ข่าวสารประชาสัมพันธ์ , วิธีการใช้งาน , และการอัพเดทฟีเจอร์ของโปรแกรม

User Image นางจุรีรัตน์ เอี่ยมสุภา ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 14:21:53 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

Sbmld

1 likes - 0 comments

วันที่17 พ.ย.อบรมเข้มข้นมากๆๆๆ

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13:55:51 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมวันที่2

จัดหนักจัดเต็ม SBMLD วันที่ 17 พ.ย. 62

User Image น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13:29:15 น.
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยท่านผู้อำนวยการประสาตร์ เสาไธสง ชี้แจงแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562.. (อ่านต่อ)

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 17 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10:56:40 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรม sbmld lnnovation วันที้ 2

ทุกคนสนใจ..ตั้งใจ...สุดยอดจริงๆ

User Image นายวัลลภ ทองใบ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 20:59:47 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
เทศบาลนครนครสวรรค์

การอบรม SBMLD Innovation

1 likes - 0 comments

โครงการอบรมและพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทราวลัย โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม .. (อ่านต่อ)

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 15:08:22 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการกศ.อิเล็กทรอนิกส์

5 likes - 0 comments

คุณครูทุกคนสนใจในการอบรม..เรียนรู้อย่างมีความสุข

User Image นางณฐกมล สัตยพงศ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 15:06:42 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมโปรแกรมการบริหารจัดการกศ.อิเล็กทรอนิกส์

คุณครูทุกคนสนใจในการอบรม..เรียนรู้อย่างมีความสุข

User Image นางณัฎฐณิชา โชติพิศาล ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13:14:53 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
เทศบาลนครนครสวรรค์

Active Learning

1 likes - 0 comments

นางณัฎฐณิชา โชติพิศาล เข้าร่วมสัมมนา การจัดการเรียนรู้ Active Learning ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 2562 .. (อ่านต่อ)

User Image นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 13:09:55 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
เทศบาลนครนครสวรรค์

ลอยกระทง"พาสาน" สืบสานประเพณีไทย

1 likes - 0 comments

การแสดงระบำสุโทัยและพิธีขอขมาพระแม่คงคา จาก ร.ร.เทศบาลวึดช่องคีรีศรีสิทธิวราม(ท.5) ณ พาสานบ้านเรา

User Image นางยุพิน เกษรบัว ข่าวทั่วไป 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:47:10 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมsbmld innovation

1 likes - 0 comments

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือได้ส่งคณะครูเข้าร่วมการอบรม Sbmld จำนวน 10 ท่าน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน เทศบาลวัดสุคตวราราม.. (อ่านต่อ)

User Image นางกำไร ไล้ทองคำ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:12:59 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรมการกรอกข้อมูล กำไร. ไล้ทองคำ. โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม

1 likes - 0 comments

อบรม SBMLD. Innovationได้ความรู้ดีมากจ้า

User Image นายธเนศ เพียรกสิกรรม ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:12:58 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรม? sbmld

1 likes - 0 comments

นายธเนศ? เพียรกสิกรรม? ครูโรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม? ได้เข้าร่วมอบรม? sbmld?Innovation.? โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์? ในวันที่? 16-18? พฤศจิกายน? 2561? เวลา? 9.00น.-16.00น... (อ่านต่อ)

User Image นางสุภักดิ์ พลไพรินทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:10:43 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต
เทศบาลนครนครสวรรค์

รร.ท.6 เข้าร่วมอบรม ระบบ SBMLD

เป็นหลักสูตรที่ดีมากๆ

User Image นางนนทิยา แย้มยงวรยุทธ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:08:37 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต
เทศบาลนครนครสวรรค์

SBMLD Innovation เทศบาลนครนครสวรรค์

นางนนทิยา แย้มยงวรยุทธและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตเข้าร่วมการอบรม SBMLD innovation

User Image นางนิอร เทอดเทียนวงษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:08:26 น.
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
เทศบาลนครนครสวรรค์

อบรม sbmld? 16?-18?พ.ย.2562

1 likes - 0 comments

คณะครูเข้ารับการอบรม?โปรแกรมการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย?4.0

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:02:54 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

SBMLD

อารียา วันจันทร เข้าร่วมโครงการอบรมSBMLD 16-18 พ.ย.2562

User Image น.ส.อารียา วันจันทร์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 16 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12:02:10 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลนครนครสวรรค์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย .. (อ่านต่อ)

User Image นางฐิดาพัชร์ ศรีไทยรักษ์ ข่าวทั่วไป สาธารณะ 28 ตุลาคม 2562   เวลา 11:23:02 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครตรัง

การอบรมไทยแลนด์ 4.0

วันนี้สำนักการศึกษา เทศบลานครตรัง ร่วมกับบริษัทไอเพาเวอร์กรุ๊ปจำกัด อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อรองรับการใช้งานฯ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง.. (อ่านต่อ)

User Image นายชวัลวิชญ์ มาลัยเปีย ข่าวทั่วไป สาธารณะ 23 ตุลาคม 2562   เวลา 10:41:41 น.
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พิธีเปิดกีฬาสาธรเกมส์

อบจ.โคราช เปิดฉาก “สาธรเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ อลังการด้วยพิธีเปิดที่สมศักดิ์ศรีการเป็นเจ้าภาพ พ่อเมือง “วิเชียร จันทรโณทัย” ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมต้อนรับพันธมิตร 20 จังหวัดอีสาน สู่มหานครโคราช ย้ำ ขอให้นักกีฬาทุกคนแข่งขันไปตามกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย วันที่ 21 ต.ค. 62 เวลา 14.00 น. ที่.. (อ่านต่อ)

User Image นายมาพบศักดิ์ บุญพบ ข่าวเกียรติยศ สาธารณะ 10 ตุลาคม 2562   เวลา 16:09:32 น.
สำนักการศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี

เด็กอุบลฯ คว้าเหรีญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชป์โลก

ด.ญ. สายฝน บุญมาปัด นักรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี คว้าเหรียญทอง การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น เยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ IFMA YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 ณ ประเทศตุรกี

โดยในวันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครอุบลราชธานี นำโดยนายกเทศม.. (อ่านต่อ)


ดร.ชัชพลวานิช เพชรดง

โทร 089-6297895

บริษัท ไอเพาเวอร์กรุ๊ป จำกัด

202/12 หมู่ 2 ต.รอบเวียง

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

www.ipower.co.th