนายก

 • img

  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:41:45 น.

  User Image นายวชิระ สุขเอี่ยม : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ img เทศบาลเมืองนครนายก

 • img

  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:40:06 น.

  User Image นางศศิกานต์ สิงห์โท : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ img เทศบาลเมืองนครนายก

 • img

  5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:39:09 น.

  User Image นางพรธิดา สุขเอี่ยม : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ img เทศบาลเมืองนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

 • img
  โครงการให้ความรู้ทา..
  • สาธารณะ
  • นางจิตรา วิเศษชาติ
   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
   8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15:01:10 น.
 • img
  มอบเกียรติบัตรให้กับ..
  • สาธารณะ
  • นางจิตรา วิเศษชาติ
   โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา..
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
   7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14:27:53 น.
 • img
  อบรมโปรแกรม SBMLD IN..
  • สาธารณะ
  • น.ส.รัชนี แย้มสระโส
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ ..
   เทศบาลเมืองนครนายก
   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:42:06 น.
 • img
  ตะกร้อ ท3..
  • สาธารณะ
  • นายวชิระ สุขเอี่ยม
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ ..
   เทศบาลเมืองนครนายก
   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:41:45 น.
 • img
  อบรม SBMLD Innovatio..
  • สาธารณะ
  • นางศศิกานต์ สิงห์โท
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ ..
   เทศบาลเมืองนครนายก
   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:40:06 น.
 • img
  อบรมโปรแกรม SBMLD IN..
  • สาธารณะ
  • นางพรธิดา สุขเอี่ยม
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ ..
   เทศบาลเมืองนครนายก
   5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:39:09 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566