• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การประชุมผู้บริหารกล 0

  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประธานโรงเรียนกลุ่มทุ่งกะมัง ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มทุ่งกะมัง เพื่อปรึกษาหารือ แจ้งให้ทราบและขอความร่..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการ การประ 0

  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมประจำเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันสุนทรภู่แล 0

  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  การทำบุญตักบาตรข้าาว 0

  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แล ะนักเรียน ร่วมกั..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายวิชาการ 0

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการ..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายบริหารทั่ว 0

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุณ กัณหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประชุมคณะค..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบัตรคนดี ศ 0

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรคนดี ศรีฟ้าแสด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นขว..

  อ่านต่อ
 • img

  ปรับปรุงฐานหน้าเสาธง 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุธ กัณหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบทุนการศึกษาให้ 0

  วันที่ 15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการประสานจากครอบครัวของนางรวงข้าว นามแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบทุนก..

  อ่านต่อ
 • img

  การร่วมงานสัมพันธ์ชุ 0

  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยคณะกรมการบริหาร ได้เดินทางไปผูกข้อมือรับขวัญเด็กหญิงแทนใจ ดอนเตาเหล็ก อ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการอบรมเชิ 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมการอบรมเชิงปฏิ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการไหว้พระพุท 0

  วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกันจั..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการไหว้ศาลตาย 0

  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมไหว้ศาลตายาย(ข้างหลังโรงเรียน) เพื่อสืบสานประเพณีและเป็นสิริมงคลให้ก..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนของคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียน ได้สืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ เป็นกิจกรรมที่ให้ล..

  อ่านต่อ
 • img

  การเดินทางไปศึกษาดูง 0

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุธ กัณหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นำตัวแทนของคณะครู..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้าเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการรับมอบท 0

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการรับมอบทุนยุคลธร ทาคาฮาชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในการนี้ให้..

  อ่านต่อ
 • img

  นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 0

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมหัวหน้าหน่วยงา..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะกรรมการบ 0

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย กำกับติดตามแจ้งให้ทราบและปฏิบัต..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายวิชาการ 0

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมคณะครูฝ่ายวิชา..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลงานของโรงเรียนบ้าน 0

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการประสานจากธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเป้า ได้มามอบรางวัลในการปร..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบปะนักเร 0

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยกาสถานศึกษา โรงเรียนบ้า่นเป้าวิทยา ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนในห้วงเปิดภาคเรียน 1/2565 วันแรก โดยท่านได้ให้ขวัญกำลังใจก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสา 0

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อมอบนโยบาย แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติในการ..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฐมนิเทศนักเรียนค 0

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุเคราะห์สถานที่อาคารโดม 40 ปี โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซี..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมเจ้าหน้าที่ 0

  วันที่ 17พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุและการเงินของโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้ถู..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะกรรมการบ 0

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อแจ้งให้ทราบถือปฏิบัติในงานบริหารตามโครงสร้..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมผู้ปกครองชั 0

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้ปกครองแ..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมผู้ปกครองเค 0

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้การประชุมผู้ปกครองเครือข่ายซึ่งได้มาจากการคัดเลือกตัวแทนของผู้ปกครองในแต่..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้ประกอบการโร 0

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางรัตนาภรณ์ เทียม..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมงานสวนพฤกษศาสต 0

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ ทกางการผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติกา..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพการต้อนรับรองผู้อ 0

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมวันจัดตั้ 0

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการร่วมงานมง 0

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจในงานมงคลสมรสของนางสาวยุวลี โพยนอก ครูชำนาญพ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมด้านส 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการต้อนรับนางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ รองผู้อำนวยกาส..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมผู้บริหารสถานศ 0

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม..

  อ่านต่อ
 • img

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 0

  วันที่ 26 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ต้อนร..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานของนักก 0

  วันที่ 25 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ภายใต้การนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการให้นักการ -ภารโรง ปฏิบัติงานประจำวันที่ 2..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการปฏิบัติ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 ได้มอบหมายให้นายสิริวัฒน์ ม..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติของนัการภา 0

  วันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ควบค..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฎิบัติงานของนักก 0

  วันที่ 12 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุธ กัณหา ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุม ดูแล การปฏิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการรับปพ.1 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายงานให้ฝ่ายวิชาการ/งานทะเบียน จัดทำปพ.1และปพ.3 เพื่อนำมามอบให้กับนักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 ที่สำ..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมการปฏิบัติง 0

  วันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและนายสราวุธ กัณหา ครูชำนาญการพ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพประชุมหัวหน้ากลุ่ 0

  วันที่ 7 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้ากลุ่ม..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานของนักก 0

  วันที่ 7 เมษายน 2565 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ประชุมมอบงานนักการ-ภารโรงประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 โดยมอบหมายให้นักกา..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการกองท 0

  วันที่ 5เมษายน 2565 เวลา 09.30น. คณะกรรมการกองทุน สปว.พอเพียง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ประชุมคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติเงินใ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการปฏิบัติ 0

  วันที่ 5 เมษายน 2565 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายศราวุธ กัณหา ครูชำนาญพิเศษ ร่วมประชุมนักการ-ภารโรงเพื่อมอบหมายภาระงานให้กับนักการ-ภารโรง ให้ปฏิบัติงานตามตารางที่ได้กำหน..

  อ่านต่อ
 • img

  บรรยากาศการต้อนรับคร 0

  วันที่4 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบตัวน 0

  วันที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการมอบตัวของนักเรียนสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปี..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2565

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
 • img
  โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว

5 อันดับนักข่าวปี 2565