• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • สาธารณะ
  • ประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 2563

  3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 19:58:29 น.

  User Image น.ส.วิจิตตรา ศรีพระราม : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img

  3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:12:03 น.

  User Image นางจิรสุดา ก่อบุญ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img

  3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:11:45 น.

  User Image น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img
  • สาธารณะ
  • การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (แผนการเรียนรู้,ถอดบทเรียน)

  3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 14:19:51 น.

  User Image น.ส.ดวงใจ เขียวเซ็น : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเลิกยา/สุรา

  3 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13:33:38 น.

  User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 • img
  • สาธารณะ
  • ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา

  2 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 22:03:30 น.

  User Image นายฤทธิชัย วิเศษชาติ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ