• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นางกนกพร นันทเมธินทร์

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การใช้เทคโนโลยีร่วมก 0

  ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 , ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมกีฬาภูนกแ 0

  วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น.-21..00น. ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เข้าร่วทกิจกรรมกีฬาภูนกแซวเก..

  อ่านต่อ
 • img

  การใช้เทคโนโลยีช่วยส 0

  วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น.-10.20 น. ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอน รายวิชาคณิตศาสต..

  อ่านต่อ
 • img

  การใช้เทคโนโลยีร่วมก 0

  ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 , ..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบกลางภาค ผ่านระ 0

  ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอบกลางภาค รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบกลางภาคผ่านระบ 0

  ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอบกลางภาค รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

  อ่านต่อ
 • img

  สอบกลางภาคผ่านระบบ(S 0

  ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ดำเนินการสอบกลางภาค รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่..

  อ่านต่อ
 • img

  การเรียนรู้นอกห้องเร 0

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษ..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบออนไลน์ผ่านระบ 0

  ข้าพเจ้า นางกนกพร นันทเมธินทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ดำเนินการสอบผ่านระบบออนไลน์รายวิชาหน้าที่พลเมือง นักเรียนชั้น..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการตรวจสอบ ด้านงานแผนงาน งานพัสดุ และ งานการเงิน เพื่อเป็นกำกับ ติดตาม ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  การทดลองสอนออนไลน์ผ่ 0

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.40 น. - 12.00 น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ได้ใ้ห้คณะครูทำการทดลองสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัเทพโครงสร้างและ 0

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30น. ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ การจัดทำโครงสร้างและแผนฯ ในระบบ sbmldinnovation เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จนถึงเวลา 16..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563