• ข่าว ล่าสุด

โครงการพัฒนาบุคลากร (วันแรก)

โครงการพัฒนาบุคลากร (วันแรก)

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563และ วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการพัฒนาบุคลากร (วันแรก) —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE