• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  วันครู 2564 0

  วันครู 2564

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมของชุมนุมสวนพ 0

  วันที่ 15 มกราคม 2564 ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง" ในกิจกรรมการบูรณาการ การทำลูกชุบพริกชี้ฟ้าและพืชผักในทะเบียนพรรณไม้ ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนางสาวจรรยาพร ศิลาโ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะกรรมการสถานศึกษาม 0

  วันที่ 14 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 3 กระปุกใหญ่ จากนายดนตรี อภิวงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อน..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติตามโครงการ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานนีตำรวจภูธรบ้านเป้า ให้ความอนุเคราะห์วิทยากร คือดาบตำรวจธนายุทธ สุวรรณ์ ผบ.หมู่(ป)..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรม รักการออ 0

  วันที่ 13 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม "รักการออม" ของโรงเรียนธนาคาร โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนักการภารโรง 0

  วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยกาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาค..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมไหว้พระทุกวัน 0

  วันที่ 13 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนของคณะครู นักการ ภารโรง ร่วมกิจกรรมไหว้พระทุก..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำ QR code พืช 0

  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ครูแกนนำ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำ Q R Code ของพืชในทะเบียนพรรณไม้ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานนักการ ภาร โรงฝ่ายบริหารทั่วไป ติดตั้งที่จ่ายเจลแอลลกอฮอร์อัตโนมัติ ทั้งหมด 8 จุดสำคัญภายในโรงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบปะนักเร 0

  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้พบปะพูดคุย ให้ความรู้ คำแนะนำ ให้ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติตนของครูและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน การทำกิจก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมออนไลน์นักการภ 0

  วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมออนไลน์นักการภารโรงในการมอบหมายภาระงานประจำวัน ให้คำแนะนำ นิเทศให้ขวัญกำลังใจกับทีมงานฝ่ายบริหารทั่วไปและ..

  อ่านต่อ
 • img

  การให้ขวัญกำลังใจนัก 0

  วันที่ 8 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ตรวจเยี่ยมการทำงานของนักการภารโรง ให้ขว..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมเชิงปฎิบัติ 0

  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โรงเรียบนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลและส่งไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ด้วย google drive ...

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดสถานที่เตรียมค 0

  วันที่ 7 มกราคม 2564 งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดสถานที่ ณ ห้องประชุมกาญนาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตกแต่งแนวขอบถนนด้วยพ 0

  งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายสุริยนต์ ลบบำรุง ครูชำนาญการ ได้นำนักเรียนในชุมนุมร่วมกันตกแต่งแนวขอบถนน ระหว่างอาคารประชาสัมพันธ์กับอาคารไม้ ด้วยการปลูกพืชผ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการสนับสนุนง 0

  วันที่ 7 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเงินสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร เน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการฝ่าย 0

  วันที่ 7 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นาย..

  อ่านต่อ
 • img

  ผูู้อำนวยการและคณะเข 0

  วันที่ 7 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะได้เข้าคารวะนายสมประสงค์ พงศ์ธีรดุลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมอบกระเช้าสุขภาพและขอพรเนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบนักเรีย 0

  วันที่ 7 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้พบนักเรียนหน้าเสาธง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดชัยภูมิ และ..

  อ่านต่อ
 • img

  ธกส. สาขาบ้านเป้า มอ 0

  วันที่ 7 มกราคม 2564 ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาบ้านเป้า และคณะได้เดินทางมาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อมอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในการนี้ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  พรรณไม้ในทะเบียนของง 0

  วันที่ 6 มกราคม 2564 คณะครูแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้สำรวจพืชในทะเบียนพรรณไม้ที่ออกดอก - ออกผลประจำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อเก็บภาพและเก็บผลผลิตเพื่อนำมาตากแห้ง ในการเก็บตัวอย่างพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนักการเพื่อมอบ 0

  วันที่ 6 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายทวีศักด..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมไหว้พระทุกวัน 0

  วันที่ 6 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นำตัวแทนคณะครูเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ 0

  วันที่ 6 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและตัวแทนคณะครู ได้เดินทางไปคารวะนายนิพนธ์ น้อยวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้าและได้เดินทาง..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์/ งานสารสนเทศ จัดทำการ์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัด นอกสังกัดและหน่วย..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ 0

  วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและคณะได้เดินทางไปคารวะนายเกรียงศักดิ์ สุหญ้านาง ประธานชมรมผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และมอบกระเช้าเพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ 0

  วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะได้เดินทางไปคารวะพันตำรวจโทอำนวย บุญกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเป้าและมอบกระเช้าเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลปี..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ 0

  วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะ ได้เดินทางไปคารวะและมอบกระเช้าเพื่อขอพรเนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ 2564จากนายอนันต์ คชสาร ประธานคณะกรรมก..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนของคณะครูและตัวแทนนักเรียที่เป็นนางรำของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน งานอุปสมบทข..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  เนื่องจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ทำประกาศให้นักเรียนที่มีผู้ปกครองมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด(28 จังหวัด) ทำให้นักเรียนบางส่วนหยุดมาโรง..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนักการภารโรง 0

  วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายทวีศักดิ์ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมเพื่อมอบหมายภา 0

  วันที่ 5 มกราคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประชุมทีมงานฝ่ายบ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประกาศโรงเรียนบ้านเป 0

  วันที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา201..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบปะคณะคร 0

  วันที่ 4 มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้พบปะคณะครู นักเรียนและให้โอวาทเนืื่องในวันแรกของการมาโรงเรียนในปี พศ. 2564 ในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้พรปีใหม่คณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการบริห 0

  วันที่4มกราคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษา ในช่วงสถานการ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนชุมนุมสวนพฤก 0

  นักเรียนชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ระดับ ม.ปลาย)ได้ร่วมกันฝึกซ้อมวิธีการทำลูกชุบพริกชี้ฟ้า เพื่อทบทวนขั้นตอนต่างๆ และเทคนิคในการทำลูกชุบ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์ ระดับ ม.ต..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดกิจกรรมส่งท้าย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 แบบเรียบง่าย .ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักการ -ภารโรง ข..

  อ่านต่อ
 • img

  ตัวอย่างภาพกิจกรรมกา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบนโยบายให้คณะครูจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงหยุดเรียน เนื่องจากมีภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมประชุมผู้บริ 0

  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประช..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมการคัดเลื 0

  วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยค..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานตามได้ร 0

  วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลื..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมประจำเดือนธันว 0

  วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนธันวาคม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานตามได้ร 0

  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมเป็นคณะกร..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมผู้ปกครองเค 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้คัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองห้องละ 1 คน มาประชุม..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้เชิญนายอนันต์ คชสาร ป..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเยี่ยมอาคารเรียน 0

  วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการ นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นายทวีศักดิ์ สีดามุย ห..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โดยนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายศราวุธ กัณหา ครูชำนาญก..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งโดยการรณรงค์ผ่านหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 หมู่ 8 หมู่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  รองผู้ว่าราชการจังหว 0

  วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิ ได้ออกตรวจเยี่ยมการประชุมคณะกรรมการประชุมหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ..

  อ่านต่อ
 • img

  สัมพันธ์ชุมชนและแสดง 0

  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา แ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์

5 อันดับนักข่าวปี 2564