• img

  ประชุมวางแผนจัดเตรีย.. 0

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการ..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  กิจกรรมเนื่องในวันคล.. 0

  ๔ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๙.๓๐ น. นางศุภาพร ถมยา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) คณะครูและนักเรียนโ..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  วันพ่อแห่งชาติ.. 0

  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช..

  อ่านเพิ่มเติม
 • img

  ศึกษาดูงาน.. 0

  วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายมนู สินจังหรีด ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มรายวิชา..

  อ่านเพิ่มเติม