• ข่าว ล่าสุด



เข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img

  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 15:15:01 น.

  User Image น.ส.ดวงจันทร์ เศษศรี : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาตื พ.ศ. 2566 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม

  3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 11:34:31 น.

  User Image นายพีรธัท ยิ่งเจริญ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนนนทรีวิทยาคม img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • สาธารณะ
  • ข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช 23ตุลาคม

  24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:04:06 น.

  User Image นายพีรธัท ยิ่งเจริญ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนนนทรีวิทยาคม img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • สาธารณะ
  • ยินดีต้อนรับ นายชยพล มีชัย ที่มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม

  24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:58:24 น.

  User Image นายพีรธัท ยิ่งเจริญ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนนนทรีวิทยาคม img องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 • img
  • สาธารณะ
  • กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

  23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:19:51 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal : PA)

  23 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 15:17:26 น.

  User Image นางจิตรา วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566