• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  นายสุริยนต์ ลบบำรุง

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

  —  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  ว่าที่นักศึกษา 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 27 คน..

  อ่านต่อ
 • img

  วอลเลย์บอลบ้านเป้าวิ 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ
  ได้มอบรางวัล เกียรติบัตร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งกีฬาแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา ก..

  อ่านต่อ
 • img

  วอลเลย์บอลโรงเรียนบ้ 0

  นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ในนามตัวแทนของจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 13-22 ธันวาคม 2565 โดยมีนายสุริยน..

  อ่านต่อ
 • img

  วอลเลย์บอลโรงเรียนบ้ 0

  ในช่วงของวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยการนำของผู้อำนวยการวิวัฒน์ การการ โดยมีนายสุริยนต์ ลบบำรุงและนายอธิวัฒน์ ประโกธารังเป็นผู้ฝึกสอน ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬามัธย..

  อ่านต่อ
 • img

  ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำ 0

  ด้วยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนไฟฟ้า PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม..

  อ่านต่อ
 • img

  แชมป์วอลเลย์บอลหญิง 0

  ด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ รุ่นอายุ 17 ปี ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนจังหวัดชัยภูมิเข้า..

  อ่านต่อ
 • img

  แชมป์วอลเลย์บอลหญิง 0

  ด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิได้จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ รุ่นอายุ 15 ปี ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ..

  อ่านต่อ
 • img

  การแข่งขันกีฬาแห่งชา 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โดยการนำของนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้ฝึกสอนคือ นายสุริยนต์ ลบบำรุงและนายอธิวัฒน์ ปะโกธารัง เข้าร่วมแข่งขันกีฬ..

  อ่านต่อ
 • img

  วอลเลย์บอลบ้านเป้าวิ 0

  นายวิวัฒน์ การการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในร่ม รุ่นอายุ 15 ปี และ รุ่นอายุ 17 ปี เข้าร่วมแข่งขันรายการกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 โด..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินครูอัตราจ้ 0

  ในวันที่ 24 กันยายน 2564 กระผมนายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้รับมอบหมายจาก อบจ.ชัยภูมิ ให้ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนบ้านเป้า ซึ่งการประเมินนั้นเป็นไปด้วยค..

  อ่านต่อ
 • img

  การประเมินครูอัตราจ้ 0

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 กระผมนายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ เป็นคณะกรรมการประเมินครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา..

  อ่านต่อ
 • img

  ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บ 0

  นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้จัดการทีม/นายสุริยนต์ ลบบำรุง ผู้ฝึกสอน/นายอธิวัฒน์ ปะโกธารัง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ร่วมแข่งขันรายการกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดชัยภูมิ..

  อ่านต่อ
 • img

  ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บ 0

  นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา นำโดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้จัดการทีม/นายสุริยนต์ ลบบำรุง ผู้ฝึกสอน/นายอธิวัฒน์ ปะโกธารัง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ร่วมแข่งขันรายการกีฬานักเรียนนักศึกษา รอบคัด..

  อ่านต่อ
 • img

  เรียนล่วงหน้าออนไลน 0

  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:00 น ถึง 22:00 น ข้าพเจ้านายสุริยนต์ ลบบำรุง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการ ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ของกลุ่มนักเรียนชั้นม. 6/1 ที่จะเรียนล่วงหน้า ผลของก..

  อ่านต่อ
 • img

  ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที 0

  ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:00 น นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ไ..

  อ่านต่อ
 • img

  ออนไลน์@รพ.ชัยภูมิ 0

  ด้วยระบบการบริหารจัดการ ในการจัดการศึกษา ศตวรรษที่ 21 Thailand 4.0 และยุคโควิดนี้ ในทุกพื้นที่ครูต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ และในวันนี้กระผมนายสุริยนต์ ลบบำรุง ไ..

  อ่านต่อ
 • img

  @ BANPAO 0

  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ได้จัดทำป้ายต้อนรับ จุดเช็คอิน สำหรับผู้มาเยือน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ถิ่นภูน..

  อ่านต่อ
 • img

  โครงการส่งเสริมความเ 0

  วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาเข้าใช้บริการห้องฟิตเนส เสริมสร้างกล้ามเนื้อตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ในการนี้ต้องข..

  อ่านต่อ
 • img

  ออนไลน์พิชิตโควิด 0

  ด้วยวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาโดยการนำของผู้อำนวยการวิวัฒน์ กางการ ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อชดเชยกิจกรรมวันไหว้ครูในวัน พฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็..

  อ่านต่อ
 • img

  การจัดทำโครงสร้างราย 0

  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-17.30 น. ข้าพเจ้านายสุริยนต์ ลบบำรุง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ให้การนิเทศก์และขยายผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชาให้กับบุคลกรในกลุ่มสาระการเรียนรู..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2566

 • img
  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
 • img
  โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง
 • img
  โรงเรียนนนทรีวิทยาคม
 • img
  โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • img
  โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ

5 อันดับนักข่าวปี 2566