Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 25 พฤษภาคม 2562   เวลา 07:02:26 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

24พ.ค.2562 โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์ รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรดนัย โนต๊ะยศ (รองปลัดองค์การบริห.. (อ่านต่อ)

User Image นางดลชนก ทะลาสี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:44:33 น.
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม นำคณะลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ท่านผู้อำนวยการพิสิทธิ์ สุพรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม. และคุณครูจิรภัทร จำนงพิศ ได้นำคณะลูกเสือวิสามัญ เป็นตัวแทนลูกเสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
?เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย
ภาคตะวันออกเฉ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อิสรีย์ เมืองขวัญใจ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2562   เวลา 21:20:39 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)
เทศบาลเมืองชะอำ

แข่งขันวิชาการ..ระดับเทศบาลเมืองชะอำ

 • ถูกใจ 1

ท.4 บ้านบ่อแขม ...ได้ไปแข่งขันต่อหลายรายการ..นะค่ะ.. สู้ สู้ ค่ะ

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:08:57 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์

กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ นั่งสมาธิ ณ ลานธรรม โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

User Image นางเจียมจิตร สีสันต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2562   เวลา 09:54:15 น.
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ประชุมชี้แจงระบบSBMLD Innovation

วันที่ 22 พษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ประชุมคณะครู ชี้แจงการใช้ระบบSBMLD Innovation เพื่อทำความเข้าใจ และร่วมกันตรวจสอบรายชื่อนักเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิวัฒน์ กางการ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 24 พฤษภาคม 2562   เวลา 09:43:39 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ

 • ถูกใจ 1

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนมัธยมหนองศาลาได้นำนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมสมัคร โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิครบ 100% .. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:26:23 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชวนชม2

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:24:24 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

User Image นางกานต์สินี วิเศษสมบัติ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:09:30 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 90 คน และคณะครู จำนวน 8 คน เข้าร่วมสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นางจริยา พงษ์พันธุ์นา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 พฤษภาคม 2562   เวลา 08:55:56 น.
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

โรงเรียนเทศบาล3วัดเหนือจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาวันวิสาขบูชาให้นักเรียนได้เรียนรู้

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:57:50 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนชิตใจชื่น

ผอ.สาลี่ เชิดชู และครูอรอุมา คงกลิ่น เขาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ แห่งวันก่อตั้งโรงเรียนและระดมทุนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนชิตใจชื่น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนชิตใจชื่น อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 22 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:17:27 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

21พ.ค.2562 ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ รับการติดตามผลการดำเนินงานเมื่อวันอังคารที่ 21พ.ค.2562 เวลา 14.00 น. ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนองค์การบริหาร.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 22 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:08:29 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง 1/2562

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง 1/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนปราสาทวิทยาคม

User Image น.ส.กรรณจนา แช่มสา ข่าวทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562   เวลา 00:04:07 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

41 ปี ศรีรักษ์ฯ

งานทำบุญครบรอบ 41 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง 21 พฤษภาคม 2561...สำเร็จลงอย่างงดงาม..... (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 18:04:33 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

วางแผนโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด ร่วมวางแผนในการสนับสนุนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ร่วมกับหมู่บ้านปากตำหรุ ตำบลบางแตน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง และที.. (อ่านต่อ)

User Image นางอรอุมา คงกลิ่น ข่าวทั่วไป 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 17:50:42 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

งานทำบุญครบรอบ 41 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดงานทำบุญครบรอบ 41 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตรการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนตำบลบางแตนเป็นอย่างดี .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:11:32 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อบรมสะเต็มศึดษาทางไกล

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ปฏิบัติหน้าที่สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรม สะเต็มศึกษาทางไกล ครูผู้สอน ม.ปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ได้รับความรู้ ทักษะการสอน และมีความตระหนักในการอบรมครั้งนี้อย่างมาก เช่น การเรียนรู้การประยุกต์ใช้และบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นงลักษณ์ สมภารสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:48:34 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

อบรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อบรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) กิจกรรมตรวจพันธุ์ทันด่วน ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับรายวิชา ชีววิทยา(DNA) คณิตศาสตร์(เซต ตรรกศาสตร์) และวิทยาการคำนวณ(การเขียนโปรแกรม python) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:22:58 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

17พ.ค.2562 เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา2562เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 เวลา 14.00น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ (ผู้อำนวย.. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:13:58 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

จิตสาธารณะ เตรียมงาน วันก่อตั้งโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

นักเรียนช่วยกัน ขน,ล้าง,ยกเก้าอี้เพื่อจัดงานก่อตั้งโรงเรียน

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:09:39 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

นักดนตรีโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

นักดนตรีโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงฝึกซ้อมดนตรีเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รายการโฟล์คซองโดนๆ ณ.ถนนวัฒนธรรม จังหวัดปราจีนบุรี.. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 22:02:43 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ศรีรักษ์ฯสัมภาษณ์ทุน

คณะครูร่วมกันสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้มิสิทธิ์รับทุนการศึกษา

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 21:57:50 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประเมินต้นแบบโรงเรียนด้านสุขภาพ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

คณะกรรมการอนามัยจังหวัดเข้าชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินโรงเรียนด้านสุขภาพให้กับโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง.. (อ่านต่อ)

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 21:52:17 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

13 พ.ค. 62 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงสอนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4

ท่านผอ.คณะครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและสอนปรับพื้นฐานวิชาหลัก

User Image นายศักย์ชิษณุ สิริกุลสิงห์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 21:40:41 น.
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

คุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีเยี่ยม ศ.ร.

คุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงปรึกษานัดวันจะลงให้ความรู้นักเรียน

User Image นายธนาศักดิ์ อาสาสู้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:29:42 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่1/2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่2 / 2562 โดยมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองสังข์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และ ท่านรองผู้อำนวยการ กานต์สินี วิเศษสมบัติ เป็นประธานจัดการประชุมในครั้งนี้.. (อ่านต่อ)

User Image นายสิรศุภพสิษฐ์ คำภิรานนท์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 00:08:14 น.
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการถวายสังฆทาน ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราช.. (อ่านต่อ)

User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 19:38:48 น.
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการวินุลาศ เจริญชัย ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการทำบุญในวันวิสาขบูชา เพื่อสร้างสิริมงคลให้กับคณะครูและนั.. (อ่านต่อ)

User Image นางราตรี เลิศหว้าทอง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 17:33:35 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ทางโรงเรียนหนองสังข์วิทยายนจัดกิจกรรมสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยจัดนิทรรศการที่โรงเรียนและนำนักเรียนร่วมทำบุญ ณ วัดอุดร ต.หนองสังข์ อ.แก้วคร้อ จ.ชัยภูมิ.. (อ่านต่อ)

User Image นายวัลลภ ชำนาญกอง ข่าวทั่วไป โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 16:25:36 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ทราบผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 15:04:17 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

17พ.ค.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอบรมด้านพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชาวันศุกร์ที่ 17 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหว.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:17:25 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และร่วมพัฒนาวัดบ้านปราสาท

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และร่วมพัฒนาวัดบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:04:05 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

17พ.ค.2562 ทำบุญโรงเรียนและพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์เมื่อวันศุกร์ที่17พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา (นายกองค์การบริหาร.. (อ่านต่อ)

User Image นายฐิติพันธุ์ บรรเทา ข่าวทั่วไป โรงเรียน 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:51:09 น.
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

15พ.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการศึกษา โรงเรียนอบจ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธที่15พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ( รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้อง3D Room.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชูจิตต์ เสือเจริญ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:45:17 น.
โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านห้วยทรายใต้
เทศบาลเมืองชะอำ

กิจกรรมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพานักเรียนสืบสานประเพณีไทยวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา2562

User Image นางพรวิพา สุขมี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:38:50 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)
เทศบาลเมืองชะอำ

กิจกรรมทำบุญเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

 • ถูกใจ 2

คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

User Image นางพรวิพา สุขมี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:37:46 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)
เทศบาลเมืองชะอำ

กิจกรรมทำบุญเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา

 • ถูกใจ 1

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4บ้านบ่อแขมนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญเวียนเทียนเรื่องในวันวิสาข

User Image นายวาที สนิกะวาที ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤษภาคม 2562   เวลา 20:14:03 น.
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 • ถูกใจ 1

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562
ทางกลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยผู้ดูแล และรับผิดชอบกิจกรรม สภานักเรียน ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการสภานักเรียน และแต่งตั้ง หัวหน้าพรรค ที่ชนะการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ รวมถึงมอบหมายภาระ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.จันทิมา กองหล้า ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:40:49 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการ?สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน?ประจำปีการศึกษา2562

เมื่อวันที่?15?พฤษภาคม?2562 เวลา13.00น.?โรงเรียน หนองสังข์วิทยายนได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเลียมชำนาญ ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็น? ประธานในการประชุม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 20:30:15 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษา ม.1และม.4

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความคุ้นเคย กับสถานที่ กับการอยู่ร่วมกันให้กับนักเรียน การปรับตัวในโรงเรียนใหม่ วันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:15:57 น.
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดไทรย้อย
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรมวันที่ 5

คณะครู อบรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ

User Image น.ส.ธนิกานต์ กุลเทียมสิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:50:57 น.
โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ
เทศบาลเมืองชะอำ

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 8สวนสนชะอำ ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image นางอารี เขียวดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:44:20 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรมโปรแกรมSBMLD Innovation บริหารจัดการอิเลคโทนิค ของ อปทเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

 • ถูกใจ 2

ครูแกนนำโรงเรียนเทศบาลทั้ง. ๙. โรงเรียน. โรงเรียนละ ๕ ท่านเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ เป็นวันที่ ๕ แล้วจ้า. มึน ๆๆ แต่ก็สนุกสนาน .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:24:48 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุมวิชาการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ท่านนายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสิราวรรณ เจริญจิตต์ และนางสาวสุดารัตน์ สมส่วน หัวหน้าฝ่าย ของกองการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 “สุพรรณบุรีวิชาการ 62” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อัจฉรา บุญสุข ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 21:42:19 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กิจกกรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 • ถูกใจ 1

ข้าพเจ้า นางสาวอัจฉรา บุญสุข ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา มีนักเรียนร่วมกิจกรรมตั้วแต่ ม.1-6 และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สอบได้คะแนนโอเน็ต ระดับที่ 3 ของโรงเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ และลำดับ 1-3 ในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ของโรงเรียน ได้รับ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.อมรรัตน์ แก้วโคตร ข่าวทั่วไป โรงเรียน 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 20:31:48 น.
โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รำถวายเจ้าพ่อพญาแล

คณะครูโรงเรียนหนองสังข์วิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมรำถวายเจ้าพ่อพญาแล ในประเพณีงานบุญเดือนหก ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562.. (อ่านต่อ)

User Image นายมานะ แม่เขียว ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:48:49 น.
โรงเรียนมัธยมหนองศาลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที1/2562

 • ถูกใจ 1

ผู้ปกครองกับนักเรียนร่วมปรึกษาหาหรือกับครูที่ปรึกษา โรงเรียนมัธยมหนองศาลา วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

User Image นายอนิรุทธ์ อนุรักษ์ ข่าวทั่วไป 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 13:04:01 น.
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 • ถูกใจ 1

โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.พัชราภรณ์ วงศ์ธรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 12:16:11 น.
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผอ.ถวิล สร่ายหอม กล่าวต้อนรับ ครูศิริพร ศรีสันติแสง และ ครูอารีรัตน์ แสนปลื้ม ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ รวมทั้ง ครูทั้งสองได้กล่าวแนะนำตัวแก่ลูกๆนักเรียนด้วย.. (อ่านต่อ)

User Image นายสราวุธ ไชยนิล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤษภาคม 2562   เวลา 11:14:05 น.
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักเรียน เปิดภาคเรียน 1/2562

ผู้บริหารกล่าวต้อนรับนักเรียน เปิดภาคเรียน 1/2562 สู่รั้วปราสาทวิทยาคมอย่างเป็นทางการ?????? 13 พฤษภาคม 2562

User Image นางอารี เขียวดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤษภาคม 2562   เวลา 10:54:49 น.
โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์)
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรมปฏิบัติการ 4.0 วันที่ 3 ค่ะ

 • ถูกใจ 3

ฝึกลงระบบในแต่ละงานค่ะ

User Image น.ส.ศิริวรรณ บุญพูลมี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:36:50 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรม SBMLD

กองการศึกษา เทศบาลเมืองชะอำ อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image นางรุชจิรา มิตรดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 พฤษภาคม 2562   เวลา 14:15:55 น.
กองการศึกษา
เทศบาลเมืองชะอำ

อบรม Thailand 4.0

วันที่ 11 -17 พฤษภาคม 2562
การอบรม Thailand 4.0 ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 พฤษภาคม 2562   เวลา 09:11:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 • ถูกใจ 1

ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงาน , ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .
ข้อมูล/ภาพ-กฤษดินทร์ อบจ.สระแก้ว.
.. (อ่านต่อ)

User Image นายวิทูรฑ์ รัตน์เพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 เมษายน 2562   เวลา 11:44:56 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

อบรมโปรแกรมบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสธ่ประเทศไทย 4.0

เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2562

User Image นางกุลฌา บรรณสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 07 เมษายน 2562   เวลา 12:17:06 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางกุลฌา บรรณสาร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมวางพา.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุลฌา บรรณสาร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2562   เวลา 16:33:44 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

“นางามเกมส์”

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด “นางามเกมส์ ๖๒ “ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ .
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและโรงเรียน ให้รู้เท่าทันถึงภัยยาเสพติดแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 เมษายน 2562   เวลา 16:33:16 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการอบรมแบบต่อเนื่องครั้งที่ ๒.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่” หลักสูตร การส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดแ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 31 มีนาคม 2562   เวลา 13:32:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ของสถานศึกษา

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนรัชตวิทยาคม ฯ โดยมีข้าราชการกองการศึกษา ฯ ข้าราชการครู และพนักงานจ้างโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน และได้รับเกียรติจากประฌานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรัชตวิทยาคมเข้าร่วมรับฟังการอบรมด้วย โดยม.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 มีนาคม 2562   เวลา 10:01:32 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นายบันลือ อนุมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้กำกับติดตามการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ? โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในปี.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:35:09 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และออกปฏิบัติจริงตามแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรักสิ่งแวด.. (อ่านต่อ)

User Image นายปุณณรัตน์ ผันอากาศ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 05 มีนาคม 2562   เวลา 15:24:07 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

 • ถูกใจ 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562?
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัฒนา ศรีชนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายมนัส บังศรี ปลัดองค์การ.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:39:17 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

พิธีเปิดโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านยาเสพติด อบจ. ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายอนุพงษ์ นาคสุข สมาชิกสภา อบจ. อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแ.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:18:21 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

26-27ก.พ.62 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1,4

26-27ก.พ.62 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ได้ออกแนะแนวศึกษาต่อระดับ ม.1,4 รร.ประถมและรร.ขยายโอกาสในเขตพื้นที่บริการ 11 +1 โรงเรียน.. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:13:59 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม

27 ก.พ. 62 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม จัดกิจกรรม"เวียงสะอาดวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ" (WIANGSA-ARD RUN 2019 มีนักเรียนและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราว 400 คน .. (อ่านต่อ)

User Image นายเสฎฐวุฒิ ฝ่ายพลแสน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:02:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House)โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา

โรงเรียนหนิงเหล็กศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียนนิทรรศการทางการศึกษาสู่ชุมชน(Open House) ขึ้นในวันที่ 22 ก.พ.2562 นำโดยท่าน ผอ.สุริยา แสนจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีคุณครูและนักเรียน ชั้น ป.4-ม.3 ในเขตพื้นที่บริการจำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมชมและทำกิจกรรม.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวการ จันทร์สำโรง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:24:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเปิดการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด อบจ.ยโสธร โอเพ่น ประจำปี 2562 โดย ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายมนัส บังศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมี นายรุ่งรัก ล.. (อ่านต่อ)

User Image นายประทีป ชัยศรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 25 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10:43:01 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จัดประชุมติดตามการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการสภาพ และปัญหาการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันศ.. (อ่านต่อ)

User Image ว่าที่ ร.ต.ณฏฐดลป์ แสงนาค ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14:19:09 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 11 ก พ. 62 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิทยากร ท่าน ดร.ชัชพลวาน.. (อ่านต่อ)

User Image นางปรียพร จิตร์แจ้ง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 04 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11:41:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ธันวาคม 2561   เวลา 20:33:31 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

กองการศึกษาฯ ได้นำนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาคม จำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 36 “นครเชียงใหม่เกมส์” ในวันที่ 1-11 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 11:04:45 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ

ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พร้อมเดินรณรงค์ "คน รัก คลอง".."ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 15 ธ.ค.61 ที่คลองเขาแดง ริมวัดเขาแดง ม.2 ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคี.. (อ่านต่อ)

User Image นายมนต์เยี่ยม แก้วสูงเนิน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:46:50 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์

พิธีส่งคณะนักกีฬาโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ชไมภรณ์ ชายชาญ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 20 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14:25:53 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมระบบ SBMLD

20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เข้าร่วม อบรมระบบ SBMLD ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครศรีธรรมราช ชั้น 5 .. (อ่านต่อ)

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 พฤศจิกายน 2561   เวลา 23:53:20 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ อบจ.ปัตตานี 13 พ.ย. 2561

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็คทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาอบจ.ปัตตานี ในวันที่ 13 พ.ย. 2561.. (อ่านต่อ)

User Image นางแววดาว ทดคุย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 08 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12:40:20 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับประเทศ ประจำปี 2561

แข่งขันระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 06 พฤศจิกายน 2561   เวลา 15:20:52 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว .

ข้อมู.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ศรีสุดา มนตรี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:05:27 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

การเข้าแถวเคารพธงชาติ

กองการศึกษาฯ เข้าแถวเคาพธงชาติ วันที่ 6 พย. 61

User Image น.ส.สุกัญญา ตั้งคงนุช ข่าวทั่วไป สาธารณะ 02 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11:04:42 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

เรื่อง กฐินพระราชทาน

เรียน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าทีกองการศึกษาทุกคนนะคะ
พรุ่งนี้ เวลา 06.30 น เจอกันที่วัดศรีสุทาวาส (เลยหลง) เพื่อร่วมทำโรงทาน ในงานกฐินพระราชทานนะคะ สวมเสื้อสีขาวนะคะ.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 20:02:19 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ต้อนรับคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบหมายให้นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนผู้บริหารขออนุญาตเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของปร.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สโรชา ศราวุธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 16:04:46 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑
คณะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมทำบุญ.
ณ สำนักสงฆ์วัดป่าสวนวางเฉลิม.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 ตุลาคม 2561   เวลา 11:12:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย

บริษัทไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

การทำสัญญาระหว่างโรงเรียน

User Image นายสมชาย เนินทราย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 11 ตุลาคม 2561   เวลา 14:19:26 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอีเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

นายรุ่งรัก ลูกบัว ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงทะเบียบเข้าใช้ระบบ และฝึกการทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ( SBMLD Innovation ) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขอ.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 01 ตุลาคม 2561   เวลา 12:27:32 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าว วารสาร อบจ.ปข

กิจกรรมของโรงเรียนรัชตวิทยาคมช่วงเดือน กันยายน 2561

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 27 กันยายน 2561   เวลา 18:17:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

งานมุทิตาจิต ครูโรงเรียนรัชตวิทยาคม

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 26 กันยายน 2561   เวลา 17:28:30 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมหนองศาลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

26 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการนำคณะผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.นิตยา สกุลเพ็ชร ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 กันยายน 2561   เวลา 15:42:02 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

อบรมโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

21.9.61
กองการศึกษาฯ แบะ รร.อบจ.กระบี่ อบรมการใช้โปรแกรมระบบการบริหาจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สุดารัตน์ สมส่วน ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:48:55 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ระดับประเทศ

ในวันที่ 7-12 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดบูธแสดงผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัชตวิทยาคม ณ ราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.สิราวรรณ เจริญจิตต์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:36:29 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ชั้นล่าง) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมอบชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.. (อ่านต่อ)

User Image นางกุสุมา ทองดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:29:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมการศึกษา

ด้วยโรงเรียนรัชตวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังจวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมงานมหกรรมวิชาการการศึกษา. ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ อบจ.ปข และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เทศบาลนครภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน พ.ศ.2561 .. (อ่านต่อ)

User Image นางณัฐฤกตา มุ่งดี ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:26:10 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การอบรมสู่ประเทศไทย 4.0

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดอบรมการลงระบบโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง และ ดร. สิยาพัฐ รักป่า เป็นว.. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.กนกอร งามขำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 14 กันยายน 2561   เวลา 13:23:41 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อบรมเพิ่มความรู้ สู่บุคคลากรในสังกัดกองการศึกษาฯ อบจ.ประจวบฯ

อบรมระบบ SBMLD Innovation ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

User Image นายแวริดวัน เจ๊ะอุบง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:49:35 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

โครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดโครงการตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาตูม ในวันที่ 13 กันยายน 2561 .. (อ่านต่อ)

User Image น.ส.ซัลวาณี แวแล๊ะ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 13 กันยายน 2561   เวลา 10:44:25 น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

SBMLD innovation training

อบรม SBMLD innovation
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ปัตตานี
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี.. (อ่านต่อ)

User Image ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง ข่าวทั่วไป สาธารณะ 21 สิงหาคม 2561   เวลา 23:32:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บริษัทไอเพาเวอร์เชียงราย

SBMLD INNOVATION อบจ.ปราจีนบุรี

SBMLD INNOVATION ส่งมอบโปรแกรมให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม เกล้ากบินทร์บุรี โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนนนทรีวิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟและโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง สังกัดอบจ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวัจนะรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึ.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th