• ข่าว ล่าสุด

เตรียมความพร้อมในการอบรมในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563

เตรียมความพร้อมในการอบรมในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563

วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้ทำการเตรียมความพร้อมในการอบรมในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ ผ่านทาง โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อทดสอบสัญญาณภาพและเสียงในการส่งสัญญาณรับและออก ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

เตรียมความพร้อมในการอบรมในวันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS