• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายธนภัทร บัวส่องใส

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566