• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.จรรยาพร ศิลาโชติ

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  วันครอบครัว 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีบนบ้านเป้าวิทยา ขอส่งความสุขมายังทุกท่าน เนื่องในวันครอบครัว วันที่ 14 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นสถาบันแรกของการปลูกฝังเยาวช..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะครูจิตอาสามาช่วยเ 0

  วันที่ 13 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มีคณะครูจิตอสา โดยการนำของนายไพฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบใบอน 0

  วันที่ 12 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดงาน ระดมทุนการศึกษา "สานรัก สามัคคี 45..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการมอบใบอน 0

  วันที่ 12 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันจัดงาน
  " สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพการออกโรงทานในงาน 0

  วันที่ 12 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดงาน ระดมทุนการศึกษา "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา ขึ้นในวันที่ 12 เม..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพการแสดง ตำนาน สาว 0

  วันที่ 12 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" ให้มีการแสดงพิธีเปิด "ตำนานสาวบ้านแต้" ข..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงา 0

  วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.09 น.โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันจัดงานระดมทุนเพื่อการ..

  อ่านต่อ
 • img

  สวัสดีปีใหม่ไทย 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ขอสวัสดีปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2564 ขอให้ทุกท่าน สุขใจ สุขกาย ร่มเย็นทุกถ้วนหน้าตลอดปี ตลอดไป "สุขสันต..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะกรรมการจัดSTock เ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายจัด STock เสื้อ 45 ปี บ้านเป้าวิทยา รอบที่ 2 เพื่อส่งเสื่้อไปยังผู้ที่ลงทะ..

  อ่านต่อ
 • img

  นักการมาปฏิบัติงานใน 0

  วันที่ 10 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เตียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการจัดงาน "สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา" โ..

  อ่านต่อ
 • img

  การฝึกซ้อมการแสดง "ส 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมการแสดงดนตรีและการแสดงสาวบ้านแต้ ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จัง..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการร่วมทอดผ้ 0

  วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู ได้เดินทางไปร่วมงานการทอดผ่าป่าขยะรีไซเคิล ณ บ้านโนนโก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเ..

  อ่านต่อ
 • img

  จุดถ่ายภาพ Chek in ใ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำจุดถ่ายภาพต่างๆ ให้มีความคล้ายคลึงกับภาพในอดีตของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะศิษย์เก่า แ..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมในการ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้เตรียมความพร้อมในการเตรียมแผ่น Q R Code ในการยืนยันตัวตนของคณะผ้าป่าที่จะมาทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านเป..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมงานความสุขจากแผ่ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนคณะครูของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้..

  อ่านต่อ
 • img

  การเตรียมป้ายสะแกนคิ 0

  วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่คณะกรรมการจัดทำป้ายสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อสะแกนการ..

  อ่านต่อ
 • img

  โรงเรียนส่งตัวแทนไปน 0

  วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนคณ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการประชุมวิส 0

  วันที่ 9 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ทผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญของคณะครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโค..

  อ่านต่อ
 • img

  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ข 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษ า ได้จัดทำป้ายเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนได้เห็นชีดเจน ร่วมทั้งแขกผู้มีเกียรติต่างๆ ที่มาเยี่ยมโรง..

  อ่านต่อ
 • img

  จุดถ่ายภาพ Chek in ใ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดทำจุดถ่ายภาพ( Chek in) ในงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการไปวัดป่ 0

  วันที่ 7 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำตัวแทนคณะครูเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ..

  อ่านต่อ
 • img

  การเตรียมความพร้อมใน 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เตรียมความพร้อมในการจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ตามาตรการของจังห..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพพรรณไม้ที่มีจำนวน 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียบ้านเป้าวิทยา ได้ดำเนินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และได้เก็บภาพพรรณไม้ต่างๆ เพื่อการสืบค้นของนักเรียน ซึ่งต้นรา..

  อ่านต่อ
 • img

  จัดห้องสมุดสารสนเทศ 0

  วันที่ 6 เมษษยน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ปรับปรุงห้องสมุดเพื่อรองรับ ICT ที่ทันสมัยให้นักเรียนสมารถสืบค้นความรู้ต่าง..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมการเตรียมซ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำซุ้มเพื่อถ่ายภาพในงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี ..

  อ่านต่อ
 • img

  ธ.ก.ส. สาขาบ้านเป้าม 0

  วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับการสนับสนุนโรงทานน้ำแพ๊ค จำนวน 12 แพ๊ค จาก ธ.ก.ส. สาขาบ้านเป้า เพื่อร่วมจัดงาน สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้าน..

  อ่านต่อ
 • img

  การปรับปรุงห้องสมุด 0

  วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โดยการปรับปรุงเพื่อมุมสนองพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กร..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมคณะกรรมการบริห 0

  วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติในงานทั้ง 5 ฝ่ายตามโครงสร้างของโรงเรียน และได้กำกับ..

  อ่านต่อ
 • img

  ฝ่ายกิจการนักเรียนตร 0

  วันที่ 4 เมษายน 2564 คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้มีจิตอาสามาช่วยกันตรวจนับจำนวนเสื้อ สานรัก สามัคคี 45 ปี บ้านเป้าวิทยา ที่สั่งล้อตแรกและจ่ายเงินแล้ว เพื่อนำเสื้่อส่งไปยังผู้ที่สั่งซื้อ เพื่อให้เกิ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะกรรมการด้านสถานที 0

  วันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มีคณะครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ในงาน 45 ปี บ้านเป้าวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการร่วมพิธีเ 0

  วันที่ 2 เมษายน 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนโนนกอกวิทยา ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ..

  อ่านต่อ
 • img

  เลี้ยงส่งคุณครูกมลวร 0

  วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดงานเลี้ยงส่งบุคลากรในโรงเรียน คือ นางสาวกมลวรรณ ผลธุระ ครูชำนาญการ ซึ่งย้ายครอบครั..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการมาพบปะ พู 0

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มาพบปะ พูดคุยให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการนำเสนอโครงงานเค..

  อ่านต่อ
 • img

  การปฏิบัติงานของนักก 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป กำกับ ติดตามมอบหมายงานให้กับนักการภารโรง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ..

  อ่านต่อ
 • img

  การทดสอบระบบไฟประดับ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ติดตั้งไฟประดับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 45 ปี บ้านเป้า..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมนักการ ภารโรงป 0

  วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาและนายสิริวัฒน์ มาศศรี ผู้ช่..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพกิจกรรมงานวันครูแ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภประโยชน์และคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 เข้าร่วม..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมหน้าเสาธง วัน 0

  วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายสุริยนต์ ลบบำรุง ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน อบรมนักเรียนในเรื่องกริยามารยาทที่ดีงา..

  อ่านต่อ
 • img

  การสอบปลายภาคด้วยระบ 0

  วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดให้มีการสอบปลายภาคของนักเรียนโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยใช้ระบบ SBMLD INNOVA..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมแม่ค้าผู้ประกอ 0

  วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาพร ศิลาโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวดวงใจ เขียวเซ็น งานโภชนาการ ประชุมแม่ค้้าผ..

  อ่านต่อ
 • img

  กองช่าง อบจ.ชัยภูมิ 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ออกมาสำรวจสภาพจริงของ..

  อ่านต่อ
 • img

  ครูเวรหน้าเสาธงอบรมน 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางสาววรรณศิกา สิงห์บ้านหาด ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ได้อบรมนักเรียนเรื่องมารยาทในการแต่งกาย มาติดต่องานที่โรงเรียน ต้องแต่งชุดสุภาพ ชุดนักเรียนหรือชุดพละของโรงเรียน เ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการมอบทุนการ 0

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบทุนการศึกษา "กองทุนสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ" ให้กับนางสาวอรทัย ทองทัพ นักเรียนชั้น ม.6/1 เพื่อใช้เป็นค่..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการให้ขวัญกำ 0

  วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มาตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ในการ
  เตรียมทำจุดถ่ายภาพ จุดเช็คอิน ในง..

  อ่านต่อ
 • img

  ภาพการสอบออนไลน์ด้วย 0

  โรงเรียนบ้านเ้ป้าวิทยา โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้จัดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2564 ด้วยโปรแกรม SBMLD INNOVATION .สะดวกและตอบสนองต่อความต้อ..

  อ่านต่อ
 • img

  คณะกรรมการฝ่ายสถานที 0

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ เตรียมความพร้อมในด้านการเตรียมสนาม พื้นที่ถ่ายภาพและเช็คอิน 45 ปีบ้านเป้าวิทย..

  อ่านต่อ
 • img

  ชี้แจงการสอบออนไลน์ข 0

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้มอบหมายให้นายภีชภัช อ่วมเกิด ครูเวรประจำวัน ขึ้นพบปะอบรมนักเรียนที่หน้าเสาธง และแนะนำการสอบปลายภาคด้วยระบบ ..

  อ่านต่อ
 • img

  ผู้อำนวยการพบปะผู้ปก 0

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5 ที่เรียนหลักสูตรคู่ขนาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปก..

  อ่านต่อ
 • img

  ประชุมการออกฎีกาในงา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จะจัดงาน 45 ปี บ้านเป้าวิทยา เพื่อในการจัดงานไปด้วยด้วยความราบรื่น ประสบความสำเร็จ นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา จึงได้มอบหมายให้นายสมชาย ลาภ..

  อ่านต่อ
 • img

  การออกบู้ทประชาสัมพั 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ออกบู้ทแสดงดนตรีและประชาสัมพันธ์ การสั่งจองเสื้อในงาน 45 ปี รร.บ้านเป้าวิทยา ที่ถนนคนเดิน ตลาดสด เทศบาลตพบลบ้านเป้า เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน 45 ปี บ้านเป้าวิทยาและออกบู้ท..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2564

 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
 • img
  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
 • img
  โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

5 อันดับนักข่าวปี 2564