• ข่าว ล่าสุด

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่4/2563" วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563 ณ วัดบางแตน หมู่ที่2 ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE