• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางจิตรา วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  โครงการให้ความรู้ทา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) และการลงทุนพื้นฐานแก่เยาวชนในโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรให้กับ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านาเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข ของผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นบุคคลที่ทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเยี่ยมติดตามการท 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา และ นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ตรวจเยี่ยมติดตามการทำงาน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันตรุษจีน ปร 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน ประจ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยม..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมกิจกร 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำผู้กำกับกองลูกเสือ ชั้นมัธยมศ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมอยู่ค่ายพักแร 0

  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมผู้กำกับ กองลูกเสือ ม.3 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมจัดกิจกรรม การแ 0

  นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ นางอิสราพร ฮอลลีบอน พร้อมด้วย คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลง เนื่องในกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนร..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนพอเพี 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการและ นายทักษิณ สุทธิอาจ ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้..

  อ่านต่อ
 • img

  งานวันเด็กแห่งชาติ ป 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเล่นเกม และนำนักเรียนร่วมแสดง เต้นประกอบเพลงดวงใจทรพี ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายก..

  อ่านต่อ
 • img

  "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ 0

  นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร โล่รางวัลสำหรับครู และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ให้กับ "ครูดีศรีเกษตรสมบูรณ์" เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันจันทร์ท..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันรักโรงเรีย 0

  พลเรือเอกสุวิทย์ ธาระรูป รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันรักโรงเรียน เปิดประตูรับน้อง ท่องวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มีโรงเรียนประถมศึกษาในเ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายเจษฎา มีตา รองผ 0


  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับ ครู และนักเรียน ที่มียอดฝาก ขายขยะ มากที่สุด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เร..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ แ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการเปิดงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อ นักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ความรู้ และข้อม..

  อ่านต่อ
 • img

  สารของ พลเอก ประยุทธ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา อ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตร ให้กั 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตร ให้กับ ครู และนักเรียนที่มีสถิติการออมเงินสูงสุด ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการออมเงินอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพุธ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สิบเอกสมชาย สุขเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อม คณะครู
  ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมส่งเสริมการออ 0


  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับ ธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงิน จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2566 ครู และนักเรียนจะได้รับของที่ระลึกจากโรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบกลางภาค ภาคเรียนท 0

  บรรยากาศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วย SBMLD Innovation ระบบการบริหาร จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารโรงเรียนจัดการโรงเรียนดิจิตอล นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับ นายวสันต์ 0

  นายอนันต์ คชสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายยุทธชัย พิมพ์สราญ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้การต้อนรับ นายวสันต์ คำสุข รอ..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับ นายวสันต์ 0

  นายอนันต์ คชสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายยุทธชัย พิมพ์สราญ ประธานชมรมผู้ปกครองและครู พร้อมคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้การต้อนรับ นายวสันต์ คำสุข รอ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการโรงเรียนพอเพี 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น “ปลูกผักรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ได้ปลูกผักสวนครัว แบบป..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาทักษะการ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ เทศกาลสำคัญ (วันคริสต์..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการพัฒนาทักษะการ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ หน่วยการเรียนรู้ เทศกาลสำคัญ (วันคริสต์..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากร ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในองค์กร และสร้างขวัญกำลังใ..

  อ่านต่อ
 • img

  ชมภาพยนต์ HANUMAN Wh 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ชมภาพยนต์ HANUMAN White Monkey เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดก ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติไทย โดยมี ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายเจษฎา มีตา รองผ 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมครูที่ปรึกษา พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน เรื่องนักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เพื่อหาวิธีปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรรม ณ ห้องกิจการนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแก้ปัญหาผลการเรี 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และหาแนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร ,มส และ มผ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติกาญจน..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีร้อยดวงใจถวายกำล 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมพิธีร้อยดวงใจถวายกำลังใจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเท..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมวันคริสต์ม 0

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 มีกิจกรรมการแข่งขันดังนี้คือ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมติวโอเน็ตน 0

  งานส่งเสริมความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมติวโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดกิจกรรมวิถีพุทธ 0

  งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดกิจกรรมวิถีพุทธ โดย นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ ให้ความรู้ เรื่องมารยาทในการฟังให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นผู้ทันโ..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการ ดำวันแม่ เกี 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมโครงการ ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยวิถีพอเพียงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมวาดภาพทาง 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีความร..

  อ่านต่อ
 • img

  นายเจษฎา มีตา รองผู 0

  นายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อประชุม ชี้แจง ปรึกษา หารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของข้อราชการ ณ องค์การ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเพื่อปรึกษาหา 0

  นางสุนทรา สีดามุย หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูในกลุ่มสาระทุกคน ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องเตรียมความพร้อมนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2566 ณ ห้องปร..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวิถีพุทธ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ เพื่อให้นักเรียนได้รู้หลักการของความเป็นชาวพุทธที่แท้จริง
  และสร้างความตระหนักเห็นคุณค่า มีเจตคต..

  อ่านต่อ
 • img

  เป็นวิทยากรการอบรมเช 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสมชาย ลาภประโยชน์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา นายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครูเชี่ยวชาญ และ นางธิดา กาลภูธร ตำแหน่ง ค..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสืบสานประเพณีลอยก 0

  เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ร่วมกับส่วนราชการ และชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย ให้สืบทอดตลอดไป โดยมี..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมการเร 0

  นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 70,000 บาท..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดงานวันคล้ายวันพระ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีสักการะไหว้ ศาลเ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักเรียน ทำพิธีสักการะไหว้ ศาลเจ้าที่ ตา ยาย เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของโรงเรียนบ้านเป้าวิท..

  อ่านต่อ
 • img

  งานประชุมผู้ปกครองชั 0

  นายอนันต์ คชสาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยว..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการอันเนื่องมาจา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกอบพิธีถวายราชสดุ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาพร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  นายสมประสงค์ พงศ์ธีร 0

  นายสมประสงค์ พงศ์ธีระดุลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป้า พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้าส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สานฝันเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จำนวนเงิน 7..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีวันคล้ายวันพ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายเจษฎา มีตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นเกียรติ และแ 0

  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ชมรมผู้ปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ชุมชน คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีผู้อำนวยการจรรยาพร ศิลาโชติ ในโอกาสที่ไปรับตำแห..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566