• ข่าว ล่าสุด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE