• ข่าว ล่าสุด

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ inquiry

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ inquiry

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบ inquiry นักเรียนมีการสืบเสาะหาองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ inquiry —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE