• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ศึกษาดูงานและแลกเปลี 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้นำคณะครูจำนวน ๑๐ คน ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เ..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพ 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน (ผู้รับผิดชอบชมรม TO BE NUMBER ONE) ของโรงเรียนบ้านบ้านวิทยาและนักเรียนแกนนำฯ เดินทางไปศึกษาดูงานชมรม..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศและแลกเปลี่ยนเร 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นิเทศและร่วมแลกเปลี่ยนรู้กับคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา คณะที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำเอกสารการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหา..

  อ่านต่อ
 • img

  นิเทศและแลกเปลี่ยนเร 0

  ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนางสาวดวงใจ เขียวเซ็น ปฏิบัติหน้าที่งานโภชนาการ เกี่ยวกับแนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้ประกอบการร้านค..

  อ่านต่อ
 • img

  ผลงานนักเรียนแกนนำสว 0

  ผลงานของนักเรียนแกนนำชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ "ต้นพริกชี้ฟ้า" ซึ่งเป็นพืชศึกษาในทะเบียนพรรณไม้ ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเ 0

  วันพุธที่29กรกฎาคม 2563 นักเรียนแกนนำ
  ชุมนุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้ร่วมกันศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นเปล้า
  ซึ่งเป็นพืชประจำโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปขยายผล ให้กับนักเรียนในชุมนุมสวน..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมพัฒนาครูสู่กร 0

  ในวันที่27 พฤษถาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการอบรมการพัฒนาครูสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้คณะครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตั้งระบบไฟฟ้าส 0

  ด้วยโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในการติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณต่างๆของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่า..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตั้งระบบไฟฟ้าส 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ดร.มนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณโรงเรียน โดยเน้นบริเวณที่ระบบไฟตามถนน ส่องสว่างไปไม่ถึง ทำให..

  อ่านต่อ
 • img

  การปลูกไผ่มงคลล้านต้ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการเพาะพันธุ์ต้นไผ่มงคล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เพาะพันธุ์มาแล้ว 2 สัปดาห์ ต้นกล้ากำลังงอกและเติบโต และโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  ได้ทำหนังสือรายงานผล..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมแม่ค้าผู้ประกอ 0

  วันที่25 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุมแม่ค้าผู้ประกอบการโรงอาหารโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน
  ในการตำหน่ายอาหารในปีการศึกษา 2563..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img