• ข่าว ล่าสุด

ได้รับประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 1/2563

ได้รับประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยาได้รับประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 1/2563 ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

ได้รับประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 1/2563 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS