Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางนิลุบล ภูมิพัชรไชวงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 กรกฎาคม 2561   เวลา 15:36:04 น.
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

แนะนำระบบ

วันนี้หัวหน้าฝ่ายรับฟังแนะนำระบบSBMLD. ณห้องประชุมและห้องคอมฯ

User Image นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 16 กรกฎาคม 2561   เวลา 15:13:49 น.
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ

โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา นำโดยนายสมมาตร ช่างแก้ว ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 36 รอบคัดตัวแทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในชนิดกีฬาเปตอง โดยได้รับรางวัลดังนี้
ชนะเลิศ เปตอง ๑ เดี่ยว ชาย ๑๒ ปี
๒ เดี่ยวชาย ๑๔ ปี
(อ่านต่อ)

User Image นายวรายุทธ พิมพายับ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 13 กรกฎาคม 2561   เวลา 11:25:51 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

พิธีมอบเกีรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา

บรรยากาศการมอบเกีรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ .. (อ่านต่อ)

User Image นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 12 กรกฎาคม 2561   เวลา 10:42:21 น.
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

สำนักงาน กกต.ชัยภูมิ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบแผ่นพับและหนังสือวารสาร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้กับโรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมมาตร ช่างแก้วรับมอบ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์ ข่าวเกียรติยศ โรงเรียน 10 กรกฎาคม 2561   เวลา 20:41:16 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561

ข้าพเจ้า ว่าที่ร.ต.นิคม แสนเสาร์ ได้เป็นประธานผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 12 ปี หญิง รุ่นอายุ 14 ปี หญิง และรุ่นอายุ 14 ปีชาย ผลปรากฎว่า รุ่นอายุ 12 ปีหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนแข่งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นอายุ 14 ปี หญิง .. (อ่านต่อ)

User Image นายวรายุทธ พิมพายับ ข่าวเกียรติยศ โรงเรียน 09 กรกฎาคม 2561   เวลา 11:22:19 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

การแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัด อบจ. ศรีสะเกษ 2561

โรงเรียนสายธารวิทยา อยู่อันดับที่ 4 จากทั้งหมด 42 โรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน โดยได้เหรียญรวมทั้งหมด 38 เหรียญ ประกอบไปด้วยเหรียญทอง 21 เหรียญ เหรียญเงินุ 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 11 เหรียญ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 กรกฎาคม 2561   เวลา 22:22:32 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

รายงานตามคำั่งที่185/2561 ลงวันที่27 มิถุนายน61

 • ถูกใจ 1

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา?
ปฏิบัติหน้าที่
1.คณะกรรมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
2.ถ่ายวีดีโอกิจกรรม
3.กำกับขบวนนักกีฬา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ปุญญิศา เมืองจันทึก ข่าวทั่วไป โรงเรียน 05 กรกฎาคม 2561   เวลา 11:24:54 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการสร้างมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 29 มิถุนายน 2561   เวลา 17:05:46 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนทางการศึกษาของ?องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ? กลุ่ม?2? ประจำปีงบประมาณ?ฑ.ศ.?2561

 • ถูกใจ 1

1.ฝึกอบรมการจัดทำแผนฯ
2.คัดเลือกตัวแทนวิทยากรและตัวแผนเครือข่ายฯ

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวเกียรติยศ โรงเรียน 28 มิถุนายน 2561   เวลา 22:18:04 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสายธารวิทยา ได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.. (อ่านต่อ)

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 มิถุนายน 2561   เวลา 10:57:51 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

เยี่ยมชมให้กำลังใจทีมประกวดละครภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ผอ.ไสว ตราศรี และรองผู้อำนวยการรักสันต์ ยางธิสาร เยี่ยมชมให้กำลังใจทีมประกวดละครภาษาอังกฤษ งานมหกรรมการจัดการศึกษาทัองถิ่น ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง.. (อ่านต่อ)

User Image นายสามารถ วังคะฮาด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2561   เวลา 21:29:59 น.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ร่วมเดินรณงค์และร่วมพิธีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมเดินรณงค์และร่วมพิธีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน.. (อ่านต่อ)

User Image นายสามารถ วังคะฮาด ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2561   เวลา 21:08:03 น.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม

โรงเรียนประชุมครูและบุคลากร เพื่อมอบนโยบาย SBMLD

วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสามารถ วังคะฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ได้ประชุมครูและบุคลากร จำนวน 20 คน เพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์และเตรียมการติดตามประเมินผลโครงการ SBMLD ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารไทแสก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2561   เวลา 18:55:26 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
1. ตัดสินการแต่งกลอน
2. ตัดสินตัวละคร
3. จัดหารางวัล

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2561   เวลา 17:35:28 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

พิธีเปิดหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖

การแสดงพิธีเปิด

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 มิถุนายน 2561   เวลา 17:06:25 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

พิธีเปิดหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖

คณะผู้บริหารการศึกษา อบจ.อุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้วที่ ๒๖ ณ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์.. (อ่านต่อ)

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 17:57:04 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

20 มิถุนายน 2561 : หว่านกล้าข้าวนาโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คุณครูวัชรพงษ์ สุขไสว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพาะหว่านกล้าต้นข้าว บริเวณนาโรงเรียน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการไถนาและหว่านกล้า ขอขอบคุณผู้มีส่ว.. (อ่านต่อ)

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 17:48:26 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

22 มิถุนายน 2561 : ส่งมอบรถโรงเรียนในโอกาสครบรอบ 25 ปี โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะศิษย์เก่า โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งมอบรถโรงเรียนจากการระดมทุนจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 จำนวน 1 คัน .. (อ่านต่อ)

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 07:58:45 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑๒๑

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อบจ.อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป 21 มิถุนายน 2561   เวลา 16:01:07 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

 • ถูกใจ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาพร อรรคบุตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2561   เวลา 11:29:46 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรม"โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย : คณะกรรมการนะกเรียน-นักศึกษาวิชาทหาร" ประจำปี 2561

 • ถูกใจ 4

20 มิ.ย.61 งานคณะกรรมการนักเรียน และงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่ คณะกรรมการนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 121 คน โดยความร่วมมือกับ สภ.ขุนหาญ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัด จนท.ตำรวจจราจร สภ.ขุนหาญเป็นวิทยาการในการอบรมให้ความรู้แก่นัก.. (อ่านต่อ)

User Image นางสุภาพร อรรคบุตร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 มิถุนายน 2561   เวลา 11:29:37 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรม"โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย : คณะกรรมการนะกเรียน-นักศึกษาวิชาทหาร" ประจำปี 2561

 • ถูกใจ 1

20 มิ.ย.61 งานคณะกรรมการนักเรียน และงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยให้แก่ คณะกรรมการนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 121 คน โดยความร่วมมือกับ สภ.ขุนหาญ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัด จนท.ตำรวจจราจร สภ.ขุนหาญเป็นวิทยาการในการอบรมให้ความรู้แก่นัก.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป 21 มิถุนายน 2561   เวลา 10:28:17 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาาการ

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับคะแนน 64.66 ในระดับเหรียญทองแดง.. (อ่านต่อ)

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 มิถุนายน 2561   เวลา 14:27:27 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม อบจ.อุดรธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนกฎ ระเบียบข้อบังคับ ข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนในด้านต่างๆ และให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ประชุมชั้นเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบ.. (อ่านต่อ)

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 17:44:53 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

เราไปต่อครับ…ชัยภูมิ

     201806191744530.mp4

ขอแรงใจแรงเชียร์ เราโนนคร้อวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

User Image นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 17:37:40 น.
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

กีตาร์ sbmld โนนคร้อวิทยา

     201806191737400.mp4

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ…

User Image นายไสว ตราศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 มิถุนายน 2561   เวลา 14:05:15 น.
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม

ห้องประชุมใหม่

โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กำลังดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องประชุม ให้มีความพร้อมต่อการใช้บริการของครู บุคลากรและนักเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อโณทัย คงอินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2561   เวลา 20:52:00 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2561   เวลา 14:55:58 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ถูกใจ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรัยนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดโครงการเข้าค่ายปรับพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน Thinking School อาคารห้องสมุด โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 16 มิถุนายน 2561   เวลา 14:35:43 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน

 • ถูกใจ 1

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา และโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 มิถุนายน 2561   เวลา 14:19:58 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ปฐมนิเทศโครงการ ข.ว.ส.ขอสานฝัน ปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ ข.ว.ส. ขอสานฝัน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวรภัทร แก้วคำ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 15 มิถุนายน 2561   เวลา 10:42:20 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสายธารวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์ ข่าวทั่วไป โรงเรียน 15 มิถุนายน 2561   เวลา 10:36:18 น.
โรงเรียนสายธารวิทยา

ไหว้ครู ประจำปี 2561

เนื่องด้วยโรงเรียนสายธารวิทยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสายธารวิทยา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 14 มิถุนายน 2561   เวลา 18:39:33 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 13 มิถุนายน 2561   เวลา 17:15:15 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ทบทวนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล(New Innovation)

 • ถูกใจ 1

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ กำหนดบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล(New Innovation) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนการใช้ระบบ จึงจัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา,หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 16:22:27 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ประชุมพิจารณาทุนในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 1

งานแนะแนวจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 16:07:48 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

มอบรางวัลคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ

 • ถูกใจ 3

นายถวิล สร่ายหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 09:49:05 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้
1. เด็กชายจิรภัทร ไชยสุวรรณ ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทอง รายวิชาคณิตศาสตร์ รับเหรียญรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท
2. นายวิชญ์พล นุเรศ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิมพ์มาศ ชูเนตร ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน 2561   เวลา 09:11:42 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ข่าวทั่วไป

 • ถูกใจ 2

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาไทยโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรุณรัตน์ ระวิโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 มิถุนายน 2561   เวลา 13:52:40 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

สื่อการสอนภาษาไทยชุดมาตราตัวสะกดหรรษา พัฒนาการอ่าน การเขียน

 • ถูกใจ 1

สื่อการสอนที่เน้นพัฒนาการอ่านการเขียน โดยใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูมในการสร้างสื่อ

User Image นายอโนทัย ศรีภักดิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 10 มิถุนายน 2561   เวลา 22:14:41 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม

9 มิถุนายน 2561 : ประขุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เพื่อพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษา การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ครูที่ปรึกษา โดยกิจกรรมดังกล่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พิจิตรา วิจารณกุล ข่าวทั่วไป 10 มิถุนายน 2561   เวลา 00:31:13 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ร่วมงานเปิดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)

 • ถูกใจ 1

8 มิ.ย. 61 นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBrigh ที่ได้รับจากโครงการ นำมาพัฒนาการเขียนโปรแกรมและอุป.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป 09 มิถุนายน 2561   เวลา 17:13:26 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การอบรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล( New Innovation)

 • ถูกใจ 1

การอบรมตามโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบดิจิตัล ( New Innovation) วิทยากร ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 07 มิถุนายน 2561   เวลา 21:55:27 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
เพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความกตัญญู ที่มีต่อคุณครู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จินตนา จันทราเทพ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 มิถุนายน 2561   เวลา 21:48:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลาเตรียมกิจกรรมวันไห้วครูใน วันที่ 7 มิ.ย. 61

 • ถูกใจ 2

ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียน ชั้น ม.1/1
ในการเตรียมพานไหว้ครูใน วันที่ 7 มิ.ย. 61
นักรัยนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกันทุกคน
.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัฒนศักดิ์ ชนะจิต ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 มิถุนายน 2561   เวลา 17:36:50 น.
โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

ต.ป.ศ.ร่วมมืออำเภอเทพสถิตจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์

1-2มิถุนายน2561 โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษาร่วมกับอำเภอเทพสถิตจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
เตรียมรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 มิถุนายน 2561   เวลา 14:30:17 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา ศรีเมือง ข่าวทั่วไป ครู 02 มิถุนายน 2561   เวลา 14:15:08 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

 • ถูกใจ 2

การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน. 2561 เวลา 08.30 - 09.20 น. ณ หอประชุมโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรุณรัตน์ ระวิโชติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 มิถุนายน 2561   เวลา 10:08:03 น.
โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ

สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย?ชุดมาตราตัวสะกด

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม

User Image น.ส.ช่อทิพย์ เมืองแก้ว ข่าวทั่วไป 30 พฤษภาคม 2561   เวลา 22:45:41 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • ถูกใจ 2

โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทางโรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้รับผิดชอบดำเนินการจัดแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นจัดการแข่งขันให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกวาง.. (อ่านต่อ)


ชื่อสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    นายเอกชัย ตองอบ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    นายถวิล สร่ายหอม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา    นายธงชัย เหมเกียรติกุล   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนสายธารวิทยา    นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ่านข่าว
   โรงเรียนกวางโจนศึกษา    นายบังอร หนุนวงษ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา    นายสมมาตร ช่างแก้ว   2360101 อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนคร้อวิทยา    นายพวงศ์วิทย์ เดิมชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี    นายรังสันต์ โยศรีคุณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนเพชรวิทยาคาร    นายสันติ ถาวรพรหม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองศาลา    นายวิวัฒน์ กางการ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน    นายวรรณพจน์ เฮงสุวรรณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมหนองเขียด    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   2400101 อ่านข่าว
   โรงเรียนโนนหันวิทยายน    นายสุเทพ พงษ์ใหม่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนสีชมพูศึกษา    นายสุรชัย บุษราคัม   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม    นายไสว ตราศรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    ดร.ศราวุธ สุตะวงค์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนรัชตวิทยาคม    นางจิรารัตน์ ขวัญมี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม    นางสุรัชฎา นภีตะภัฏ   4710102 อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหางน้ำสาคร    นางอรอุมา ขันธลักษณา   เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์    น.ส.ลภัสรดา ทิพย์แก้ว   เทศบาลนครนครปฐม อ่านข่าว
   โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 (วัดท้ายเมือง    น.ส.ประนัดดา วนวาล   เทศบาลนครนนทบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2    นายทัศนัย สายแสง   เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    นายบุญทวี บุญให้   เทศบาลเมืองหัวหิน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค    นายพงศธร เหมะจันทร   เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย    นายอภินันท์ กัณฑภา   เทศบาลเมืองชะอำ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินนรามินทรภักดี    น.ส.อรุณี เจริญจิตรกรรม รร.เทศบาล 5 พหลโยธินนรามินทรภักดี   เทศบาลเมืองราชบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี    นางมรกต จันทรารัตน์   เทศบาลเมืองลพบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.ราม)    นายเอกพจน์ กันภัย   เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส    นายวสันต์ ปรีดานันต์   เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)    นางสมพร สุวรรณ   3740102 อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง    นายธวัชชัย คำเพ็ง   เทศบาลตำบลหนองแค อ่านข่าว
   โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4    นางอำนาจ นาคแก้ว   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน    นายปรีชา ภูชมศรี   เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล    ส.ท.ดุสิต คุมมงคล   เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส    นายมนู พรหมอินทร์   เทศบาลเมืองอุทัยธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า    น.ส.อารีรัตน์ นุตะภิบาล   เทศบาลนครอุดรธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า    นางพิกุล พรมเกตุ   4450102 อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ    นายบุญยงค์ วะเกิดเป้ง   เทศบาลตำบลพรเจริญ อ่านข่าว
   โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม    นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อ่านข่าว
   โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)    นายราชัน โภคสวัสดิ์ รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)   เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)    นายไผท แก้วกัณหา   เทศบาลตำบลพนา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู    นายณรงค์ โคตรจันทา   เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อ่านข่าว
   โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์    นางสุชีรารัตน์ กั้วสิทธิ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา    นายสุริยา แสนจันทร์   องค์การบรืหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์)    นายอนุชิต อุปแก้ว   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา    นายมณฑล ก่องขันธ์   เทศบาลเมืองหนองคาย อ่านข่าว
   โรงเรียนบ้านนากอกหนองบก    นายยโสธร รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อ่านข่าว
   โรงเรียนภูดินแดงวิทยา    น.ส.โสภา ทวีพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ่านข่าว
   โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม    นายสามารถ วังคะฮาด   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ่านข่าว
   โรงเรียนสะพังวิทยาคม    นายอนุวัฒน์ มั่งคั่ง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านข่าว
   เทศบาลแสนสุข    น.ส.นพภาพร วัฒนสิงห์   เทศบาลตำบลแสนสุข อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)    นางเพ็ญศรี ช่อพฤกษา   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย    นายประชวน เขื่อนเพชร   เทศบาลนครเชียงราย อ่านข่าว
   โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย    นายมานิช ถาอ้่าย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม    นางพิชญา ทัพประดิษฐ์   4630102 อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยวาส    นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์   เทศบาลนครนครสวรรค์ อ่านข่าว
   โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม      องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)    นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี   เทศบาลเมืองพะเยา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก    นายบุญยัง พงสงฆ์   เทศบาลเมืองบางมูลนาก อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก      เทศบาลนครพิษณุโลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)      เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย    นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร   2540101 อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน      เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลจามเทวี    นางทานตะวัน อินทร์จันทร์   เทศบาลเมืองลำพูน อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดดุสิดาราม    นายชื่อ นามสกุล   เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)    นายสมหมาย พรมจุ้ย   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกุล)    น.ส.ณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร   เทศบาลนครลำปาง อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง    นางกัญญา บุตรแผ้ว    องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ่านข่าว
   โรงเรียนอุดมวิทยากร    นางดวงแข อักษรานุชาต    เทศบาลเมืองหลังสวน อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา    นางปัทมา เรืองอุดมโชคชัย    เทศบาลตำบลห้วยยอด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล    นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์    เทศบาลเมืองทุ่งสง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา)    นายยุทธนา วังเพ็ชร์    เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านปากน้ำ)       เทศบาลเมืองปัตตานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย       เทศบาลตำบลบางเตย อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข       เทศบาลเมืองพัทลุง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว    นางวิสา จรัลชวนะเพท    เทศบาลนครภูเก็ต อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (เทศบาลบ้านเขานิเวศน์)    นางปราณี โสภาพันธุ์    เทศบาลเมืองระนอง อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก)    นางกาญจนา จันทมัตตุการ    เทศบาลนครสงขลา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)    นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน    เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)    นางจุไรลี่ สาและ    เทศบาลเมืองเบตง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    นายอภิรดี กรวยทรัพย์   เทศบาลเมืองตราด อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม    นางราตรี บุญเลิศ   เทศบาลเมืองท่าใหม่ อ่านข่าว
   โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง    นายประพันธ์ ภูมิวารินทร์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)    นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์   เทศบาลเมืองบ้านบึง อ่านข่าว
   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑    นางมลวิภา เหมือนเผ่า   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล    นายศรีทอง สรรพโชติ   เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ่านข่าว
   โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)      องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ    นายประกิจ ตันเดี่ยว   เทศบาลเมืองนครนายก อ่านข่าว
   โรงเรียนสูงเนิน    นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา    น.ส.รร.เทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ่านข่าว
   โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์    นายสุชาติ บูรณ์เจริญ   เทศบาลเมืองสุรินทร์ อ่านข่าว
   โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม    นายอวยชัย ปัจจัยมงคล   2440101 อ่านข่าว
   โรงเรียนงัวบาวิทยาคม    นางเพ็ญศรี จันทร์พาหิรกิจ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว
   โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม    นางแววดาว พานดวงแก้ว   2440101 อ่านข่าว
   โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล      องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม อ่านข่าว

ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th

(