• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.รัสวดี แก้วโก

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 0

  เมื่อวันที่ 30 ธนวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมาย โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้าย..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนออนไลน์ 0

  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมาย โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้คณะครูจัดการเรียนการส..

  อ่านต่อ
 • img

  สัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับหมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนชุมชมนาฏศิลป์ได้ไปร่วมช่วยงานฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าพร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือนธันว 0

  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมาย โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุมประจำเด..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ปกครอง 0


  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ การการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดชุดการแสดงต้อนรับผู้ปกครอง การแสดงเปิดงาน..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝึกซ้อมนักแสดง 0

  เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 จ้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ฝึกซ้อมนักเเสดงเตรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝึกซ้อมนักแสดง 0

  เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 จ้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ฝึกซ้อมนักเเสดงเตรี..

  อ่านต่อ
 • img

  รณรงค์ใช้สิทธิเลือกต 0

  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโดยการรณรงค์ผ่านหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอุปสมบท 0

  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนของคณะครูและตัวแทนนักเรียนที่เป็นนางรำของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมง..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม 0

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายให้ นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม 0

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสวนพฤกษาศาสตร์ 0

  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับหมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนชุมชมนาฏศิลป์ได้ไปร่วมช่วยงานฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าบ้..

  อ่านต่อ
 • img

  กีฬาสี 0

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน จัดการแสดงพิธีเปิดงาน และเป็นคณะกรรมการในกา..

  อ่านต่อ
 • img

  กีฬาสี 0

  เมื่อวันที่ 8ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน และเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันกีฬาภายใน "บ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  กีฬาสี 0

  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขัน จัดการแสดงพิธีเปิดงาน และเป็นคณะกรรมการในกา..

  อ่านต่อ
 • img

  วันพ่อแห่งชาติ 0


  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พ..

  อ่านต่อ
 • img

  ซ้อมรำงานวันพ่อแห่งช 0

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ฝึกซ้อมนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุม 0

  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครู อัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าประชุมเพื่อมอบหมายภาระงานในด้านการปฏิคมต..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรม 0

  ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมแผนพัฒนาการศึกษา 0

  ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงการปฏิบัติการทบทวนและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมสถานที่งาน TO 0

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖๓ ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดเตรียมงานโครงการวันต่อด้านยาเสพติด และประกวด ดาว..

  อ่านต่อ
 • img

  งามสัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ไปช่วยงานฌาปนกิจศพที่วัดป่าบ้านเป้า งาน..

  อ่านต่อ
 • img

  กีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั 0

  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้งที่ 28 โดยทำหน..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมโครงการ เรื 0

  เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้เข้าร่วมโครงการ เรื่อง กิจกรรมถอดบทเรียน “โปงลางถ้วยสมเด็จ 63” สู่การพัฒนาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานที่ยั่งยืน เพื่อนำ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประเมินครูอัตราจ้างค 0

  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘ ท่าน โดยการนำของ นางสาวจรรยาพร ศิล..

  อ่านต่อ
 • img

  การเรียนรู้นอกห้องเร 0

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้รับมอบหมายจาก. นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการทัศนศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบปลายภาค(ออนไลน์) 0

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครู อัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอบกลางภาค รายวิชานาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบปลายภาค(ออนไลน์) 0

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครู อัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอบกลางภาค รายวิชานาฏศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

  อ่านต่อ
 • img

  สืบตำนานสาวบ้านแต้ 0

  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงบนเวทีในงาน“สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” ณ อำเ..

  อ่านต่อ
 • img

  สืบสานตำนานสาวบ้านแต 0

  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ฝึกซ้อมนักแสดงเพื่อเตรียมตัวไปแสดงงาน“สืบสานตำนานสาวบ้านแต้” ณ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประกันคุณภาพ 0

  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินงานการประกันภายในสถานศึกษา และร่วมต้อนรับค..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเสด็จทูลกระหม่อมห 0

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ข้าพ นางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับคำสั่งจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้สำนักดนตรีนักร้องและนางรำร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไปจัดการแสดงในกิจกรรม To be number one เ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานเกษตรแฟร์ 0

  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงบนเวที่ ในงาน ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการทำโครงการ 0

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระ..

  อ่านต่อ
 • img

  12 สิงหาคม 2563 วันแ 0

  เมื่อ 12 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ไปราชการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประกันคุณภาพ 0

  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดูแลมาตรฐาน ที่๑ คุณภาพผู้เรี..

  อ่านต่อ
 • img

  งามสัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นำโดย ผอ.วิวัฒน์ กางการ ไปช่วยงานฌาปนกิจศพของชุมชน.คือนายเต้า โชคเจริญ ที่ฌาปนสถานวัดป่าบ้านเป้า..งานเสร็จเรียบร้อยดี.เป็นท..

  อ่านต่อ
 • img

  วันแม่แห่งชาติ(โรงเร 0

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนีนาถ พระบรม..

  อ่านต่อ
 • img

  งานกีฬาอบจ. 0

  เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั..

  อ่านต่อ
 • img

  สัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับหมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนชุมชมนาฏศิลป์ได้ไปร่วมช่วยงานฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าหนอ..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ศาล 0

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2663 จ้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นำโดย ท่านผู้อำนวยการ วิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูนักการ และนักเรียนโรงเรียนบ้..

  อ่านต่อ
 • img

  ลงนามถวายพระพร 0

  เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ นำนักเรียนในที่ปร..

  อ่านต่อ
 • img

  การออม 0

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการสมัครสมาชิกธนาคารและเปิดบัญชีใหม่ให้แก่นักเรียนชั้น ม...

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ 0

  เมื่อเวลา 7:00 น วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง นำโดย นายวิวัฒน์ การการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมกับคณะครู นักเรียน นักการ ร่วมทำพิธีไหว้..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับหมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนชุมชมนาฏศิลป์ได้ไปร่วมช่วยงานฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าบ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  การนิเทศครูอัตราจ้าง 0

  เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมการนิเทศ จากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และ นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมออนไลน์กลุ่มสาระ 0

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ข้าพเจ้า นางสาวรัสวดี แก้วโก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการทำ..

  อ่านต่อ
 • img

  วันไหว้ครู 0

  เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม 40 ปี เพื่อแสดงถึงการยกย่อ..

  อ่านต่อ
 • img

  งามสัมพันธ์ชุมชน 0

  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวรัสวดี แก้วโก ได้รับหมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนชุมชมนาฏศิลป์ได้ไปร่วมช่วยงานฌาปนกิจศพ ที่วัดทุ่ง..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

5 อันดับนักข่าวปี 2564