• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img

  19 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 17:19:53 น.

  User Image น.ส.ปรียา ยิ้มหยอก : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

 • img

  18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:59:33 น.

  User Image นายคมกริช วงศ์สอน : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • การมอบอินทนูเนื่องในโอกาสข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้เลื่อนวิทยฐานะใหม่

  18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 11:28:54 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • การประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2564 และการให้ขวัญกำลังใจกับบุคลากรในโรงเรียน

  17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 23:55:01 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ภาพกิจกรรม "วันนี้ วันพระ" ที่บ้านเป้าวิทยา

  17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 23:33:58 น.

  User Image น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ในระบบ(e-lass)

  17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 14:09:54 น.

  User Image นางกนกพร นันทเมธินทร์ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564