• ข่าว ล่าสุด

ประชุมประจำเดือน อบจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2563

ประชุมประจำเดือน อบจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2563

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมประจำเดือน อบจ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2563 —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE