• ข่าว ล่าสุดเข้าสู่ระบบโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสำนักการศึกษา/กองการศึกษาฯ

ลงทะเบียนใช้งานระบบ
ฉันลืมรหัสผ่าน
 • img
  • ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 06:51:52 น.

  User Image นายภีชภัช อ่วมเกิด : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

  29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 06:18:07 น.

  User Image นายภีชภัช อ่วมเกิด : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ร่วมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค

  29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 05:58:10 น.

  User Image นายภีชภัช อ่วมเกิด : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • การแข่งขันหุ่นยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

  29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 05:05:15 น.

  User Image นายภีชภัช อ่วมเกิด : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img
  • สาธารณะ
  • ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค

  29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 04:44:17 น.

  User Image นายภีชภัช อ่วมเกิด : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 • img

  28 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 22:38:28 น.

  User Image นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์ : ผู้เขียนข่าว img โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา img องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน ข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ข่าวทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ

ข่าวสาร

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563