• img

  โครงการให้ความรู้ทา.. 0

  นายวิวัฒน์ กางการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน โครงการให้ความรู้ทางการ..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  มอบเกียรติบัตรให้กับ.. 0

  นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านาเป้าวิทยา นายวสันต์ คำสุข ของผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู มอบเกียรติบัตรให้กับนักเ..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  อบรมโปรแกรม SBMLD IN.. 0

  โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
  โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารโดยยึดโรงเ..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  ตะกร้อ ท3.. 0

  โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ได้มีการฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันใน..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  อบรม SBMLD Innovatio.. 0

  จัดอบรมโปรแกรม SBMLD INNOVATION โปรแกรมการบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนเ..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  อบรมโปรแกรม SBMLD IN.. 0

  เข้ารับการอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
  วันอาทิตย์ที่ 5 ก..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  การอบรมโปรแกรม SBMLD.. 0

  วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ ได้เข้าร่วมการจัดอบรมโปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิคส์ขององค์..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  เรื่อง....กฎระเบียบข.. 0

  เรื่อง..ที่ 1 .การแต่งกายของนักเรียนจะต้องถูกต้องตามกฎของโรงเรียน
  2. มารยาทในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นๆ..

  อ่านเพิ่มเติม