• ข่าว ล่าสุด

สรุปประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนแบบ block course #1

สรุปประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนแบบ block course #1

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินกิจกรรมสอบปลายภาคเพื่อ สรุปประเมินผลการเรียนรู้ Course ที่ 1 พร้อมประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู ผ่าน Google form #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สรุปประเมินผลการเรียนรู้ การเรียนแบบ block course #1 —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE