• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมติวธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

กิจกรรมติวธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทางโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ได้จัดกิจกรรมติวธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบนักธรรมในระดับ ต่างๆได้ โดยมีท่านพระอาจารย์จากวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ให้สละเวลามาติวให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

กิจกรรมติวธรรมะศึกษา ปีการศึกษา 1/2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS