• img
  • อันดับนักข่าว
  • ยอดผู้เข้าชม
  ข้อมูลคุณครู

  น.ส.ชัญญาภัค ใยดี

  ปัจจุบันสอนอยู่ที่ โรงเรียนมะค่าวิทยา
  สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

  —  โรงเรียนมะค่าวิทยา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่เผยแพร่

 • img

  กิจกรรมเลือกตั้งประธ 0

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมะค่าวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการคัดแยกขยะ 0

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนมะค่าวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา..

  อ่านต่อ
 • img

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 0

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร..

  อ่านต่อ
 • img

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 0

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมการนิเทศงานเกี่ย 0

  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 คณะครูโรงเรียนมะค่าวิทยา ได้เข้ารับการอบรมการนิเทศงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา อปท. ผ่านระบบออนไลน์..

  อ่านต่อ
 • img

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียร 0

  โรงเรียนมะค่าวิทยา นำโดย ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสมชาย หงิมเพ็ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
  ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ..

  อ่านต่อ
 • img

  ตรวจเช็ครถจักรยานยนต 0

  ด้วยความห่วงใย โรงเรียนมะค่าวิทยา ร่วมกับ สภ.พลสงคราม ตรวจเช็คหมวกกันน็อค ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์..

  อ่านต่อ
 • img

  ติดตาม ตรวจเยี่ยมการ 0

  วันที่ 23กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา ได้ทำการตรวจเยี่ยมการ การดำเนินการเปิดเรียน ครั้งที่2 ..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมให้ความรู้นักเรี 0

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลมะค่า ได้มาอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำโรงเรียนมะค่าวิทยา เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดดออก..

  อ่านต่อ
 • img

  การเรียนด้วยวิถี New 0

  เปิดเรียนแบบวิถี New Normal โรงเรียนมะค่าวิทยากับมาตรการป้องกันโควิด-19 เข้มข้น คัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทุกอาคารเรียนมีเจลล้างมือ เว้นระยะห่างลดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน..

  อ่านต่อ
 • img

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ก่อ 0

  โรงเรียนมะค่าวิทยา ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิค-19 ตามอาคารเรียน ห้องเรียน รถรับ-ส่ง นักเรียน พร้อมได้กำหนดมาตราการสำหรับรถรับ-ส่ง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรง..

  อ่านต่อ
 • img

  เตรียมความพร้อมก่อนเ 0

  ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าวิทยา นายสมชาย หงิมเพ็ง และคุณครู ได้ร่วมกันวางแนวทางป้องกัน COVID-19 โดยขณะนี้ ได้สร้างห้องเรียนยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 คือ
  1. ก..

  อ่านต่อ
 • img

  อบรมเชิงปฏิบัติการ ก 0

  โรงเรียนมะค่าวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายสมชาย หงิมเพ็ง และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมเทศไทย4.0 SBMLD Innovation ในการจัดการห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน IpowerSky ..

  อ่านต่อ
 • img

  รับสมัครนักเรียน ประ 0

  เนื่องจากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID-19 ทางโรงเรียนมะค่าวิทยา จึงดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางระบบรับสมัครออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อความ..

  อ่านต่อ

5 อันดับโรงเรียน ข่าวมากที่สุดปี 2563

 • img