• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายมงคล ลอยดี

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  หนึ่งกำลังใจให้บุคลา 0

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี พร้อมคณะ นำโดยนายวิวัฒน์ การกาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำข้าวเหนียวมะม่วง มอบให้บุคลากรทางการแพทย์แทนคำขอบคุณ พร้อมให้กำลังใจทุกท่าน ที่สู้เ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมสถานที่รับมอบต 0

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ รับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แ..

  อ่านต่อ
 • img

  ลงทะเบียน นักเรียนชั 0

  วันที่ 7 พฤษภาคม? 2564 ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี นำโดยนายวิวัฒน์? กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา?โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบหมาย ให้ลงทะเบียน? นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา?ปีที่1และ4 ในการเตรียมความพร้อนในการจัดการเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมงานฝ่ายส่งเสริ 0

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี นำโดย นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาประชุมเพื่อวางแผนงาน ของฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในเรื่องต่างๆพร้อมปรึกษาหารือ..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูเวรรักษาความปลอดภ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรรักษาความปลอดภัยกลางคืน โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายวิวัฒน์กางการ เหตุการณ์ ณ ห้วงเวลาปัจจุบัน โดยทั่วไปปกติเรียบร้อยดีคร..

  อ่านต่อ
 • img

  สัมมนา online หัวข้อ 0

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้เข้าร่วม สัมมนา online หัวข้อ ออกแบบการสอนอย่างสร้างสรรค์ เพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวัน Creative Learning Solution ซึ่งมีผู้..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมประชุมออนไลน 0

  ตามที่ข้าพเจ้า นายมงคล ลอยดี ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 /2564ด้วยระบบ SBMLD ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับการนิเทศน์ครูอัตร 0

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ได้รับการนิเทศจากคณะผู้บริการโรงรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยสถาศึกษา ให้ความรู้ แนวทางการปฎิบัติตน พร้อมให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งในนามของคณะครูอัตราจ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึ 0

  ข้าพเจ้า นายมงคล ลอยดี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารโดม โรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึ 0

  ข้าพเจ้า นายมงคล ลอยดี เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารโดม บริเวรที..

  อ่านต่อ
 • img

  วางแผนดำเนินกิจกรรมช 0

  ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในวันที่ 30 ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการประชุมเชิงการ 0

  ข้าพเจ้านายมงคล ลอยดี ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงการปฏิบัติการทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โร..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ศาลพระพรหมและศาล 0

  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2663 นำโดย ท่าผู้อำนวยการ วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักการ และนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ทำกิจกรรมไหว้ศาลพระพรหมและศาลตายายบริเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ซักซ้อมพิธีถวายพระพร 0

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:40 น. นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมซักซ้อมพิธีล..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการเยี่ยมบ้านนัก 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที 0

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:00 น นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระภู..

  อ่านต่อ
 • img

  งานห้องสมุดโรงเรียนบ 0

  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 งานห้องสมุดโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับบริจาคหนังสือ จำนวน 68 เล่ม จาก นายเกรียงศักดิ์ สุหญ้านาง ผู้ปกครองของ นางสาว พิมพรรณ สุหญ้านาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เป็นตัวแ..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดการเรียนการสอน 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยานำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยผ่านระบบออนไลน์ (SBMLD Innovation) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การขยายผลอบรมการทำข้ 0

  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการขยายผลอบรมการทำข้อสอบออนไลน์ผ่านระบบ SBMLD Innovation จากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เมื่อวันที่ 9 กร..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564