• ข่าว ล่าสุด

ต้อนรับคณะทำงานปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบ้านสร้าง

ต้อนรับคณะทำงานปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบ้านสร้าง

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ต้อนรับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบ้านสร้าง ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์พิเศษที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ต้อนรับคณะทำงานปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบ้านสร้าง —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE