• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ 0

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกวันศุกร์ ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมธรรมะศึกษา ปีการ 0

  วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 พระอาจารย์จากวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ได้ให้เกียรติมาอบมรมธรรมะนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบนักธรรม ในปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฎิบัติหน้าที่ครู 0

  วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ครูเวรประจำวันคือ ครูประภาพรรณ ศรีนนท์ กับครูศิวะ วิชัยศร ได้ปฎิบัติหน้าที่ต้อบรับนักเรียน และปฎิบัติตามขั้นตอนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ได้รับประเมินผ่านเกณ 0

  วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้รับประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 1/2563 ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  อมรมวิทยฐานะออนไลน์ผ 0

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 คณะครูจำนวน 12 คนของโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้เข้าอมรมวิทยฐานะออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ที่จัดขึ้นโดย สำนักศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม โรงเรียนกลางดงป..

  อ่านต่อ
 • img

  วิทยากรภายนอกมาสอนกา 0

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยากรภายนอกได้ให้เกียรติมาสอนการทำวงดุริยางค์ให้นักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมติวธรรมะศึกษา 0

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมติวธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบนักธรรมในระดับ ต่างๆได้ โดยมีท่านพระอาจารย์จากวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ให้สละเวลามา..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมในการ 0

  วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอบรมในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ ผ่านทาง โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อทดสอบสัญญาณภาพและเสียงในการส่งสัญญาณรับแ..

  อ่านต่อ
 • img

  สภ.กลางดงได้เข้ามาต 0

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สภ.กลางดงได้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยรถจักรยานยนต์และตักเตือนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนอย่างปลอดภัยและไม่สร้างความรบกวนให้กับผู้ขับขี่บนท้..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะติดตามการเตรียมคว 0

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาได้ลงพื้นที่โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของสถานศึกษา ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล 0

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายณัฐกฤษฏ์ ภูฆัง ผู้อำนวยการสถานศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเ 0

  วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องการเชื้อ COVID-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ซ้อมพิธีการถวายพระพร 0

  วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำการซ้อมพิธีการถวายพระพร เพื่อเตรียมความพร้อมในวันทำพิธีจริง ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรม Big Cleaning 0

  วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและสะอาดไม่ให้มีแหล่งที่จะสะสมเชื้อโรคเพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดี ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  สภ.กลางดง ได้มาตรวจส 0

  วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางสภ.กลางดง ได้มาตรวจสภาพรถจักรยนต์ เพื่อความปลอดภัยการขับขี่รถจักรยนต์บนถนน ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบวิทยฐานะให้แก่ครู 0

  วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับวิทยะฐานะใหม่ ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือนสิงห 0

  วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำการประชุมประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมธรรมศึกษา ปีก 0

  วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมธรรมะศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ขัดเขลาสติและสมาธิพร้อมในการเรียน ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  เช็คชื่อนักเรียนด้วย 0

  วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนได้ทำการทดลอง เช็คชื่อนักเรียนด้วย รหัส QR CODE ที่มาจากบัตรนักเรียนของระบบ SBMLD เพื่อที่คุณครูที่ปรึกษาจะได้เช็คการมาเรียนของนักเรียนประจำชั้นของตนได้อย่าง..

  อ่านต่อ
 • img

  เลือกตั้งคณะกรรมการโ 0

  เลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

  อ่านต่อ
 • img

  การมาเรียนของนักเรีย 0

  การมาเรียนของนักเรียนประจำวัน

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเปิดภาคเรียนที 0

  ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ข้อมูลเก่า

  อ่านต่อ
 • img

  การปรับปรุงใต้อาคาร 0

  การปรับปรุงใต้อาคาร 2 งบประมาณปีการศึกษา 2561

  อ่านต่อ
 • img

  วัดผลและประเมินผล ปี 0

  วัดผลและประเมินผล ปีการศึกษา 2562

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีไหว้ครู ปีการศึก 0

  พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img