• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE