• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  การประชุมการจัดการแข 0

  วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ และนายสุริยนต์ ลบบำรุง ครู..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการอบรมสัม 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และนายนิติศักดิ์ ยศพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยการประเมินตำแหน่งและว..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เร 0

  วันที่ 22-23 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Block course โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท กิจกรรมลู..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมงานมุฑิตา 0

  วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ไปร่วมงานแสดงมุฑิตาจ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการประเมิน 0

  วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ประจำภาคเรียนที่ 1/2..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพการแสดงเปิดตลาดปั 0

  วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำชุการแสดงไปร่วมงานตลาดปั้นสุข ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เ..

  อ่านต่อ
 • img

  การติดตามการประเมินค 0

  วันที่ 15สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ 2564 จาหหน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวิถีไทย วิถีพ 0

  วันที่ 15 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรม วิถีไทย วิถีพุทธขึ้นทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อบ่มเพาะค่านิย..

  อ่านต่อ
 • img

  พิธีเปิดโครงการส่งเส 0

  วันที่ 11 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความเป็นด้านภาษาจีนบูรณาการคุณธรรมและสุขภาพ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภา..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมการทำดอกไม้จา 0

  วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุญาตให้ชุมนุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา..

  อ่านต่อ
 • img

  นักเรียนโรงเรียนธนาค 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้อนุญาตให้นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนธนาคาร ธกส. ร่วมเข้าอบรมด้วยระบบออนไลน์ ในการประชุมลงนามความร่วมมือของ ธกส..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการศึกษาดู 0

  วันที่ 7 กันยาย 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา กล่าวต้อนรับการศึกษาดูงานของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โดยการนำของนายสมชาย ลาภประโยชน์ ผ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมกิจกรรมวิ่งสืบสา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา และตัวแทนของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "วิ่งสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ สู่สากล" FUN RUN 5.5 กิโลเมตรในวันที่ 4 กันยายน 2565 ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีเปิดดีฬาภายใ 0

  วันที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ เข้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมฝ่ายวิชาการ 0

  วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะครูฝ่ายวิชาการ เพื..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบเกียรติบีตรและเงิ 0

  วันที่ 5 เดือนกันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล เนื่องในการประกวดแข่งขัน
  TO BE ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้งานทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนัก..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบโล่แ 0

  วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลให้กับนักกีฬารุ่น 16 ปี ฟุตซอล ของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ในการแข่งขันฟ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเกียรติบัตรวัน 0

  วันที่ 1 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ป..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมประชุมหัว 0

  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เข้าร่วมประชุมหั..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมวิถีไทย วิถีพ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิถีไทย วิถีพุทธ บรรจุในหลักสูตรและทำการจัดการเรียการสอนในคาบวิถีพุทธ ในทุกวัน..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมพิจารณาจัดส 0

  วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและเจ้..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมคณะกรรมการบ 0

  วันที่ 29 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45น.-10..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการเข้าร่ว 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(ส.บ.อ.ท.) เรื่..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทย 0

  วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำตัวแทนของคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมจัดนิทรศการในการประชุมสัมมนาทา..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมพิธีเปิดก 0

  ตามที่ข้าพเจ้านางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดก..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเกียรติบัตรนัก 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรกีฬาวอลเล่ย์บอลที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประจำปี 2565
  แล..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชาสัมพันธ์กิจก 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการประสานจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ในการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการวิ..

  อ่านต่อ
 • img

  มอบทุนพระไกรสิงหนาทใ 0

  วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางกา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพระไกรสิงหนาท จำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) โดยพัน..

  อ่านต่อ
 • img

  เข้าร่วมประชุมงานวิ่ 0

  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมงานวิ่งสืบสานตำ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมออกนิทรรศการยุวเ 0

  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบเานเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพร่วมแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนยุวเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมโครงการพัฒ 0

  วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น.16.00น. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา "กิจ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมวันวิทยาศา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดโครงการสัปดา์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้นำความรู้ ทักษะทางวิทยาศาสตร์มาปร..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมโครงการกระ 0

  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดโครงการกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึก..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมโครงการวัย 0

  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดโครงการวัยรุ่น วัยใสห่างไกลจากโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยได้..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการร่วมพิธีเป 0

  วันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการและนายอธิคม จำปามูล หัวหน้ากลุ..

  อ่านต่อ
 • img

  การอบรมเชิงปฏิบัติกา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมการอบรมนักเรี 0

  วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายศราวุธ กัณหา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพบปะแ..

  อ่านต่อ
 • img

  การมอบเกียรติบัตรวัน 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ของกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ของกลุ่มสาระการเรี..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการร่วมพิธีเ 0

  วันที่14 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมพิธีเปิด "ตุ้มโฮมเอ็นดูโร่บ้านเป้า" ณ สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยในกิจ..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมพิธีเฉลืมพระเกีย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการ นางรัตนาภรณ์ เทียมเลิศ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยตัวแท..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการขับเคลื 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบบ้านเป้าวิทยา ได้อนุญาตให้งานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายฤทธิชัย วิเศษชาติ ครูเชี่ยวชาญ นายสุริยนต์ ลบบำรุง ค..

  อ่านต่อ
 • img

  การประชุมกองทุนสวัสด 0

  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา(กองทุนสปว.) ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุน สปว.โรงเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการเดินทางไป 0

  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจกับคณะครูที่ติดเชื้่อโควิด-19 จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังให้กับคณะคร..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเ 0

  วันที่ 7 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติโครงการทัศนศึกษา กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน โดยงานกิจกรรมพัฒ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการทัศนศึก 0

  วันที่ 6สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติโครงการ ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาความรู..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมวันภาษาไทย 0

  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้อนุมัติโครงการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำ..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมไหว้พระทุกวัน 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนของคณะคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมไหว้พระทุกวันพระ โดยวันพระในครั้ังนี้ตรงกับวันท..

  อ่านต่อ
 • img

  การเข้าร่วมการประชุม 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานราชการของอำเภอเ..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการศึกษาดู 0

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2565

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
 • img
  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
 • img
  โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง)
 • img
  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า

5 อันดับนักข่าวปี 2565