• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายพีรธัท ยิ่งเจริญ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  มอบทุนการศึกษา จากกอ 0

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:54:47 น.

  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
  จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี 3 ได้มอบเงินอุดหนุนจากกองพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗ (๓) ตามโ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาส 0

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:52:11 น.

  “โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม” ซึ่งเป็นโคร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาส 0

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:48:58 น.

  “โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม” ซึ่งเป็นโคร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาส 0

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:45:28 น.

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี ป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางจำหน่ายชาชงสมุนไพร (กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบรางวัลชนะเลิศประเ 0

  • 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 12:31:50 น.

  26 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดี ได้เป็นประธานพิธีมอบป้ายรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อการเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเ 0

  • 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:52:20 น.

  ท่านสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสาวพนิดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาเป็นประธาน ในกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฐมนิเทศในวันเปิดเทอ 0

  • 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 07:49:11 น.

  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย ครูสาธกา คำเงิน ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนนทรีวิทยาคม และคณะครู ได้มอบน..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดี กับ 0

  • 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 19:11:08 น.

  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือหรือได้รับการย..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับการประเมินผลแ 0

  • 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 18:22:56 น.

  ทางโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ดำเนินโครงการการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศ..

  อ่านต่อ
 • img

  ขอแสดงความยินดีกับ ศ 0

  • 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 18:19:38 น.

  ทางโรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักกรีฑา ทีมชาติไทย ศิษย์เก่า โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คือ นายบัณฑิต สิงหทองกูล..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมอบรมโครงการข 0

  • 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:25:22 น.

  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้นายพีรธัท ยิ่งเจริญ ตำแหน่ง ครู ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน(สถานศึกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  ได้รับเลือกรางวัลบุค 0

  • 25 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14:59:49 น.

  ทางโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ขอแสดงความยืนดีกับ นายอาทิตย์ สุ่ยอุบล และนายธนกร สิทธาชีวานนท์ ครูและนักเรียนของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่าตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคคล..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาคุณภาพกา 0

  นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายธนาวัฒน์ วารีสมานคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทีมงาน ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "สลับบ้าน สร้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวแล 0

  เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม..

  อ่านต่อ
 • img

  อบจ.ปราจีนบุรี ส่งมอ 0

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดสรรครุภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  เรียนดี กิจกรรมเด่น 0

  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน ในชื่อโครงการว่า เรียนดี กิจกรรมเด่น เมล็ดพันธุ์ต้นแบบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยการนำของนายสุนทร วิลาวัลย์ ได้มอบหมายให้นายธนาวัฒน..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมมอบตัวักเรียน 0

  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการนำโดยนายอนันต์ ธรรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้พบปะพูดคุยกับผู้..

  อ่านต่อ
 • img

  คว้ารางวัล รองชนะเลิ 0

  นายธนกร สิทธาชีวานนท์ นักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ จาก กีฬากรีฑา ประเภทกระโดดสูง ด้วยสถิต 1.92 เมตร ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ระหว่างวันท..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยายเชิงปฏิบัติการ 0

  ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (SBMLD INNOVATION) โด..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมออนไลน์เชิงปฏิบั 0

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับบริษัท ไอเพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การปกครองท้องถิ่น..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมการเตรียมความพ 0

  ทางโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้มีการจัดประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2563 ที่ห้องประชุมนนทรี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในวันที่ 29..

  อ่านต่อ
 • img

  ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาร 0

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม นำโดย ผอ. พรชัย แก้วคำดี ได้นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนทรีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน 0

  ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรนนทรี เกิดจากผลผลิตในงานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนนทรีวิทยาคม โดยเริ่มจากสมุนไพรต่างๆ เป็ดไข่ นำไข่เป็ดกับสมุนไพรมารวมด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสมุนไพรนนทรี จนได้รับการรับรอ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาการศึกษา 0

  ทางโรงเรียนนนทรีได้มีการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กลุ่มอาขีพ "ขนมอบ-เบเกอรี่ นนทรี" ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓
  ณ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลการแข่งขันกีฬาระหว 0

  แข่งขันระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาภายใน จังหวัดปราจีนบุรี ผลการเเข่งขัน
  เด็กชายธนกร สิทธาชีวานนท์
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬากระโดดสูง 18 ปี ชาย และกีฬากร..

  อ่านต่อ
 • img

  รับรางวัลการพัฒนาผลส 0

  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท การพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net) สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับชั้นมัธยม..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอกบินทร์บุรีอ 0

  วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ท่านวัลลภ ประวัติวงษ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมที่โรงเรียนนนทรีวิทยาคม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมมอบตัวนักเรีย 0

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันและเป็นการหารือเบื้องต้นในก..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมหลักสูตรออนไลน์ 0

  คณะครูโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ เตรียมความพร้อมการวางแผนวิชาการ และมีการขยายผลภายในสถานศึกษา เพื่อนำระบบมาใช้ในสถานศึกษาให้เต็มระบบ โดยมีท่านดร.ชัชพลวานิช เพชรดง เป็นวิทยากร..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอพบเยาวชนในสถ 0

  โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่าน วัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี และคณะ ได้เข้ามาจัดโครงการนายอำเภอพบเยาวชนในสถานศึกษา ในโรงเรียนนนทรีวิทยาคม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้มีการให..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566