• ข่าว ล่าสุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา (SAR) ระดับจังหวัดปราจีนบุรี โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE