• ข่าว ล่าสุด

วิทยากรภายนอกมาสอนการทำวงดุริยางค์ให้นักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ปีการศึกษา 2563

วิทยากรภายนอกมาสอนการทำวงดุริยางค์ให้นักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยากรภายนอกได้ให้เกียรติมาสอนการทำวงดุริยางค์ให้นักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

วิทยากรภายนอกมาสอนการทำวงดุริยางค์ให้นักเรียนโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ปีการศึกษา 2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS