• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏ 0

  วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติให้เข้..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานน้อมรำลึกเนื่ 0

  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูขอ..

  อ่านต่อ
 • img

  สนับสนุนอาหารว่างสำห 0

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำอาหารว่าง น้ำมะตูมอ่อนหวาน สมุนไพร เมนูสุขภาพ ส..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศและมอบภาระงาน 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานที่ และ..

  อ่านต่อ
 • img

  นำคณะครูแกนนำงานสวนพ 0

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นำคณะครูแกนน..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการแกนน 0

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เป็นประธานปร..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมต้อนรับรองนายก อ 0

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ (อาคารโดมอเนกประสงค์)ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบู..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมประชุมคณะกรรมการ 0

  วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุ..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดทำอาหารว่างสำหรับ 0

  ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำอาหารว่างให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนาน ในช่วงเวลา 16.00-..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมของชุมนุมสวนพ 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางยุภา ศิริมงคลกุลฐิติพงศ์ ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้า..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบรางวัลทูบีนัมเบอร 0

  วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เป็นประธานในก..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศงานนักการภารโรง 0

  วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวห..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมบริจาคโลหิต 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต " PLUS 1 เพื่มจำนวนคร..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีถวายพวงมาลา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรทางการศ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาด 0

  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมต้อนร..

  อ่านต่อ
 • img

  สัมพันธ์ชุมชนและให้ข 0

  วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศ..

  อ่านต่อ
 • img

  นำนักเรียนแกนนำชุมนุ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนางยุภา ศิริมงคลกุลฐิตืพงศ์ ครูชำนาญการ และนายทศพล ศิลาเกษ ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำนักเรียนแกนนำของชุมนุ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมโครงการอบรมส 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และคณะครูโรงเรียบนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจา..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมตรวจเยี่ยมและ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการประสานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนักเรียนแกนนำยุวเกษตรกร ของโรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  วิทยากรน้ำเต้าหู้ : 0

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสร..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมให้ขวัญกำลังใจคณ 0

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้มาร่วมให้ขวัญกำล..

  อ่านต่อ
 • img

  สำรวจห้องน้ำห้องส้วม 0

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานท..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมและนิเทศการปฏิ 0

  วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ สีดาม..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมประชุมคณะกรรมการ 0

  วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และตัวแทนคณะครู ที่เป็นคณะกรรมการส..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเป็นคณะกรรมการปร 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสัมพันธ์ชุมชน 0

  วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวาดภาพทางพฤกษ 0

  วันที่ 2 ตุลาคม 2563 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ไรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดกิจกรรมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ขึ้น..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพ 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศงานนักการ-ภารโร 0

  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรผู้ประ 0

  ฝ่ายบริหารทั่วไป /งานโภชนาการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ทำกิจกรรมมอบเกียรติบัตรดีเด่น ให้ผู้ประกอบการโรงอาหารที่ทำอาหารสะอาด อร่อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม -กันยายน 2563 ณ หน้าเส..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนร 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในกลุ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมกิจกรรมการออ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร"ออมบ่อย" เพื่อส่งเสริมเอก..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมโครงการธน 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกี..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมมอบภาระงานและน 0

  วันที่ 29 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนายทวีศักดิ์ สีดามุย หั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมครูแกนนำงานสวน 0

  วันที่ 28 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประชุมครูแก..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน 0

  วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ไปร่วมงา..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้สนับสนุนงบประมาณเ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ภายใต้การนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติงบประมาณให้ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกร..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมงานการประชุม 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมงาน "การประชุมสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ภายใต้การนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้รับโล่และเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีผลงานที่เป็นเลิ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับโล่และเกียรติบัตร 0

  วันที่25 กันยายน 2563 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  เข้ารับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลงานหรือผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ(BestPractice) ประสบผลส..

  อ่านต่อ
 • img

  งานอาคารสถานที่ ฝ่าย 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายทวีศักดิ์ สีดามุย หัวหน้างานอาหารสถานที่ ..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสัมพันธ์ชุมชน 0

  ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจาก
  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถา..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการศึกษาดูงานองค 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมงานกีฬาภูนกแ 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกีฬาภูนกแซว ครั้ง 28 "มิตรภาพแห่งขุนเขา" โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมงานมุทิตาจิต 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเ..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมโครงการประชุ 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วย นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศผลการปฏิบัติงาน 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยนายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและนายทวีศักดิ์
  สีดามุย หัวหน้างานอาคารส..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมประชุมการจัด 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  ให้เข้าร่วมประชุมการจัดงานส่..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้พระทุกวันพระ 0

  เนื่องในวันที่ 2 กันยายน 2563 เป้นวันพระ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำตัวแทนคณะครูทุกฝ่ายได้ทำพิธีไหว้พระพุทธเมตตามหามงคล พระประจ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

5 อันดับนักข่าวปี 2563