• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  นักเรียน ม.6/1 ฝึกออ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนคู่ขนาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาเคมีนัั้น นักเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมขับเคลื่อนโรงเรี 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมขับเคลื่อนสถานศึ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเ..

  อ่านต่อ
 • img

  การนำเสนอโครงงาน 5 บ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนคู่ขนาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในรายวิชาเคมีนัั้น นักเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ นั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนได..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ นั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนได..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพงานวันลอยกระทง นั้น ทางเทศบาลตำบลบ้านเป้าได้ขอความอนุเคราะห์ในการถ่ายภา..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพงานวันลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จากการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควา..

  อ่านต่อ
 • img

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คณะครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนังสั้น "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" จากนายนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ YouTube ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้น ม.5/1 ท 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียน ม.5/2 ทดสอบ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำ YouTube ตัว 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ เคมี ม.5 เพื่อเป็นส่งเสริมใ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่จัดการ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ นั้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 นักเรียนได้ร..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่จัดการ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ นั้น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นักเรียนได้ร..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่จัดการ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ นั้น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 นักเรียนได้ร..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ กิจกรรมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหารา..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้น ม.6/1 น 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ นั้น นักเรียนได้ร่วมกันจัดทำและเสนอโครงงา..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบร..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพและวีดิโอ กิจ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมรณรงค์การไม่ท 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวนการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนคอนสารวิทยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์การไม่ทอดทิ้งสุนัข / ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้น ม.5/1 - 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ชี้แจงแนวทางการสอบจุ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชั้น ม.6/1 - 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ชี้แจงการทดสอบจุดประ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่จัดการ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ โดยเน้นการทำงานเป็นทีมให้สอดคล้องกับกระบว..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ร่วมดูแลและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 ในการแข่งขัน..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่จัดการ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ม.6/1 ควบคู่ โดยเน้นการนำปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมาร่วม..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ การทำหนังสั้นและเพลงประกอบการประกวด คปภ. โดยมีสิบเอกสมช..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทำ vdo เมื่อโรงเร..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ คร้้งที่ 3 โ..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่นำเสนอ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่นำเสนอสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ปฏิบัติหน้าที่ช่างภา 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการแข่งขันกีฬาภูนกแซวเกมส์ ครั้ังที่ 28 ..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้นำนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้นำนักเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ส่งเสริมการผลิตสื่อก 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี โดยข้าพเจ้าได้ส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนร่วมกับคุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพและวีดิโอ เพื 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งาน TO BE NUMBER ONE โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเ..

  อ่านต่อ
 • img

  การทำ VDO แบบ Stop m 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี คู่ขนาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ข้าพเจ้าได้..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดสอบเก็บคะแนนผ่ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยในวันที่ 9 กันยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลการเผยแพร่งานการส่ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพและวีดิโอ เพื่อเผยแพร่งานการส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภ..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดสอบเก็บคะแนนผ่ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โดยในวันที่ 9 กันยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมสรุปกิจกรรมการ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 8 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  การขับเคลื่อนหลักปรั 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 8 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมชี้แจงแนวทา 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 7 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  YouTube งานส่งเสริมแ 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ vdo งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ประจำปี 2563 โดยมีส..

  อ่านต่อ
 • img

  YouTube นำเสนอวงดนตร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทำ vdo การแสดงดนตรี BP Band โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในงานส่งเสริ..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพเผยแพร่วงดนตร 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพเผยแพร่ขบวนแห 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรม..

  อ่านต่อ
 • img

  ศิษย์เก่านักเรียนทุน 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 4 กันยายน 256..

  อ่านต่อ
 • img

  ช่างภาพเผยแพร่งานส่ง 0

  ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรม..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563