• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ประชุมกลุ่มสาระวิทย์ 0

  ประชุมกลุ่มสาระวิทย์

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นยากันยุง 0

  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่มาฉีดพ่นยากันยุง 28 กรกฎาคม 2563..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดวันสุนทรภู่ 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และันต้านยาเสพติด โดยมี นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี 31 กรกฎาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนคลองเมืองพิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่ 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่อต้านยาเสพติด..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ศาลพระภูมิ 2563 0

  พิธีไหว้ศาลพระภูมิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี..

  อ่านต่อ
 • img

  เปลี่ยนผ้าอังสะ2563 0

  พิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธรูป วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยนายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ครู 2563 0

  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ลานเอนกประสงค์ โดยมี นายยุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ทำพานไหว้ครู2563 0

  นายยุทธศิลป์ จิยดนดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวนภาพร วงศ์คง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ให้ร่วมกันให้กำลังใจนักเรียนในการทำพานไว้..

  อ่านต่อ
 • img

  ซ้อมไหว้ครู 0

  ซ้อมไหว้ครู

  อ่านต่อ
 • img

  พานไหว้ครู 0

  พานไหว้ครู

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเศรษฐกิจพอเพีย 0

  ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครอง 0

  ประชุมผู้ปกครอง เรื่องรถรับ-ส่ง

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศการเรียนทวิศ 0

  บรรยากาศการเรียนทวิศึกษา นักเรียนชั้น ม.4

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมกรรมการสถานศึก 0

  ประชุมกรรมการสถานศึกษา

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรเข้าร่ 0

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี2563 ประเภททีม 5 คน (มัธยมศึกษา)ระดั..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันคล้ายวันสถ 0

  เมื่อวันวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเห่แห่งชาติ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทิศกระโทนก หัวหน้าฝ่ายกิจการยักนักเรียน เ)้นป็นประธาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ชาวม่วง-ขาว เดินหน้า 0

  ชาวม่วง-ขาว เดินหน้าส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เปิดเวทีหาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2563 โดยเช้าวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2563 ที่บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมได้มีการ เ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการเลือกตั้งป 0

  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
  21 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน”ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้เรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดพิธีลงนามถวายพระพ 0

  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  นำโดยนายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดพิธีลงนามถวายพระพ 0

  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  นำโดยนายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔ ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรคณะกรร 0

  นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และการส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองเมื..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอบรมของผู้บริ 0

  อบรมโครงการการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นหรือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะให้สูงขึ้น (วิทยฐานะครูตามเกณฑ์ใหม่) ระบบออนไลน์ นำโดย นายยุทธศิลป์ จินดามาตย์ผู้อำนวยกา..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเยี่ยมมาตรการ ป้ 0

  20 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมขอขอบพระคุณ คณะติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค-19 มาตรวจ รอบที่สอง และได้แนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
  ของโรค COVID - 19
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมตอนเช้าก่อนเข 0

  ทุกวันนักเรียนโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม จะมีกิจกรรมร่วมกันประจำห้องคือ ลงพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมเปิดเ 0

  เตรียมความพร้อมเปิดเรียน

  อ่านต่อ
 • img

  ติว O-net ม.6 0

  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมติว o-net เพิ่มเติมศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ ณ โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img