• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:33:49 น.

  User Image นายทวีศักดิ์ สีดามุย : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img

  12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:13:22 น.

  User Image นางธิดา กาลภูธร : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img

  12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 08:05:37 น.

  User Image นายไกรสิทธิ์ ทานะมะ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์โรงพยาบาล

  12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 07:54:35 น.

  User Image น.ส.รัสวดี แก้วโก : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

  11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:41:40 น.

  User Image น.ส.วรรณศิกา สิงห์บ้านหาด : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • เข้าร่วมติดตามสถานการณ์โควิด -19

  11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:05:23 น.

  User Image นายเฉลิมวุฒิ ตรีตรอง : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564