• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายชัยณรงค์ มะหารักษ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  กิจกรรม OPEN HOUSE ป 0

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือกเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศ
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 25..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมสรงน้ำขอพรปีใ 0

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมสรงน้ำขอพรปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ พระครูโกศลถาวรกิจ ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน
  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมมอบใบประกาศนี 0

  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินพิจารณาขอรับท 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  คณะกรรมการฯ ประเมินพิจารณาขอรับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564
  นายนัฐรวี ศรีสุขโข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะเเนว โรงเรียนศ 0

  งานแนะเเนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาต่าง ๆ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎ 0

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้ารับการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรี
  ณ ห้องศูนย์การท่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการทีช ฟอร์ ไทยแ 0

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สังเกตห้องเรียนของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  ณ ห้องเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนายการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนายการสถานศึกษาแนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  ณ ห้องศูนย์การท่องเที่ยว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตัวแทนคณะครูโรงเรียน 0

  เมื่อวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ครูกรรณจนา แช่มสา, ครูอรอุมา คงกลิ่น, ครูบุซิตา เปรื่องเวช และครูพรรัตนา ชนะแสบง
  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูแกนนำ รุ่นที่ 3 เวทีอบรมก่อการครู : ครูบันด..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564
  ณ ห้..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้บริหารสถานศึกษา พ 0

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน
  ณ ห้องศาสตร์พระราชา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการอยู่ค่ายพั 0

  เมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) แบบไม่ค้างคืน
  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  องค์การบริหารส่วนตำบ 0

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน นำโดย ผอ.นฤภรณ์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
  พร้อมด้วยนนักวิชาการสุขาภิบาล มาประสานงานเรื่องการจัดตั้งธนาคารขยะ
  อ่านต่อ

 • img

  บริษัท ปราจีนบุรี กล 0

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
  บริษัท ปราจีนบุรี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  เพื่อวางแผนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์น้ำของโรงเรียนภายใต้โครงการ BGC รักษ์..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎ 0

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ (ระดับทอง)
  จากคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี
  ณ ห้องศูนย์การท่องเท..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ร่วมประชุมพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
  ณ ห้องประชุมลีลาวดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้นมัธยมศึก 0

  เมื่อวันที่ 27,29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าทดสอบวัดความรู้และความคิดระดับชาติ? O-net ประจำปีการศึกษา 2563
  ณ สนามสอบ โรงเรียนปราจี..

  อ่านต่อ
 • img

  รับบริการตรวจสุขภาพป 0

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน
  และอาส..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชาดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) ให้กับนักเรียนที่สนใจ ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
  ณ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมส่งเสียง สื่อ 0

  กิจกรรมส่งเสียง สื่อความรู้
  วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้า 07.30 - 07.45 น. และกลางวัน เวลา 11.30 - 11.45 น.
  ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงอาหาร เตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพและเน้นย้ำความปลอดภัยในการจำหน่ายอาหารแก่เด็ก ด้วยความสะอาด, รักษาระยะห่าง..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อบ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  เมื่อวันที่ 18-19, 22 - 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมในการสอบ o-net
  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงเวลา 08.00 – 08.40 น.
  ณ ห้องศ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรง 0

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นำบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
  ในครั้งนี้ นายภาณุพงศ์ ไชยสาร และนางสาวจณิสตา พูลพิ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศ 0

  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. – 11.30 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 10.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนวโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0

  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1/2564
  ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 -11.30 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะแนว โรงเรียนศร 0

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ที่ผ่านมา
  งานแนะแนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ออกแนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยสถานศึกษาร่ว 0

  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยสถานศึกษาร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570
  ณ ห้อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ทีมแพทย์จากโรงพยาบาล 0

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  คณะทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านสร้าง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
  เข้าตรวจคัดกรองการดำเนินงานเฝ้าระวังและค้นหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  สำนักงานคณะกรรมการกำ 0

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดนครนายก เดินทางมามอบเกียรติบัตร
  แก่ ทีม ศรีรักษ์ Acoustic โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้นมัธยมศึก 0

  เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าสอบโอเน็ตด้วยความสมัครใจ
  ณ สนามสอบ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับรองผู้จัดการธ 0

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ต้อนรับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านสร้าง
  เข้ามาเยี่ยมชม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
  ณ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ประกอบการ ร 0

  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน
  ณ ห้องศาสตร์พระราชา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  งานแนะเเนว โรงเรียนศ 0

  งานแนะเเนว โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาต่าง ๆ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  เมื่อวันที่ 4 - 5, 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสมัครใจในการสอบระดับชาติ ในช่วง..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  เมื่อวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงเวลา 08.00 – 08.40 น.
  ณ ห้องศูนย์การท่อง..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบธรรมสนามหลวง 0

  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  สอบธรรมสนามหลวง จัดสอบโดยวัดบางแตน โดยใช้สนามสอบที่โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงและโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมรับความรู้ด้า 0

  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมรับความรู้ด้านการฝึกนักเรียน เรียนรู้งานสหกรณ์ และกิจกรรมเสียงตามสาย โดยครูวรัญญา พงษ์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  พร้อมสังเกตการสอนของ 0

  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  คุณรณรงค์ ขันแข็ง และคุณรวงข้าว ประชุมชน เจ้าหน้าที่มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้าพบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานวิช..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝึกภาคสนามออนไลน์ นั 0

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กิจกรรมฝึกภาคสนามออนไลน์ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 (ม.6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
  ณ ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือนมีนา 0

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563
  ณ ห้องศูนย์การท่อง..

  อ่านต่อ
 • img

  ให้การต้อนรับ ดร.กนก 0

  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้ให้การต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ร่วมกับนายชนาธิป โคกมณี นายอ..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  เมื่อวันที่ 23, 24, 25 กุมภาพันธ์, 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมในการสอบ o-net
  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในช่วงเวลา 0..

  อ่านต่อ
 • img

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 0

  เมื่อวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์2564 ที่ผ่านมา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เตรียมความพร้อมในการสอบ o-net
  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสมัครใจในการสอบระดับชาติ ในช่วงเวลา ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับการสนับสนุนก้อนหิ 0

  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้รับการสนับสนุนก้อนหินในการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
  โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และพาหนะในการขนย้าย จาก กองช่างองค์การบ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564