• ข่าว ล่าสุด

การปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 1/263

การปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 1/263

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ครูเวรประจำวันคือ ครูประภาพรรณ ศรีนนท์ กับครูศิวะ วิชัยศร ได้ปฎิบัติหน้าที่ต้อบรับนักเรียน และปฎิบัติตามขั้นตอนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา

การปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 1/263 —  นายวัชกร บุตร์ดีวงษ์
0 COMMENTS