• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  เลือกตั้งประธานสภานั 0

  งานกิจกรรมประชาธิปไตย โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ชุดใหม่ ซึ่งชุดเก่ากำลังจะหมดวาระในปีการศึกษา 2563 เพื่อร่วมพ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันมาฆบูชา 0

  วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:30 น.
  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดโนนโบสถ์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมงานประกันคุณภาพ 0

  ผู้บริหาร ครู โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม “ร่วมสร้างพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา”

  วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ดร.ยลดา หวังศุกกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสี..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมอัคคีภัย 0

  "Safety First"
  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคณะครู และตัวแทนนัก้รียน เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเรียนรู้อัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงความยินดีกับ 0

  ผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวโสภิภัทร เผื่อนงูเหลือม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ. รุ่น 12..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเผาถ่าน 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานปุ๋ยหมึกจากใบไม้ 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานพืชผักสวนครัว 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานมะนาว 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเพาะเห็ด 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเลี้ยงปลา 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเผาถ่าน 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานเลี้ยงไก่ 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานออมทรัพย์ 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฐานปุ๋ยหมัก 0

  งานส่งและบริการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดฐาน เพื่อรองรับการประเมิน โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ zero wast ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมทอสามัคคี รร. อำ 0

  ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ สารกิจ โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ของโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  Zero waste school 0

  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม พร้อมข้าราชการครู 2 คน เข้าร่วมประชุมโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) #ตามนโยบาย“จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้าส่วนราช 0

  นายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินครผู้ช่วย 0

  นายธีรวุฒิ รักกลาง ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย รับการประเมิน เพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งครู ..

  อ่านต่อ
 • img

  วางหรีด นายทัศนัย แก 0

  งานชุมชน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วางหรีด เคารพศพ ศิษย์เก่า นายทัศนัย แก่นงูเหลือม บ้านโนนกราด..

  อ่านต่อ
 • img

  วางหรีด นายเชื้อ ชวน 0

  งานชุมชน โรงหนองงูเหลือมพิทยาคม วางหรีดเคารพศพ นายเชื้อ ชวนงูเหลือม

  อ่านต่อ
 • img

  วางหรีด นางจ้อ ปราบง 0

  งายชุมชน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วางหรีด เคารพศพ

  อ่านต่อ
 • img

  วางหรีด นางจ้อ ปราบง 0

  งายชุมชน โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วางหรีด เคารพศพ

  อ่านต่อ
 • img

  สุขาภิบาล 0

  วันนี้(27มกราคม64)เวลา09.00น.
  เจ้าหน้าที่ส่วนช่างสุขาภิบาล ออกแนะนำให้ความรู้ การจัดการขยะตามหลัก3Rs และ รร.ปลอดขยะ ให้แก่ ,รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม
  #สร้างเมืองโคราชโฉมใหม่
  #ประชาส..

  อ่านต่อ
 • img

  วางหรีด งานศพ ปู่เชย 0

  ผู้บริ คณะครู วางหรีด เคารพศพ นายเชย แว่นกลาง

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ 0

  วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดนครราขสีมา (สำนักการช่าง) ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดนครราชสีม..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแสดงความยินดี กั 0

  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5 ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  แสดงความยินดีกับ ประ 0

  ผู้บโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ สจ. รักชาติ กีรติวัฒนศักดิ์ ในโอกาสรัยตำแหน่ง ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  New Normal 0

  เว้นระยะห่าง ดูแลสุขภาพ ร่างกายของตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมจัดทำ ปถ. 05 0

  ฝ่ายบวิชาการ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ประชุมจัดทำ ปถ. 05 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะครู..

  อ่านต่อ
 • img

  ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.1 0

  'ในหลวง' พระราชทานทุนการศึกษานักเรียน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12
  ผู้ว่าโคราช นำ นร. #โรงเรียนหนองงูเหลือมฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  รับพระราชทานทุนฯ ??

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 25..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสภาองค์การบริห 0

  นายชาคริต ทิศกลาง สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมประชุมสภา ครั้งแรก กับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช..

  อ่านต่อ
 • img

  กองทุนเสมอภาค 0

  กองทุเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพรรองประธานคณะ 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้ใหญ่ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพรรองประธานชมร 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพร พระปลัดจรูญ 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพรรองเจ้าคณะอำ 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพรเจ้าคณะอำเภอ 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพร กำนันตำบลหน 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพร ประธานชมรมศ 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพรประธานคณะกรร 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพร ท่านประธานส 0

  ผู้บริหาร คณะครู กราบขอพร ผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือ และ ช่วยพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เนื่องในวันปีใหม่ 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  วันพ่อขุนรามคำแหงมหา 0

  17/01/64 จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ต.หนองงูเหลือม และคณะครูนักเรียน รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปัดกวาดถนนหนทางให้สะอาด จิตอาสาและคณะครูนั..

  อ่านต่อ
 • img

  นายก ดร.ยลดา อวยพรวั 0

  ?? เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี 2564 ??

  “สร้างครู เพื่อให้สร้างคน เร่งพัฒนาตน ให้เยาวชนได้ทำตาม”

  ในวันที่ 16 มกราคมนี้ คือวันครูแห่งชาติ หน่อยขอน้อมรำลึกในพระคุณครูทุกท่..

  อ่านต่อ
 • img

  สารจากอธิบดีกรม เนื่ 0

  สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  นายประยูร รัตนเสนีย์
  เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  คำขวัญวันครู ครั้งที 0

  คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี 2564 จาก พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี

  อ่านต่อ
 • img

  กราบขอพร พระมหาอุดมศ 0

  ผู้บ คณะครู นักเรียน กราบขอพร จากท่านพระมหาอุดมศักดิ์ โสภณปัญโญ

  อ่านต่อ
 • img

  นายก อบจ. มอบชุดตรวจ 0

  อบจ.โคราช มอบชุดตรวจ Rapid Test 5 พันชุด
  ให้ สสจ. ผสานความร่วมมือสู้ โควิด – 19
  “ดร.ยลดา” นายก อบจ.โคราช ส่งมอบชุดตรวจ Rapid Test 5,000 ชุด มูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาท สำหรับตรวจโรคติดเชื้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับมอบเครื่องวัดอุณห 0

  รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 15 เครื่อง ..

  อ่านต่อ
 • img

  สารวันครู ปี 2564 0

  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบสารวันครู ประจำปี 2564

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564