• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางอรอุมา คงกลิ่น

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

  —  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  รับการประเมิน สมศ. ร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:33:25 น.

  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับการประเมิน สมศ. ระยะที่ 2 แบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:31:57 น.

  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

  อ่านต่อ
 • img

  ลงพื้นที่รับเอกสารบร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:30:58 น.

  ครูโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ลงพื้นที่ บ้านนักเรียนที่ไม่สามารถนำส่งเอกสารได้ ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  รับเอกสาร บรรเทาภาระ 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:29:12 น.

  รับเอกสาร บรรเทาภาระผู้ปกครอง ยุค โควิด-19 วันที่ 20 สิงหาคม ณ วัดบางแตน

  อ่านต่อ
 • img

  รับเอกสารเรียนคลอส 5 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:27:23 น.

  รับเอกสารเรียน คลอส 5 ณ วัดบางแตน วันที่ 20 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • img

  จัดสถานที่ รับเอกสาร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:26:20 น.

  จัดสถานที่ รับเอกสารเรียน คลอส 5 ณ วัดบางแตน

  อ่านต่อ
 • img

  แหล่งเรียนรู้ในโรงเร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:25:21 น.

  แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น

  อ่านต่อ
 • img

  แหล่งเรียนรู้ในโรงเร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:24:33 น.

  แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น

  อ่านต่อ
 • img

  แหล่งเรียนรู้ในโรงเร 0

  • 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14:23:31 น.

  แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น

  อ่านต่อ
 • img

  ประกาศเกียรติคุณ บริ 0

  • 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:53:50 น.

  อำเภอบ้านสร้างมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ที่ร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมบ้านนักเรีย ใน 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:18:15 น.

  ผู้บริหารและคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  จุดนัดพบนักเรียน 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:17:02 น.

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ จุดนัดพบของนักเรียนในการพบครูประจำวิชา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  "ธนาคารขยะรีไซเคิล" 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:13:43 น.

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
  "ธนาคารขยะรีไซเคิล"
  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ดำเนินโครงการ..

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถด้า 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:10:33 น.

  การแสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ : นำเสนอผลการเรียนความเป็นเลิศคณิตศาสตร์
  โดย เด็กหญิงณัฐธิดา วัฒนเวช ม.3
  ..

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถด้า 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:08:47 น.

  การแสดงความสามารถด้านควบคุมเครื่องเสียง
  โดย เด็กชายทวีพงษ์ พินิจค้า นักเรียนชั้น ม.3..

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถด้า 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:07:10 น.

  การแสดงความสามารถด้านช่างภาพ
  โดย นายพนัชกร ระวิน นักเรียนชั้น ม.5

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถด้า 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:05:09 น.

  การแสดงความสามารถด้านสนทนาภาษาอังกฤษ กล่าวต้อนรับ
  โดย เด็กหญิงไอริสา ช้างน้อย นักเรียนชั้น ม.2
  เด็กหญิงวรรณชนก ชุมหงษ์ นักเรียนชั้น ม.2..

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถด้า 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:03:59 น.

  การแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ เพลงรำบายศรีสู่ขวัญ
  โดย นางสาวพิมพ์ชนก ยาจันทา นักเรียนชั้น ม.4
  นางสาวณัฐพร บุญสุข นักเรียนชั้น ม.4
  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ชลารักษ์ นักเรียนชั้..

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถ ด้ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:02:05 น.

  การแสดงความสามารถ ด้านดนตรีไทย เพลงระบำศรีวิชัย
  โดย นายสรยุทธ์ ชลารักษ์ นักเรียนชั้น ม.4 (ระนาดเอก)
  เด็กชายปรเมธ ขันทอง นักเรียนชั้น ม.2 (ระนาดทุ้ม)..

  อ่านต่อ
 • img

  การแสดงความสามารถ ด้ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:01:13 น.

  การแสดงความสามารถ ด้านดนตรีสากล(กีตาร์) เพลงแพ้ทาง ศิลปิน วงลาบานูน
  โดย เด็กชายทวีพงษ์ พินิจค้า นักเรียนชั้น ม.3 (ตีคาฮอง)
  เด็กชายอนุรักษ์ ศิริบุตร นักเรียนชั้น ม.3 (กีตาร์คอร์ด) อ่านต่อ

 • img

  ประเมินเตรียมความพร้ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:59:48 น.

  ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ประเมินเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่จะจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓๔
  โดย..

  อ่านต่อ
 • img

  ขนย้ายม้าหินอ่อน 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:57:17 น.

  นักพัฒนา ดำเนินการขนย้ายม้าหินอ่อน เพื่อเป็นการ จัดแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติให้กับนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลผลิตในสวนเกษตรอินท 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:55:30 น.

  ผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ : ไก่แจ้

  อ่านต่อ
 • img

  ผลผลิตในสวนเกษตรอินท 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:54:33 น.

  ผลผลิตในสวนเกษตรอินทรีย์ : แก้วมังกร

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมบ้านนักเรียน ใ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:53:02 น.

  ผู้บริหารและคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมบ้านนักเรียน 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:50:57 น.

  ผู้บริหารและคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  สอนนักเรียนนอกสถานที 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:49:16 น.

  คณะครู ดำเนินการสอนนักเรียนนอกสถานที่ เพื่อติดตาม สอนเสริม และให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  เยี่ยมบ้านนักเรียน ว 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:46:50 น.

  ผู้บริหารและคณะครู เยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจนักเรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือน องค 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:44:20 น.

  ประชุมประจำเดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ๒๖ มิถุนายน วันสุนทร 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 21:12:29 น.

  ๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ ครูกวีเอกของไทย
  ด้วย “สุนทรภู่” เกิดในวันที่ 26 มิถุนายน
  จึงกำหนดให้เป็น “วันสุนทรภู่” วันสำคัญด้านวรรณกรรมของไทย ผลงานของสุนทรภู่? มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลก โดยเฉพ..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอนออนไลน์ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:55:15 น.

  ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน
  และลูกศรีรักษ์ที่น่ารักทุกคน ในความร่วมมือ
  เป็นอย่างดีในการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์พิเศษ
  ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)...ขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  บริจาคโลหิตให้กับสภา 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:52:25 น.

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง นำนักเรียนแกนนำจิตอาสา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
  โดยมี นายฉัตรดนัย เทพศาสตรา
  นางสาวน้ำทิพย์ อินคง นางสาวก..

  อ่านต่อ
 • img

  ปรับรูปแบบการเรียนกา 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:47:56 น.

  ประกาศ
  เนื่องจากพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในจำนวนที่สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบถึงความไม่ปลอดภัยของนักเรียน โ..

  อ่านต่อ
 • img

  เปิดเทอมวันแรก(ON SI 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:45:30 น.

  เปิดเทอมวันแรก(ON SITE) ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

  อ่านต่อ
 • img

  จุดรวมพลวันที่ 14 มิ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:40:43 น.

  นัดหมายจุดรวมพลวันที่ 14 มิถุนายน 2564พร้อมนะคะเด็กๆ
  ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก!!!..

  อ่านต่อ
 • img

  ระเบียบการแต่งกายนัก 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:38:30 น.

  ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารงานบุคคล
  เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักเรียน
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ขอให้นักเรียนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบนี้ อ่านต่อ

 • img

  คุณ ประจวบ พิเสม สนั 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:35:42 น.

  คุณ ประจวบ พิเสม สนับสนุนต้นปาล์มฟอกซ์เทล สำหรับปรับแต่งภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บ..

  อ่านต่อ
 • img

  บริษัทปราจีนบุรีกล๊า 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:32:17 น.

  บริษัทปราจีนบุรีกล๊าสเข้าสำรวจพื้นที่วางท่อระบบน้ำรอบโรงเรียนเพื่อติดตั้งปั๊มน้ำและวางท่อน้ำใช้รดน้ำตนไม้ในโรงเรียนในวันที่ ๑๐มิถุนายน ๒๕๖๔
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  #องค์การบริหารส่วน..

  อ่านต่อ
 • img

  ดูงานโครงการส่งเสริม 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:28:26 น.

  คุณครูอรอุมา คงกลิ่น และคุณครูบุซิตา เปรื่องเวช
  ร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๙ ตามพ่อ จังหวัดลพบุรี ในว..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 0

  • 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 20:26:46 น.

  ผอ.สาลี่ เชิดชู พร้อมด้วย คุณครูพนอ อนัญญพร, คุณครูพัชริตา ใจกล้า และคุณครูชัยณรงค์ มะหารักษ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการ "สมุดสร้างอน 0

  • 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 21:48:52 น.

  น้องๆ โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้รับสมุดแจกภายใต้โครงการ "สมุดสร้างอนาคต ปีที่ 4" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  งานนี้สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้
  #สมุดสร้างอนาคต #bookforfuture #สมุดสร้างอนาคตปี4 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ส่งมอบหนังสือเรียน อ 0

  • 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 21:46:55 น.

  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร เยี่ยมให้กำลังใจ ส่งมอบหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ แก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง...เราจะไม่ทิ้..

  อ่านต่อ
 • img

  ส่งมอบหนังสือเรียน อ 0

  • 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 21:45:32 น.

  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
  ส่งมอบหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
  และเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์
  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖
  แบบเหลื่อมเวลา และเว้นระยะห่าง
  เพื่อค..

  อ่านต่อ
 • img

  ONLINE CLASSROOM : ว 0

  • 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 21:43:46 น.

  ศรีรักษ์ฯ...พร้อม!!!
  #เรียนออนไลน์ (Course 1)
  #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 0

  • 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 21:42:35 น.

  ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
  พระบรมราชินี
  ทรงพระเจริญ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้น ม.2, ม. 0

  • 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 23:04:56 น.

  ศรีรักษ์ฯ...พร้อม!!!
  #นักเรียนชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6
  #รับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ (Course 1)
  #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บ..

  อ่านต่อ
 • img

  ONLINE CLASSROOM : ว 0

  • 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 23:03:41 น.

  ศรีรักษ์ฯ...พร้อม!!!
  #เรียนออนไลน์ (Course 1)
  #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ONLINE CLASSROOM : ว 0

  • 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 23:02:35 น.

  ศรีรักษ์ฯ...พร้อม!!!
  #เรียนออนไลน์ (Course 1)
  #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ONLINE CLASSROOM : ว 0

  • 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:58:10 น.

  ศรีรักษ์ฯ...พร้อม!!!
  #เรียนออนไลน์ (Course 1)
  #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ONLINE CLASSROOM : ว 0

  • 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 22:56:34 น.

  ศรีรักษ์ฯ...พร้อม!!!
  #เรียนออนไลน์ (Course 1)
  #ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
  #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

5 อันดับนักข่าวปี 2564