• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.วรรณศิกา สิงห์บ้านหาด

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาส 0

  ข้าพเจ้า นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เดินทางไปศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน สังกัดอบจ.ชัย..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีลงนามถวายพระพรชั 0

  ข้าพเจ้า นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายพิธีการ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการปลูกต้นไม้เฉล 0

  นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการปลูกต้น..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือน กรก 0

  นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ทำหน้าที่ดูแลงานสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย ได้ชี้แจงแนวปฏิบัต..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมพิธีไหว้ครู โ 0

  ด้วยโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม 40 ปี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขึ้นในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมพิธีไหว้ครู โ 0

  ด้วยโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม 40 ปี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขึ้นในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการทำโครงสร้าง 0

  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอบรมเรื่องการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ณ อาคารภูนกแซว วันที่ 1 กรกฎาคม 2563..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img